Kde som:  Katalóg  >  Vyhľadávanie

T g masaryk a zidovstve

Nájdených:    62 produktov

T. G. Masaryk a židovství

Kniha poskytuje souhrnný pohled na vztah Tomáše Masaryka k Židům a židovské otázce v českém i evropském kontextu a také na poměr významných židovských osobností k Československu a k Masarykovi zvláště. Pokouší se zachytit vývoj a proměny Masarykových názorů na Židy a židovství od raného mládí a popsat klíčové události, které utvářely Masarykovy postoje.

T. G. Masaryk a česká státnost

Zborník 19 príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ktorú usporiadala Masarykova univezita v Brne v septembri 2007.

Karel Čapek a T. G. Masaryk

Dva velcí, dva největší. T. G. Masaryk - myslitel, státník, zakladatel a první prezident našeho státu, Karel Čapek - novinář, dramatik a první spisovatel první republiky. Celý svět je znal a uznával.

T. G. Masaryk a Václav Havel

E-kniha T. G. Masaryk a Václav Havel:Spisovatel Jan Bauer, který napsal už více jak sto knih s převážně historickou tématikou, předkládá čtenářům zajímavé příběhy dvou velkých Čechů. Jeden, ten první, T. G. Masaryk, vytvořil tento stát na demokratických základech a Václav Havel nám zase demokracii vrátil. Autor oba tyto velikány srovnává jako politiky, spisovatele, filozofy, vlastence, ale ukazuje, jaký měli například vztah ke Slovensku, k náboženství, k ženám i v čem ve vysokých funkcích se...

T. G. Masaryk. Myslitel a státník

Ano, T. G. M. byl světoznámý učenec a politik, ale nikdy nevyznával šedivou teorii, nýbrž vždycky stál na zelené straně života. Každá jeho myšlenka provokovala čin. Byl největší autoritou své doby.

T. G. Masaryk. Evropan, světoobčan

Sedm studií významného masarykologa přibližuje osobnost T. G. Masaryka jako politiky v klíčových obdobích jeho života, jeho vztah k Rakousku, Rusku, jeho představu a realizaci československé státnosti.

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 3.

Třetí svazek projektované šestidílné biografie T. G. Masaryka rekapituluje druhou periodu Masarykova pražského půdobení. Třiačtyřicetiletý Masaryk se rozhodl opustit aktivní politiku a soustředit se na 'politiku nepolitickou' – výchovu nové intelektuální generace a vytvoření ideových základů moderního češství.

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 2.

ruhý díl biografie TGM s obsáhlým poznámkovým aparátem z období jeho pedagogického, vědeckého a osvětového působení po příchodu do Prahy. Dvaatřicetiletý Masaryk přichází z Vídně do Prahy a od počátku záměrně usiluje o radikální obrodu českého národního života: jako pedagog pronikavě působí na studenty, organizuje vědeckou a osvětovou práci, vede tuhý boj proti provinční omezenosti a starovlasteneckým předsudkům.

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 5.

Biografie Masarykova života, představuje tímto předposledním svazkem období sice nejkratší, zato nejdramatičtější. Po vypuknutí světové války r. 1914 se Masaryk rozhodl emigrovat a na straně západních Spojenců pracovat proti Centrálním mocnostem, jejichž porážka by umožnila osvobození Čechů a Slováků v nové, demokratické Evropě. V Itáliishromažďoval informace a celkově se orientoval, počátkem r. 1915 odjel do Švýcarska, kde se v září setkal s Benešem. Tomu určil za trvalé působiště Francii, kde...

Korespondence T. G. Masaryk - Staročeši

Pátý svazek ediční řady Korespondence T. G. Masaryka Korespondence T. G. Masaryk - staročeši vypovídá o vztahu Tomáše G. Masaryka s reprezentanty a sympatizanty Národní strany v Čechách.

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 1.

Autor se snaží o vylíčení dramatického života T. G. M. od jeho narození až do příchodu z Vídně do Prahy, tedy léta 1850-1882. Kniha vznikla na základě obsáhlého studia literatury a pramenů. Navíc je opatřena důkladným vědeckým aparátem.

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 7

Sedmá, poslední část monografie souhrnně hodnotí osobnost T. G. Masaryka, jehož biografii podaly předešlé svazky. Tradice tohoto myslitele a státníka, za první Československé republiky byla silná a vlivná, následujícím půlstoletím totalitních diktatur se zdála už být zničena, a přece nezanikla, neboť obsahuje trvale platné ideje a sugestivní příklad velké osobnosti.

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 6.

Šestý svazek monografie o T. G. Masarykovi představuje závěrečný díl životopisu. První president Československé republiky, zvolený spontánně hned v revoluci 1918 a třikrát potom řádně v pravidelných lhůtách 1920, 1927 a 1934, mnoha současníky označovaný za presidenta doživotního, měl světovou autoritu jako obránce demokracie v době rostoucí hrozby evropských diktatur.

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 4.

Čtvrtý svazek Masarykova životopisu je co do literární formy pojat stejně jako všechny tři předchozí – polovinu knihy tvoří souvislý čtivý text, druhou pak poznámkový aparát, v současné chvíli patrně nejsoustavnější průvodce pramennými masarykovskými materiály. Patnáctileté období 1900–1914 představuje Masarykův definitivní vstup do aktivní politiky.

T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci

Elektronická kniha T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci:Kniha, svým přístupem originální, sleduje diplomaticko-organizační dílo Masarykovy zahraniční akce ve Švýcarsku let 1915–16, a to nejen v perspektivě a porozumění jejích hlavních protagonistů, kteří ji vnímají jako dovršení emancipačního zápasu českého národa směřujícího k sebeurčení mimo rámec habsburské monarchie, ale i v perspektivě těch, kteří hájí celistvost Rakouska-Uherska a snaží se postavit Masarykově akci hráz, ať již zpravoda...

T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci

Masarykova zahraniční akce, její švýcarský počátek, není jen dokladem velkého diplomaticko-organizačního díla a umu několika málo intelektuálně neobyčejně zdatných jednotlivců se značnou dávkou předvídavosti a porozumění světovému válečnému konfliktu, ale i reálně napínavým komplikovaným souborem příběhů. Onen velký viditelný příběh politický, legitimizující vytvoření samostatného českého/československého státu na mezinárodní scéně, provázely příběhy další, méně nápadné, bez nichž by Masarykův ...

T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci

Masarykova zahraniční akce, její švýcarský počátek, není jen dokladem velkého diplomaticko-organizačního díla a umu několika málo intelektuálně neobyčejně zdatných jednotlivců se značnou dávkou předvídavosti a porozumění světovému válečnému konfliktu, ale i reálně napínavým komplikovaným souborem příběhů. Onen velký viditelný příběh politický, legitimizující vytvoření samostatného českého/československého státu na mezinárodní scéně, provázely příběhy další, méně nápadné, bez nichž by Masarykův ...

T. G. Masaryk na rozhlasových vlnách

T. G. Masaryk na rozhlasových vlnách - audiokniha obsahující záznamy promluv Tomáše Garrigue Masaryka i hovorů osobností o něm. Z nahrávek Českého rozhlasu vybral a sestavil Tomáš Černý.

T. G. Masaryk na rozhlasových vlnách

Audiokniha MP3 T. G. Masaryk na rozhlasových vlnách:Ať se mu položí kterákoliv otázka, řekne poctivě a otevřeně, co v té věci má na mysli. Ne z potřeby svěřovat se, ale z naprsoté potřeby nelhat, nekličkovat, nezamlčovat, nevytáčet se. Není to ani nadbytečná důvěřivost k lidem; je to prostě vnitřní zákon pravdy a přítomnosti, buď co buď. I za cenu mrzutostí. Nemá vůbec potřebu mluvit; má jen potřebu mluvit pravdu. (Karel Čapek) Archiv Českého rozhlasu disponuje nemnoha snímky s hlasem T. G. ...

Korespondence T. G. Masaryk - Antonín Švehla

Publikace pojednává na základě dochovaného souboru osobní korespondence o poměru a spolupráci T. G. Masaryka (1850-1937) a A. Švehly (1873-1933) ve státních funkcích v prvním desetiletí demokratického Československa.

Korespondence T. G. Masaryk - Velká Británie

Edice z velké části dosud nepublikovaných dopisů osvětluje vztahy filozofa a politika T. G. Masaryka se světem britského impéria. Anglosaská kultura a věda ho zajímaly už jako studenta.

Korespondence T. G. Masaryk - Bedřich Hlaváč

Korespondence T. G. Masaryka s novinářem a parlamentním zpravodajem Bedřichem Hlaváčem (1868–1936) přináší celkem 332 dokumentů, jež se váží především k letům 1900–1914. Edice je opatřena bohatým poznámkovým aparátem, v Dodatcích přináší unikátní dokument z roku 1936, Hlaváčovy vzpomínky na vzájemné vídeňskékontakty s T. G. Masarykem před první světovou válkou.

Korespondence T. G. Masaryk - Josef Kaizl

Publikace vypovídá o vztahu kolegů na pražské české univerzitě a později mladočeských poslanců, sociologa Masaryka (1850-1937) a národohospodáře Kaizla (1854-1901). Kniha obsahuje úvodní studii "Cesta Tomáše G.

Viktor Dyk a T.G. Masaryk. Dvojí reflexe češství

T. G. Masaryk a Viktor Dyk zosobňovali odlišnou reflexi české národní identity, češství – a z toho plynoucí rozdílný koncept národní ideologie a politiky. Masarykovo češství bylo pevně provázáno s duchovně fundovanými humanitními hodnotami, se sociálním reformismem, s kulturním internacionalismem, s otevřeností vůči Evropě a světu a vstřícným přístupem k sousedním národům, v nichž chtělo více než latentní nepřátele spatřovat potenciální partnery a spolupracovníky na společném díle....

Korespondence T. G. Masaryk - Josef Svatopluk Machar

Publikace vychází jako další svazek knižnice Korespondence T. G. Masaryka. Zpřístupňuje vzájemnou korespondenci T. G. Masaryka a J. S. Machara z let 1893–1895, tedy od navázání spolupráce s časopisem Naše doba, kterou inicioval T. G. Masaryk, až po vzrušenou debatu vyvolanou publikováním prohlášení Česká moderna.

T. G. Masaryk and the Jewish Question

Elektronická kniha T. G. Masaryk and the Jewish Question:Anglický překlad úspěšného titulu prvního polistopadového velvyslance v Izraeli M. Pojara je výsledkem celoživotního zájmu autora o nelehké a dlouhodobě tabuizované téma. Již od samizdatového sborníku "TGM a naše současnost" patří český antisemitismus v širokém kontextu znovu ke zkoumaným tématům, kniha přináší užitečné shrnutí názorů TGM z jeho tvorby a politické činnosti, včetně podrobného popisu historicky první návštěvy hlavy státu...

T. G. Masaryk and the Jewish Question

Anglický překlad úspěšného titulu prvního polistopadového velvyslance v Izraeli M. Pojara je výsledkem celoživotního zájmu autora o nelehké a dlouhodobě tabuizované téma.

T. G. Masaryk and the Jewish Question

Anglický překlad úspěšného titulu prvního polistopadového velvyslance v Izraeli M. Pojara je výsledkem celoživotního zájmu autora o nelehké a dlouhodobě tabuizované téma.

Masaryk a náboženství

Elektronická kniha Masaryk a náboženství:Uváděná monografie prof. M. Dokulila „Masaryk a náboženství“ přináší na 210 stranách obdivuhodné bohatství myšlenek. Jeho přístup k Masarykovu dílu je naprosto originální, což je dáno tím, že je vybaven mimořádnými vědomostmi filozofickými, sociologickými, historickými, politologickými, teologickými a literárněvědnými. Nechce Masaryka pouze interpretovat, nýbrž hovoří o tom, čím T.G.M. oslovil jeho a čím by měl oslovit současnou společnost. Od histori...

Igraček Tomáš G. Masaryk

Figúrka Igraček Tomáš G. Masaryk:Herný set Igráček Trio - 2 rytieri a čierny kôň obsahuje 2 figúrky Igráčka - 2 figúrky Igráčka - rytiera s mečmi a štítmi a 1 figúrku čierneho koňa. Malé postavičky umožní vašim deťom zapojiť pri hre vlastnú predstavivosť. Vďaka malým rozmerom je hračka ľahko prenosná a deti si ju môžu vziať všade so sebou. Tak malá a tak veľkú radosť robí. Legendárny postavička mnohých profesií - Igráčik. Viac predstavovať snáď nie je ani potrebné. Alebo ho skutočne ešte nep...

Masaryk iritující a fascinující

Předkládaná kniha je velmi živým a čtivým zpracováním životního příběhu T. G. Masaryka i myšlenkového odkazu prezidenta osvoboditele. Autor přistupuje k minulosti jako ke kořeni naší přítomnosti, a proto se snaží poukazovat na aktualitu Masarykova poselství.

Masaryk iritující a fascinující

Předkládaná kniha je velmi živým a čtivým zpracováním životního příběhu T. G. Masaryka i myšlenkového odkazu prezidenta osvoboditele. Autor přistupuje k minulosti jako ke kořeni naší přítomnosti, a proto se snaží poukazovat na aktualitu Masarykova poselství.

Korespondence T. G. Masaryk - Slovenští veřejní činitelé (1918-1937)

Kniha časově navazuje na analytické a ediční zpracování tématu vývoje vztahu T. G. Masaryka se Slováky (slovenskými veřejnými činiteli), v tomto svazku pro období 1918–1937. V ediční části je zařazeno 279 dokumentů, převážně dopisů a telegramů, ale také řada memorand a žádostí, se kterými se různé slovenské veřejné korporace, spolky nebo i jednotlivci obraceli na prezidenta republiky.

T. G. Masaryk Obrazem a slovem / His Life in Words and Pictures

Reprezentativní obrazová publikace k 150. výročí narození TGM. Barevné ilustrace doprovází český a anglický text, vhodná dárková publikace.

Masaryk iritující a fascinující

Elektronická kniha Masaryk iritující a fascinující:Předkládaná kniha je velmi živým a čtivým zpracováním životního příběhu T. G. Masaryka i myšlenkového odkazu prezidenta osvoboditele. Autor přistupuje k minulosti jako ke kořeni naší přítomnosti, a proto se snaží poukazovat na aktualitu Masarykova poselství. Kromě toho se prof. Pospíšil analyticky a kriticky věnuje ožehavému tématu náboženského rozměru osobnosti prvního prezidenta. Jeho řešení je inovativní a překvapivé zároveň, protože vůbe...

Jan Masaryk

Jan Masaryk, československý diplomat, politik a syn prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, byl 10. března 1948 nalezen mrtev pod oknem svého bytu v Černínském paláci. Podle některých šlo o politickou vraždu, podle jiných Jan Masaryk skočil sám. Jeho nečekaný skon tehdy otřásl širokou veřejností.

Jan Masaryk. Tajemství života a smrti

Jan Masaryk, československý diplomat, politik a syn prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, byl 10. března 1948 nalezen mrtev pod oknem svého bytu v Černínském paláci. Podle některých šlo o politickou vraždu, podle jiných Jan Masaryk skočil sám. Jeho nečekaný skon tehdy otřásl širokou veřejností.

Jan Masaryk - Tajemství života a smrti

Elektronická kniha Jan Masaryk - Tajemství života a smrti:Jan Masaryk, československý diplomat, politik a syn prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, byl 10. března 1948 nalezen mrtev pod oknem svého bytu v Černínském paláci. Podle některých šlo o politickou vraždu, podle jiných Jan Masaryk skočil sám. Jeho nečekaný skon tehdy otřásl širokou veřejností.Byl nejen oblíbeným politikem, ale mnoha lidmi byl stále vnímán i jako poslední vlivný reprezentant zanikající československé dem...

Masaryk aktuální - CD (audiokniha)

Přednášky promlouval Milan Machovec v letech 1993-1994 ve vlastním bytě k tématu Masaryk aktuální. Na 4 CD se profesor Machovec věnuje T.G. Masarykovi v těchto oblastech: Čím je dnes aktuální TG.M.?, Masaryk proti všem, Poslancem Říšského sněmu a Prezidentem republiky.

Masarykiana a jiné studie II.

Jaroslav Opat (1924) patří k předním znalcům života a díla T. G. Masaryka. V polovině osmdesátých let minulého století vydal v samizdatu knihu Filozof a politik T. G. Masaryk 1882–1893 (roku 1990 vyšla v pražském Melantrichu).