Kde som:  Katalóg  >  Vyhľadávanie

Pravo a reklama v praxi

Nájdených:    26 produktov

Právo v praxi

Elektronická kniha Právo v praxi:Publikace Právo v praxi navazuje na znalosti studentů získané při studiu předmětů, při kterých byli seznámeni se základní právní terminologií a s jednotlivými instituty soukromého a veřejného práva. Na tyto získané znalosti studentů publikace navazuje, rozšiřuje je, a zároveň počítá s již získanými vědomostmi studentů. Právo v praxi se věnuje převedším právním institutům z obchodněprávní oblasti. V rámci této publikace si studenti osvojí základy právní úpravy...

Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi, platný od 1.2.2019 - Štefan Korec a kolektív

Publikácia poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike. Okrem STAVEBNÉHO ZÁKONA s komentárom kniha obsahuje tieto úplné znenia zákonov platné od 1. februára 2019: 1. ZÁKON č. 503/2003 Z. z o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. 2. ZÁKON č. 504/2003 z. Z. z. o ...

Právní překlad v teorii a praxi

Elektronická kniha Právní překlad v teorii a praxi:Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací z češtiny do angličtiny, ale také praktické ukázky přístupu k překládání nového občanského zákoníku (NOZ).<br> <br> Publikace je rozdělena do tří kapitol. První kapitola podrobně analyzuje proces právního překladu, formuluje základní pravidla pro překládání právních textů...

Medicínské právo - co a jak

Elektronická kniha Medicínské právo - co a jak:Publikace obsahuje souhrn praktických rad, jak řešit problémové situace, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat v běžné lékařské praxi, při řízení zdravotnického zařízení nebo provozování soukromé lékařské praxe. Může posloužit i dalším zdravotnickým profesím - klinickým psychologům, klinickým logopedům, fyzioterapeutům, zdravotnickým záchranářům, porodním asistentkám a zdravotním sestrám. Na rozdíl od odborných publikací a článků i komentářů k ...

Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike

Autorský kolektív ponúka čitateľskej verejnosti komplexne spracované monografické dielo, ktoré obsahuje ucelenú vedeckú analýzu volebného práva a jeho vývojových tendencií na prahu 21. storočia. Autori vychádzajú zo širokého rozsahu komparatívnych poznatkov a informácií o volebnom práve v moderných demokratických štátoch, ktoré konfrontujú s vývojom volebnej legislatívy v Českej republike a v Slovenskej republike v období po roku 1989, ako aj s jej aktuálnou podobou. Súčasťou analýzy je aj rámc...

Pracovní právo v bodech s příklady - 5. vydání

Elektronická kniha Pracovní právo v bodech s příklady - 5. vydání:Páté, aktualizované a podstatně rozšířené vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky individuálního pracovního práva. Publikace zohledňuje stav právních předpisů k 1. lednu 2019 a je určena všem, kteří používají pracovněpr...

Pracovní právo pro neprávníky

E-kniha Pracovní právo pro neprávníky:Publikace je určena manažerům jak podnikatelských, tak i ostatních subjektů (neziskových a příspěvkových organizací), kteří v rámci své vedoucí praxe řídí lidské zdroje. Čtenář by v této knize měl najít odpovědi na své dotazy týkající se problematiky směřující právě k aplikaci jednotlivých zákonů především z pohledu zaměstnavatele. Stěžejními tématy v rámci publikace budou rozbory problematiky ustanovení, které činí v praxi problémy, nebo z jejich aplika...

Soutěžní právo EU – Casebook

Elektronická kniha Soutěžní právo EU – Casebook: Publikace mapuje posledních patnáct let vývoje unijního práva ochrany hospodářské soutěže prostřednictvím judikatury. Jejím cílem je být přehledem i učebnicí současně a posloužit tedy jak potřebám právní praxe, tak i studia a akademického bádání nad zakázanými dohodami podniků, jejich zneužívajícími praktikami, soutěž ohrožujícími fúzemi a převzetími, ale také způsoby a postupy jejich vyšetřování, dokazování a trestání. Celkem 137 rozsudků T...

Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů

Elektronická kniha Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů: V předkládané publikaci se autor dopodrobna zabývá právem být zapomenut a jeho širokými souvislostmi – historickým vývojem především v prostředí kontinentální Evropy, jeho významem a kontextem v rámci dnešního pojetí ochrany osobních údajů, nutně též střetem práva na soukromí (a ochranu osobních údajů) a práva na svobodu slova. Právě na přístupu vrcholných evropských soudů ke střetu práva na soukromí ...

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie II

Elektronická kniha Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie II: Publikace představuje „volné pokračování“ autorovy monografie Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie vydané v roce 2015, která tak nyní tvoří pomyslný první díl dvoudílné série. V době vydání I. dílu byla rodící se politika EU v oblasti zahraničních investic, založená na nové vnější pravomoci Unie získané na základě Lisabonské smlouvy, uprostřed procesu svého formování, přičemž mnohé kl...

Rozvody, rozchody a zánik partnerství - 4. vydání

Elektronická kniha Rozvody, rozchody a zánik partnerství - 4. vydání: V edici právo prakticky vychází čtvrté vydání publikace Rozvody, rozchody a zánik partnerství (dříve v edici právní rukověť). Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů i o právních vztazích registrovaných partnerů. Dále se zabývá bytovými problémy souvisejícími s rozvodem, vyživovací povinností manželů a rozvedených manželů. Součástí knihy jsou na...

Public relations jako ovlivňování mínění

E-kniha Public relations jako ovlivňování mínění:Nové, rozšířené vydání ojedinělé publikace je určeno zájemcům o oblast komunikace, manipulace, ovlivňování mínění a vytváření souhlasu - public relations. Kniha je určena zejména studentům komunikace a PR, pracovníkům v PR a marketingu, novinářům, politikům a dalším, kteří potřebují efektivně komunikovat s veřejností nebo zájmovými skupinami. Publikace je co do komplexnosti a šíře zpracování tématu svého druhu unikátní. Třetí vydání je doplněn...

Inkluzivní vzdělávání

E-kniha Inkluzivní vzdělávání:Monografie je věnována pedagogickému konceptu, podle nějž by všechny děti měly navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň svého postižení. V dnešní době již zcela přirozeně uznáváme právo všech lidí na vzdělávání, zásadní otázkou tedy není, ZDA může být dítě vzděláváno v běžné škole, ale JAK takovému dítěti toto vzdělávání umožnit, aby z něho profitovalo ono samo i jeho okolí. Kniha přináší všem, kteří mají zájem českou školní prax...

Odbila dvanáctá hodina

Audiokniha MP3 Odbila dvanáctá hodina:Třikrát třináct nejkrásnějších a nejzajímavějších lidových pověstí, které se tradují v německém prostředí Světově proslulý německý spisovatel Otfried Preußler vybral a nově převyprávěl třikrát třináct nejkrásnější a nejzajímavější lidových pověstí o pokladech a jejich strážcích, o kouzelnících a čarodějnicích, o strašidlech a duších, které se tradují v německém prostředí.Jak sám uvádí v předmluvě, je vypravěč příběhů, nikoli vědecký sběratel pověstí. Pro...

Odbila dvanáctá hodina

Elektronická kniha Odbila dvanáctá hodina:Třikrát třináct nejkrásnějších a nejzajímavějších lidových pověstí, které se tradují v německém prostředí Světově proslulý německý spisovatel Otfried Preußler vybral a nově převyprávěl třikrát třináct nejkrásnější a nejzajímavější lidových pověstí o pokladech a jejich strážcích, o kouzelnících a čarodějnicích, o strašidlech a duších, které se tradují v německém prostředí.Jak sám uvádí v předmluvě, je vypravěč příběhů, nikoli vědecký sběratel pověstí....

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii

Elektronická kniha Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii: Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale kdyby napadlo, byl by pravděpodobně váš profesní život ještě úspěšnější. První kniha této série je zaměřena na jeden z nejpalčivějších problémů každého (nejen začína...

Budovanie základov slovenskej štátnosti - Ján Lazar

Univ. prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc. – právnik, vysokoškolský pedagóg a vedec, popredný odborník na občianske právo – v publikácii predstavuje súbor článkov, úvah, esejí a referátov, ktoré boli uverejnené v priebehu rokov 1993 – 2009 a ktoré sa týkajú všetkých základných otázok slovenskej štátnosti, akými sú suverenita, národno-štátne záujmy, podstata a povaha národného štátu, národný a občiansky princíp, Slovenská republika ako národný štát, práva príslušníkov národnostných menšín a ich ochrana...

Psychologie lži - Lenka Mynaříková

Lze najít obecnou a šířeji akceptovatelnou definici lži? Můžeme obelhat sami sebe? Jak lžou děti a jak lžou dospělí? Jaké jsou verbální a neverbální projevy lhaní? Jaké jsou limity a úskalí detekce lži? Na tyto a další otázky hledá odborně podložené odpovědi ojedinělá a komplexní monografie věnovaná fenoménu lži. Publikace nahlíží problematiku lhaní v sociálním, filozofickém, ekonomickém a neuropsychologickém kontextu. Především však zpracovává lhaní jako sociální fenomén vystupující v situacíc...

Selhání subjektů finančního trhu

Elektronická kniha Selhání subjektů finančního trhu: Monografie komplexně a srozumitelně analyzuje selhání subjektů finančního trhu s ohledem zejména na bankovní instituce a řešení finanční krize bankovního systému spolu s konkrétními způsoby jeho řešení. Nejdříve se autor zabývá obecně ekonomickým a finančním systémem a finančními trhy, poté přistoupí ke konkretizaci a vysvětlení jednotlivých subjektů finančního systému, vysvětlí regulaci a dohled nad subjekty finančního trhu a poté se dos...

Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář

Elektronická kniha Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář: Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především v praxi čtenářům nápomocné. S ochranou životního prostředí je úzce spjato základní ústavní právo na informace o životním prostředí, které je zaručeno Listinou z...

Státní imunita na prahu 21. století: soumrak, nebo renesance?

Elektronická kniha Státní imunita na prahu 21. století: soumrak, nebo renesance?: Právo státních imunit je dynamickou oblastí mezinárodního práva veřejného. Státní praxe se nepřetržitě vyvíjí skrze vnitrostátní právní úpravy a rozsudky soudů. Cílem knihy je snaha postihnout současný vývoj státní imunity a identifikovat možné budoucí trendy. Dalším cílem je ze současného vývoje vyvodit konkrétní praktické doporučení ohledně státní imunity jak investorům, tak státům. Stěžejním zaměřením této ...

Terapeutka

Audiokniha MP3 Terapeutka:Znepokojivě ostrý vhled do nejtemnějších koutů nás samých, do našich rodin a našich vztahůPsycholožka Sara si nedávno otevřela soukromou praxi a s manželem, architektem Sigurdem, opravuje starý zděděný dům. Rekonstrukce se však kvůli nedostatku času i peněz vleče. Jednoho dne Sigurd vyrazí s kamarády na chatu. V pátek brzy ráno se doma se Sarou rozloučí a dopoledne jí nechá v hlasové schránce vzkaz, že v pořádku dorazil na místo. Večer ale Saře volají manželovi kama...

Terapeutka

Elektronická kniha Terapeutka:Znepokojivě ostrý vhled do nejtemnějších koutů nás samých, do našich rodin a našich vztahůPsycholožka Sara si nedávno otevřela soukromou praxi a s manželem, architektem Sigurdem, opravuje starý zděděný dům. Rekonstrukce se však kvůli nedostatku času i peněz vleče. Jednoho dne Sigurd vyrazí s kamarády na chatu. V pátek brzy ráno se doma se Sarou rozloučí a dopoledne jí nechá v hlasové schránce vzkaz, že v pořádku dorazil na místo. Večer ale Saře volají manželovi ...

Jepice

E-kniha Jepice:Jepice je mrazivý začátek nové detektivní série s bývalým policejním vyšetřovatelem Charliem PriestemZmasakrované tělo v lese. Pečlivě vypracovaný plán vraždy. A sedmdesát let, které obě události dělí...Charlie Priest, bývalý policejní vyšetřovatel a nyní prestižní londýnský právník, se stane obětí útoku. Ve vlastním bytě ho přepadne muž, který se vydává za policistu a dožaduje se jakýchsi tajných dat. Priest mu je ale dát nemůže, protože je nemá, a jen díky zkušenostem z poli...

Dědicové země

Elektronická kniha Dědicové země:Autor bestselleru Katedrála moře se vrací do středověké Barcelony s nejnovějším titulem Dědicové zeměAutor světového bestselleru Katedrála moře se po deseti letech vrací do středověké Barcelony s nejnovějším titulem Dědicové země. Spolu s hlavním hrdinou knihy, dvanáctiletým Hugem, se ocitáme v Barceloně roku 1387, v době překotných zvratů. Ty zasáhnou i do Hugova života, když jeho mecenáš upadne v nemilost a chlapec je nucen opustit svůj sen o tom, že bude j...

Zamrzlá produktivita

Elektronická kniha Zamrzlá produktivita:Proč produktivita práce stagnuje Od roku 2008 se u nás nezvyšuje produktivita práce, ve vyspělých zemích je situace obdobná. Management firem strká hlavy do písku a těší se, že to vyřeší růst na trhu. Ten se však obnovuje zvolna a nejistě. Běžně se uvádí, že produktivita poklesla nebo stagnuje kvůli krizi. Co když je to ale naopak? Naznačuje to i neustále balancování na hranici recese, kolísání od růstu nazpět k záporným hodnotám. Ocitli jsme se na kon...