Kde som:  Katalóg  >  Vyhľadávanie

Slova o bohu

Nájdených:    12 produktov

František: O modlitbe - Anna Maria Foliová

„Modlitba je mocná zbraň. Je víťazstvom nad samotou.“ Franciscus Hovorí sa, že modlitba je ako dýchanie. Ak sa duša nemodlí, vädne a zomiera. Čo je modlitba? Za koho sa máme modliť? Prečo? A ďalej, ako sa modliť? V bohatom duchovnom breviári pápež František hovorí o svojej skúsenosti, ako sa on rozpráva so Stvoriteľom, a pozýva nás, aby sme ho volali otecko, aby sme na neho zložili všetky starosti a obavy. Táto malá knižka sa môže stať cennou spoločníčkou na ceste. Obsahuje viac ako sto modliti...

Intimita zla - Štefan Kuzma

Nikto nás nezbavil povinnosti hľadať, je jedno, či sa nám to, čo nachádzame, páči alebo nie a či sme tomu aj schopní uveriť. Nezáleží na čase, život nemá diely ani časti, to len knihy si dovolia prerušovať dych žitia, zastavujú obrazy, ktoré by sa inak stratili. Imaginácia je často bezzubá, akoby nejestvovala, kdekto si namýšľa, že život je náhoda, zhluk agnostických zásad, že nie je o čom podávať svedectvo. Neviditeľné veterné mlyny, ktoré z ničoho mleli prepotrebné nič, sprivatizovali tí s pa...

Klíčové otázky evangelia

"Ježíšova slova, o nichž jsme rozjímali, nám ukázala cestu, která vede k přilnutí k Bohu, abychom mu pomáhali vtělovat se do tohoto světa, do našich ulic a náměstí...". Papež František na závěr exercicií

Rozjímání nad aramejskou motlitbou Páně

Elektronická kniha Rozjímání nad aramejskou motlitbou Páně:O modlitbě Otčenáš bylo již napsáno mnohé. Tato kniha si dává za cíl sestoupit k semitským pramenům této biblické modlitby a rozjímat nad ní v duchu mystické židovské tradice, která od nejstarších dob posvátné texty doprovází. Dle této tradice má v bibli každá maličkost svůj význam – příběhy, jednotlivá slova, číselné symboly i tvary písmen, to vše má původ v Bohu. Text modlitby, nad kterou se v knize rozjímá, vychází z rukopisů Sina...

Skryto ve slovech

Elektronická kniha Skryto ve slovech:Skryto ve slovech je sbírkou krátkých esejů a zamyšlení, jejichž ústředním tématem jsou „slova“. Jak slova používáme? Jak pestrý a různorodý svět prostřednictvím různých slov vidíme? Čím nám slova pomáhají a jak jimi můžeme ublížit? Co vypovídají o nás samotných? Autor nerozebírá suše pouze „anatomii“ slov, nezůstává v jejich zajetí, ale odkrývá i jejich život, symbiózu s člověkem, jejich proměnu. Zjistíme, že skryty ve slovech se nacházejí nečekané souvi...

Křest svatého Vladimíra

Audiokniha MP3 Křest svatého Vladimíra:Křest svatého Vladimíra, poslední ze tří satirických veršovaných skladeb napsaných v době Havlíčkova pobytu ve vyhnanství v Brixenu, patří mezi nesmrtelnou klasiku české literatury. Jeden z největších českých novinářů a Mistr satirických epigramů v ní v roce 1855 zveršoval vyprávění středověkých spisů o příchodu křesťanství na Rus. Vložil do ní svůj pohled na náboženství i na režim ruského samoděržaví, potažmo na absolutistickou moc vůbec. Křest svatého...

Zpověď. V co věřím?

Elektronická kniha Zpověď. V co věřím?:Po 94 letech dostávají se do rukou českému čtenáři Tolstého nejhodnotnější spisy. První svazek nového vydání, Zpověď. V co věřím?, je základním textem a úvodem do Tolstého filosoficko-náboženský a sociálních úvah o smyslu člověka, jeho postavení ve společnosti, postoji k víře a Bohu. V těchto knihách Tolstoj nemoralizuje druhé, nýbrž rozebírá především své vlastní poklesky i obrácení – nikoli snad na víru v obecném smyslu slova, nýbrž nespokojen se svým...

Mata Hari

E-kniha Mata Hari:Barvitý příběh slavné femme fatale Tak dlouho o sobě spřádala legendy, až se sama stala legendou… Mata Hari… jméno, které se stalo synonymem špionky. Osud tak neuvěřitelný, že prostý životopis působí fantastičtěji než vymyšlený příběh. „Rychle mě obejměte, polibte a nechte mě. Stoupněte si po mé pravici. Budu se na vás dívat. Sbohem.“ To jsou poslední slova, která Mata Hari pronesla, když 15. října 1917 stanula před popravčí četou.Co tomu ale předcházelo? Kde začala a kudy ...

Život víry 2019/6

Elektronická kniha Život víry 2019/6:Život víry – rozmanité stránky církvemezidenominační měsíčník, který vydává Křesťanská misijní společnostV červnovém čísle najdete:* rozhovor – poslanec Aleš Juchelka: „Politika se nehýbe na ose dobro–zlo“Proč krátce po smrti syna vstoupil do vysoké politiky? A proč se rozhodl kandidovat za hnutí ANO? Kde je ochotný ke kompromisům, z čeho naopak nesleví a proč odmítá „manželství pro všechny“? * téma: Proroci ještě nevymřeliDar proroctví udílí Duch svatý i...

Ústní tradice učení kašmírského šivaismu

E-kniha Ústní tradice učení kašmírského šivaismu:Text s původním nedvojným učením stezky sebepoznání, které je součástí prvotní nauky – tantry, jak byla odhalena v 9. století v severní Indii (Kašmíru). Původní učení o naší božské podstatě, o Já jako o vědomí a jeho moci, se stručně nazývalo tantra, neboli česky nauka. V doslovném překladu „tan“ = „rozšiřovat/expandovat“ – „tra“ = „to, co osvobozuje“ a současně “technologie/know-how.“ Dalším významem celého slova je „protkanost“, či vzájemná ...

Výklad Evangelia Markova

Elektronická kniha Výklad Evangelia Markova:Výklad Evangelia Markova je stěžejním dílem Františka Kováře a zároveň kritickým studiem nejstaršího ze synoptických evangelií, Evangelia podle Marka. Zapomenutá Kovářova kniha, objemná svým rozsahem i myšlenkou, která byla při prvním vydání r. 1941 cenzurována fašisty, aby následně upadla v rukách církve do ztracena, vychází opět na boží Světlo ve své necenzurované podobě. Byl-li Výklad psán v kroužku teologů CČS(H), během první poloviny 20. stole...

Bázeň a chvění

Elektronická kniha Bázeň a chvění:Rozmlouvat o víře, aniž bychom se kdy dotkli sebereflexe, pochybností a bytostné úzkosti, aniž bychom se co jen přiblížili pochopení paradoxu života a stali se Jedinci, je jako rozmlouvat o kružnici bez znalosti jejího středu. Člověk ovšem rád tlachá; více než vědět, záleží mu na tom, aby měl nějaký názor, s nímž by mohl vést diskuze a šermovat ve vzduchu se stejně „plodnými“ hlavami. Jedni se domýšlí, vyzbrojeni pokrytectvím, že si s vírou, protože jsou v k...