Kde som:  Katalóg  >  Vyhľadávanie

Slova v obrazcov paperback

Nájdených:    10 produktov

Zrádná slova v ruštině

Zrádná slova v ruštině, Vydavateľ: Leda, Väzba: Paperback, Počet strán: 1, Rok vydania:2015

Cudzinec v materskej škole - Jana Rohová

Cudzinec v materskej škole - Jana Rohová, Vydavateľ: Raabe SK, Väzba: Paperback, Rok vydania: 2022, Počet strán: 92 Jedinečná pomôcka na prácu s dieťaťom cudzincom v materskej škole. Obsahuje metodické poznámky pre učiteľa, pracovné listy pre deti, aj praktické rady pre rodičov. Dieťa cudzinec sa učí bez stresu, pomocou hry a hravých aktivít (kreslenie, omaľovanky, doplňovačky, pexeso...) sa učí nové slová, vety, precvičuje si pamäť, grafomotorické zručnosti. Ilustrácie podporujú detskú fantázi...

V elipse spí lev - kniha palidrómov - Stano Kamenčík

V elipse spí lev - kniha palidrómov - Stano Kamenčík, Vydavateľ: Equilibria, Väzba: Paperback, Počet strán: 196, Rok vydania: 2021 Palindrómy sú slová alebo vety, v širšom vnímaní aj akákoľvek postupnosť symbolov, ktoré možno čítať z oboch strán a dávajú rovnaký význam. Máte radi hru so slovom a kreslený humor? Potom je táto kniha určená priamo vám. Na jej stránkach nájdete zábavno-náučné texty o vzniku, výskyte a vývine palindrómu u nás i vo svete. Množstvo zaujímavých i vtipných palindrómov ...

Němčina více než 4000 slovíček v 70 tématech - Jitka Koubková

Němčina více než 4000 slovíček v 70 tématech - Jitka Koubková, Vydavateľ: Grada, Väzba: Paperback, Počet strán: 244, Rok vydania: 2021 Tato kniha obsahuje tematicky řazenou slovní zásobu německého jazyka. Jedná se o často používané výrazy, ale i slovní spojení, uživatelé zde najdou také přísloví. Kniha je určena nejen pro žáky a studenty, ale i pro dospělé, kteří si chtějí rozšířit svou slovní zásobu.Díky jasné struktuře knihy si ji mohou také zopakovat a roztřídit. K jednotlivým tématům se pa...

Nácničné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ - Jarmila Krajčovičová

Nácničné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ - Jarmila Krajčovičová, Vydavateľ: SPN-Mladé letá, Väzba: Paperback, Rok vydania: 2022, Počet strán: 56 Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, predložky, citoslovcia, priamu reč, jednoduchú vetu, sloh (statický a dynamický opis, ,,ja“ a ,,on“ rozprávanie) a záverečné opakovanie. Nácvičné diktáty pomáhajú rozvíja...

Montessori doma 6 - 9 rokov - Nathalie Petit

Montessori doma 6 - 9 rokov - Nathalie Petit, Vydavateľ: Svojtka SK, Väzba: Paperback, Počet strán: 64, Rok vydania: 2021 V šiestich rokoch sa už vaše dieťa aktívne podieľa na svojom vlastnom živote. Zažíva svoje prvé priateľstvo, stáva sa empatickým a veľmi spoločenským. Učí sa počítať, čítať a písať prvé slová. Tieto základné zručnosti využije nielen počas celej školskej dochádzky, ale aj dlho potom. Nie vždy sa darí v škole tieto základy efektívne naučiť, ste to však vy, kto môže uľahčiť, a...

Vedomie vlastnej hodnoty - Stefanie Stahl

Vedomie vlastnej hodnoty - Stefanie Stahl, Vydavateľ: NOXI, Väzba: Paperback, Počet strán: 400, Rok vydania: 2021 Vlastné ja, hodnota a vedomie – tieto tri slová znamenajú vnútorné presvedčenie, ktoré je rozhodujúce pre spôsob života a spokojnosť človeka so svojim životom, aj so sebou samým. Sebavedomie do veľkej miery ovplyvňuje ako sa správame a ako sa cítime. Veľakrát sa ľudia mylne domnievajú, že ich hodnota je priamo úmerná ich úspechom vo vzťahoch alebo v pracovnej sfére, sú sklamaní a p...

Syndromy ve vnitřním lékařství od A do Z - Martin Polák

Syndromy ve vnitřním lékařství od A do Z - Martin Polák, Vydavateľ: Grada, Väzba: Paperback, Rok vydania: 2022, Počet strán: 200 Vnitřní lékařství je královnou medicíny. V současnosti v širším slova smyslu zahrnuje podobory, jako je kardiologie, pneumologie, endokrinologie, angiologie, hematologie apod.Jedná se tedy o obor velmi rozsáhlý. Tomu také odpovídá velké množství nozologických jednotek, velké množství eponym – termínů užívaných v medicíně, které jsou pojmenovány po lékařích (někdy míst...

Neposlušné sykavky PZ - Lucia Greňová

Neposlušné sykavky PZ - Lucia Greňová, Vydavateľ: Vydavateľstvo Taktik, Väzba: Paperback, Rok vydania: 2022, Počet strán: 84 "Víťaz súťaže Hľadá sa slovenský Komenský (2021)! Prichystajte farbičky, rozcvičte si jazýčky, divadlo si zahráte, povolania spoznáte, tak do práce dajte sa, sykavky už traste sa! Zmeňte logopedické cvičenia z nudného stereotypu na zábavnú hru! Pracovný zošit Neposlušné sykavky predstavuje výnimočnú logopedickú pomôcku pre deti, ktoré majú poruchu vo výslovnosti sykaviek ...

Abeceda osobného rozvoja 2 - R.I.M.A.T.T.E.R.U.L.2.3. - Martin Hocman

Abeceda osobného rozvoja 2 - R.I.M.A.T.T.E.R.U.L.2.3. - Martin Hocman, Vydavateľ: Martin HOCMAN, Väzba: Paperback, Rok vydania: 2022, Počet strán: 366 Milí čitatelia. S veľkou radosťou a s láskou v srdci vám predstavujem knihu z edície projektu AOR, ktorá nadväzuje a bezprostredne dopĺňa tie predošlé. Spoločne v nej dekódujeme tajný kód, formulku: R.I.M.A.T.T.E.R.U.L.2.3. a vy tak pochopíte doposiaľ skrytý význam jednotlivých hlások, ktoré však majú pre náš život veľkú hodnotu a neuveriteľnú si...