Kde som:  Katalóg  >  Počítače a príslušenstvo  >  Softvér  >  Slovníky

Slovníky

Nájdené:    200 produktov

Francúzsky slovník na cesty - Aleš Čuma, Alena Polická

Chystáte sa na cesty do zahraničia a neviete si rady s jazykom? Vezmite si so sebou Slovník na cesty, určite sa s ním nestratíte. Šikovný pomocník obsahuje veľa ilustrácií znázorňujúcich situácie, ktoré musia turisti často riešiť: na letisku, na stanici, v hoteli, v obchodoch, v lekárni, na polícii atď. Vedľa ilustrácií sú uvedené slovíčka s výslovnosťou, takže si ich ľahko prečítate a zapamätáte. Okrem slovíčok nájdete v knihe aj často používané výrazy....

Viac informácií

Česko/latinský slovník - 3.vydání - Zdeněk Quitt, Pavel Kucharský

Nové, upravené vydání unikátního slovníku přináší asi 65 000 českých slov a slovních spojení a přes 160 000 latinských ekvivalentů ze všech období, včetně doby moderní. Kromě pojmů z běžného života zde uživatel nalezne nejdůležitější termíny společenskovědní, přírodovědné, lékařské a farmaceutické, dále výrazy z průmyslu, zemědělství, vojenství, sportu, ale i výpočetní techniky, a v určitém výběru i sentence, přísloví a pořekadla. Stručný přehled latinské mluvnice v přílohách slovníku, zpracova...

Viac informácií

LINGEA-Holandčina-konverzácia so slovníkom a gramatikou-3.vydanie

O B S A H K O N V E R Z Á C I E: • 2 600 viet a fráz • 1 600 slovíčok v témach • 8000 (EN) resp. 6 000 (NL) hesiel v slovníku • Výslovnosť • Odporúčania a upozornenia • Užitočné prílohy

Viac informácií

Francúzsko-slovenský slovensko-francúzsky vreckový slovník + CD

Vreckový slovník obsahuje všeobecnú slovnú zásobu. Je určený pre širokú verejnosť. Výberom hesiel a fráz reaguje na súčasné potreby používateľov. Umožňuje klasické vyhľadávanie hesiel v samom slovníku, ale pri práci na počítači aj v elektronickej podobe na CD, ktoré je jeho súčasťou.

Viac informácií

Angličtina - školský slovník

Novinka je určená najmä žiakom základných škôl. V slovníku nájdete bežnú slovnú zásobu súčasnej angličtiny. Heslá sú starostlivo vybrané a prehľadne spracované tak, aby sa deťom so slovníkom dobre pracovalo. K tomu prispieva aj výrazná dvojfarebná tlač. Bonusom navyše je obrázkový slovníček, ktorý ocenia najmä tí najmladší. Školský slovník je doplnený o stručný prehľad gramatiky.

Viac informácií

Nemecko-slovenský-slovensko nemecký šikovný slovník-3.vydanie

Obsah slovníka: - 35 000 hesiel - 10 000 príkladov, idiómov a fráz - 74 000 prekladov - 65 strán konverzačných okruhov vhodných na školskú výučbu - 100 študijných poznámok - starostlivo vybraná aktuálna slovná zásoba - prehľad gramatiky s príkladmi - dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel

Viac informácií

Nemčina - školský slovník

Novinka je určená najmä žiakom základných škôl. V slovníku nájdete bežnú slovnú zásobu súčasnej nemčiny. Heslá sú starostlivo vybrané a prehľadne spracované tak, aby sa deťom so slovníkom dobre pracovalo. K tomu prispieva aj výrazná dvojfarebná tlač. Bonusom navyše je obrázkový slovníček, ktorý ocenia najmä tí najmladší. Školský slovník je doplnený o stručný prehľad gramatiky.

Viac informácií

Maďarčina - konverzácia so slovníkom a gramatikou, 3.vyd.

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. Dôraz sa kladie na praktickú aktívnu komunikáciu, prehľadnosť a ľahkú orientáciu v texte. Obsah konverzácie: * 2 600 viet a fráz * 1 600 slovíčok v témach * 6 000 hesiel v slovníku * Výslovnosť * Odporúčania a upozornenia * Užitočné prílohy

Viac informácií

Moje prvé slová. Obrázkový slovník

Pestrofarebný obrázkový slovník MOJE PRVÉ SLOVÁ poteší každé dieťa. Naši najmenší sa v ňom pomenujú veci, zvieratá i ľudí na obrázkoch. Naučia sa rozlišovať tvary, farby i čísla. Len s chuťou do toho! Zabavme sa s nimi!

Viac informácií

Obrázkový rusko-český slovník

Humorně Ilustrovaný slovník je určen k tomu, aby učinil studium ruštiny snadným a zábavným. Slovní zásoba je řazena tematicky dle běžných denních situací. Obsahuje více než 2000 slov a frází.

Viac informácií

LINGEA Fínčina - konverzácia so slovníkom a gramatikou

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. O B S A H K O N V E R Z Á C I E * 2 600 viet a fráz * 1 600 slovíčok v témach * 6 000 hesiel v slovníku * Výslovnosť * Odporúčania a upozornenia * Užitočné prílohy

Viac informácií

Komplet - studijný slovník něm-č č-n + kapesní slovník n-č č-n

Moderný slovník spracovaný na základe nového nemeckého pravopisu obsahuje aktuálnu slovnú zásobu obsiahnutú v 75 000 heslách. Tento slovník je určený predovšetkým ako pomôcka pre študentov a všetkých tých, ktorí sa chcú zdokonaliť v cudzom jazyku. Heslá v slovníku možno vyhľadávať obojstranne a v ľubovoľnom tvare. Okrem tohto tvaroslovného vyhľadávania je teraz k dispozícii aj fulltextové vyhľadávanie, ktoré nájde hľadané slovo či slovné spojenie všade, kde sa v slovníku vyskytuje. Každý, kto s...

Viac informácií

Výkladový slovník z pedagogiky - 583 vybraných hesel - a kolektiv Zdeněk Kolář

Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů tradičních. Tento terminologický pohyb spolu se základními pojmy věd o vzdělání zachycuje Výkladový slovník z pedagogiky, který je určen především studentům pedagogických oborů, jimž může posloužit jako vhodný doplněk základních učebních textů a učebnic z oblasti věd o výchově. Hesla...

Viac informácií

Angličtina - konverzácia so slovníkom a gramatikou-5.vydanie

5. aktualizované vydanie modernej konverzačnej príručky s výrazne praktickým zameraním. Nájdete tu 120 tém, obojstranný slovník s počtom 8 000 hesiel, prehľad anglickej gramatiky a množstvo užitočných informácií o anglicky hovoriacich krajinách. Každá fráza a slovíčko má aj zjednodušený fonetický prepis výslovnosti.

Viac informácií

Školský slovník cudzích slov - Roman Mikuláš

Slová cudzieho pôvodu v bežnej reči sú prirodzeným javom každého jazyka. Tento slovník s prehľadnou štruktúrou hesiel ponúka „prvú pomoc“ a orientáciu v spleti odborných jazykových prejavov sprevádzajúcich dnešného človeka. Bežné termíny z takmer sto odborov vedy, techniky a odborné výrazy z iných oblastí životnej praxe sú citlivo prispôsobené aktuálnemu stavu ich používania. 24 000 hesiel.

Viac informácií

Velký česko-anglický slovník - 2. vydání - Josef Fronek

Přepracované, rozšířené a aktuální vydání nejrozsáhlejšího a nejpopulárnějšího česko-anglického slovníku obsahuje přibližně 100 000 hesel a podhesel, 200 000 slovních spojení a frazeologismů. Slovník je svým rozsahem i zpracováním všestranně použitelný jak pro začátečníky, tak i pro profesionální práci učitelů, překladatelů a tlumočníků. Ve slovníku je zpracována slovní zásoba přibližně posledních sta let. Slovník (podobně jako předchozí díla tohoto autora) vyniká přehlednou prezentací materiál...

Viac informácií

Slovník literárněvědného strukturalismu - Ondřej Sládek

Slovník literárněvědného strukturalismu představuje vůbec první takto tematicky vymezenou terminologickou příručku, která postihuje strukturalismus ve všech jeho podstatných dimenzích a podobách, jež získal v rámci literární vědy v průběhu dvacátého století. Kniha obsahuje více než tři stovky hesel, ve kterých se autoři snažili přístupnou formou vyložit základní teoretické a metodologické koncepce, paradigmata, klíčové pojmy, směry a školy strukturalistické literární teorie a kritiky, a to jak ...

Viac informácií

Slovensko-český a česko-slovenský praktický slovník - Petra Stejskalová

- živá slovní zásoba - praktické využití - více než 12 000 hesel v každé části - stručný přehled slovenské mluvnice a pravopisu Praktický slovensko-český a česko-slovenský slovník náleží k řadě malých praktických slovníků nakladatelství LEDA a zároveň z této řady určitým způsobem vybočuje. Je to dáno specifickým vztahem slovenštiny a češtiny, jazyků vzájemně si blízkých, se společnou kulturní tradicí a s více než sedmdesátiletou koexistencí v bývalém Československu. Výběr výrazů a koncepce slo...

Viac informácií

Gréčtina-konverzácia so slovníkom a gramatikou-2. vydanie

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplny začiatočník. O B S A H K O N V E R Z Á C I E • 2 600 viet a fráz • 1 600 slovíčok v témach • 6 000 hesiel v slovníku • Výslovnosť • Odporúčania a upozornenia • Užitočné prílohy

Viac informácií

Praktický slovník medicíny - 11. aktualizované vydání - Martin Vokurka, Jan Hugo

Praktický slovník medicíny se v průběhu posledních 20 let stal základním a nepostradatelným zdrojem informací o zdraví a nemocech v ČR. Od roku 1994 se v deseti postupně rozšiřovaných vydáních prodalo již přes 100 000 výtisků této oblíbené publikace. I v době velkého zájmu o alternativní medicínu si Praktický slovník medicíny získal respekt právě důsledným hájením pozice klasické vědecky založené medicíny.

Viac informácií

Slovník základních pojmů z práva - 2. vydání - Radovan Ryska

Slovník základních pojmů z práva je určen pro střední školy a veřejnost. Obsahuje vysvětlení více než 360 termínů z právní oblasti. Řazení hesel je abecední. Víceslovné pojmy jsou zpravidla umístěny podle klíčového slova (podstatného jména) tak, aby vytvářely hnízda termínů; v dalších případech pak abecedně podle prvního slova víceslovného pojmu tam, kde čtenář bude termín s největší pravděpodobností hledat. K jednotlivým pojmům jsou uvedeny odpovídající odborné termíny v anglickém jazyce. Pro ...

Viac informácií

Ďáblův slovník ekonomie a financí - Pavel Kohout

Ďáblův slovník ekonomie a financí je kniha, kterou lze zařadit do dvou kategorií: kromě literatury faktu také do přihrádky humor. Kniha navazuje na původní Ďáblův slovník, který před více než sto lety publikoval známý cynik Ambrose Bierce a místy připomíná i známého C. Northcote Parkinsona a jeho zákony. Se suchým humorem vysvětluje základní i složitější termíny světa financí: od peněz, dluhů a daní přes akcie, fondy a banky až po manželství, lásku, luxusní zboží a sexuální pracovnice, neboť i ...

Viac informácií

Anglický školní slovník (A-Č, Č-A) INFOA

Anglicko-český a česko-anglický slovník v kapesním formátu s více než 30 000 hesly včetně výslovnosti v obou částech slovníku. Pro snadnější vyhledávání jsou hlavní hesla uvedena v modré barvě. Součástí slovníku je také stručný přehled gramatiky. Ke konverzačním obratům je k dispozici ke stažení nahrávka na www.infoa.cz.

Viac informácií

Francouzsko-český česko-francouzský praktický slovník...pro každého

Jedná se o autorsky původní slovník. Naší snahou při jeho tvorbě bylo v co nejhutnější, avšak maximálně přehledné formě postihnout skutečnou slovní zásobu jak češtiny, tak i francouzštiny. Ačkoliv jde o slovník rozměrem střední, svým obsahem a záběrem se na našem trhu řadí spíše k slovníkům větším. Hesla, významy, fráze i ustálená slovní spojení byly vybírány především na základě jejich frekventovanosti a užitečnosti pro běžné i náročnější uživatele jazyka. Přes své všeobecné zaměření obsahuje ...

Viac informácií

Česko-latinský slovník

Nové vydanie unikátneho slovníka starovekej a súčasnej latinčiny obsahuje asi 40000 českých hesiel a viac ako 12000 ich latinských ekvivalentov.

Viac informácií

Malý anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník - Mária Piťová

Malý, obojstranný slovník, ktorého súčasťou je základná slovná zásoba, má za úlohu pomôcť používateľovi správne vybrať slová pri čítaní anglických textov, prekladaní textov z angličtiny do slovenčiny a naopak. Určený je predovšetkým pre začiatočníkov, ako doplňujúca pomôcka pri výučbe anglického jazyka na základných školách.

Viac informácií

Francouzsko-český obecně vědní slovník - Věroslav Sobek

Slovník je zaměřen na obecnou rovinu vědecké slovní zásoby, tvořící základ ústního i písemného projevu ve všech vědních oborech (neobsahuje tedy výrazy situačně komunikativní, např. témata rodina, cestování apod.). Je určen uživatelům, kteří již ovládají základy francouzského jazyka, především vědeckým a odborným pracovníkům, doktorandům, vysokoškolským studentům nefilologického zaměření, překladatelům atd.

Viac informácií

Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký praktický slovník - 3. vydanie

OBSAH SLOVNÍKA 1 280 strán 82 000 hesiel 19 000 príkladov, idiómov a fráz 200 000 prekladov - Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný a hovorený jazyk - Odborná terminológia a ustálené slovné spojenia - Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel - Nenahraditeľný pomocník pri práci, štúdiu aj vo voľnom čase

Viac informácií

Rusko-slovenský slovensko-ruský vreckový slovník...nielen na cesty - 3.vydanie

Obsah slovníka: - 33 000 hesiel - 38 000 významov - 3 000 fráz súčasná slovná zásoba Zoznam príloh: - konverzáci a frázy - prehľad gramatiky - orientačné mapy

Viac informácií

Rusko-slovenský a slovensko ruský šikovný slovník-3.vydanie

Obsah slovníka: - 33 000 hesiel - 7 000 príkladov, idiómov a fráz - 70 000 prekladov - 65 strán konverzačných okruhov vhodných na školskú výučbu - 100 študijných poznámok - starostlivo vybraná slovná zásoba - prehľad gramatiky s príkladmi - dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel

Viac informácií

LINGEA Španielsko-slovenský slovensko-španielsky vreckový slovník - 2. vyd.

Obsah slovníka: - 34 000 hesiel - 42 000 významov - 3000 fráz Súčasná slovná zásoba

Viac informácií

Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký veľký slovník 2. vydanie

· 115 000 hesiel · 76 000 príkladov, idiomov, fráz · 345 000 prekladov · DVD s plnými verziami 5 slovníkov Lexicon5 na 30 dní zdarma Najväčší jednozväzkový obojstranný slovník.

Viac informácií

LINGEA Bulharčina - konverzácia so slovníkom a gramatikou

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. OBSAH KONVERZÁCIE - 2 600 viet a fráz - 1 600 slovíčok v témach - 6 000 hesiel v slovníku - Výslovnosť - Odporúčania a upozornenia - Užitočné prílohy

Viac informácií

LINGEA Rumunčina - konverzácia so slovníkom a gramatikou

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. OBSAH KONVERZÁCIE - 2 600 viet a fráz - 1 600 slovíčok v témach - 6 000 hesiel v slovníku - Výslovnosť - Odporúčania a upozornenia -Užitočné prílohy

Viac informácií

LINGEA francúzsko-slovenský slovensko-francúzsky veľký slovník...nielen pre prekladateľov

O B S A H S L O V N Í K A • 92 000 hesiel • 80 000 príkladov, idiómov a fráz • 345 000 prekladov Najväčší jednozväzkový obojstranný slovník Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný i hovorený jazyk Veľké množstvo termínov z ekonomiky, práva, vedy a techniky Určený všetkým vážnym záujemcom o cudzí jazyk – od študentov až po učiteľov a prekladateľov.

Viac informácií

Krížovkársky slovník - Viac ako 60 000 ekvivalentov - Magda Belanová

Užitočný pomocník pre každého krížovkára Stáva sa aj vám, že tajničku pri lúštení sa vám nedarí vyplniť celú napriek tomu, že medzi krížovkármi nie ste žiaden nováčik? Nelámte si hlavu! S touto publikáciou, ktorú držíte v rukách, stačí, keď si vyhľadáte heslo, ktoré potrebujete, a tajničku hravo zvládnete. Praktický slovník slúži ako pomôcka pre milovníkov krížoviek. Kniha obsahuje tisíce abecedne usporiadaných pojmov, ktoré vám pomôžu nájsť správny ekvivalent aj pri tých najťažších lúštit...

Viac informácií

Obrázkový rusko-český slovník

Humorně Ilustrovaný slovník je určen k tomu, aby učinil studium ruštiny snadným a zábavným. Slovní zásoba je řazena tematicky dle běžných denních situací. Obsahuje více než 2000 slov a frází.

Viac informácií

Kapesní anglicko-český medicínský slovník s výkladem klíčových slov - Stephan Dressler

Anglicko-česká část moderního medicínského slovníku Stephana Dresslera, který vydalo nakladatelství Urban a Fischer (Elsevier) pod názvem Elsevier’s Wörterbuch Medizin. Důležité pojmy (většinou se jedná o tzv. klíčová slova) jsou doplněny výkladem v angličtině i českým překladem. Slovník obsahuje téměř 15 tisíc pojmů.

Viac informácií

Fraus Ilustrovaný školní slovník AČ-ČA + CD-ROM

Slovník speciálně vytvořený pro žáky 2. stupně základních škol a studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Nyní v kompletu kniha + CD-ROM.

Viac informácií

Portugalčina-konverzácia so slovníkom a gramatikou-2.vydanie

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. Dôraz sa kladie na praktickú aktívnu komunikáciu, prehľadnosť a ľahkú orientáciu v texte.

Viac informácií

Podobné frázy: