Kde som:  Katalóg  >  Vyhľadávanie

Novy zakon

Nájdených:    80 produktov

Bible - Nový zákon

Biblické příběhy v populární audio formě, přístupné nejširším posluchačským vrstvám! Znalost Bible patří k všeobecnému vzdělání a tento titul nabízí možnost, jak se v podání populárních hereckých představitelů seznámit v přístupné slovesné formě s knihou knih. 50 Biblických příběhů na 2 CD z "NOVÉHO ZÁKONA" vyprávějí: Marek Eben, Radovan Lukavský, Dana Syslová a Gabriela Filippi.

Výkladový komentář Bible. Nový zákon

Nový zákon začíná čtyřmi evangelii, dobrou zprávou, kterou předpovídali proroci: Mesiáš přijde – narodí se panně v Betlémě. Každý z autorů evangelií zachycuje určitý obraz Krista – jeho života, smrti a vzkříšení.

Nový zákon. Slovo na cestu

Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené.

Biblia. Starý a Nový zákon: baklažánová

Sväté písmo vo väčšom formáte a s väčším typom písma vychádza v novom grafickom spracovaní, ktoré uľahčuje čítanie i orientáciu v rozsiahlej publikácii. Ponúka prílohu s rodinnou kronikou, do ktorej si jednotliví členovia môžu zapisovať významné udalosti a kniha kníh sa tak môže stať duchovným klenotom každej rodiny.

Dětská ilustrovaná bible – Starý a Nový zákon

Elektronická kniha Dětská ilustrovaná bible – Starý a Nový zákon:Příběhy Starého i Nového zákona převyprávěné tak, aby jim porozuměly i malé děti.Adam a Eva Archa Noemova Babylonská věž Jonáš a velryba Příběh Ježíše a další vyprávění, která by měli znát všichni již od dětství.

Dětská ilustrovaná bible – Starý a Nový zákon

Elektronická kniha Dětská ilustrovaná bible – Starý a Nový zákon:Příběhy Starého i Nového zákona převyprávěné tak, aby jim porozuměly i malé děti.Adam a Eva Archa Noemova Babylonská věž Jonáš a velryba Příběh Ježíše a další vyprávění, která by měli znát všichni již od dětství.

Dětská ilustrovaná bible - Starý a Nový zákon

Příběhy Starého i Nového zákona převyprávěné tak, aby jim porozuměly i malé děti.Adam a EvaArcha NoemovaBabylonská věžJonáš a velrybaPříběh Ježíše a další vyprávění, která by měli znát všichni již od dětství.

Čtení z bible (Starý a Nový zákon)

Audiokniha obsahuje čtení z Bible Svaté. Čte Zdeněk Štěpánek, Václav Voska

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako základný finančný zákon verejnej správy upravuje zásady rozpočtového hospodárenia a členenie verejnej správy. Určuje tiež hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií vrátane podrobností rozpočtového hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a EÚ. Predkladaný komentár nielen podrobne rozoberá jednotlivé ustanovenia uvedeného zákona, ale vysvetľuje aj mnohé väzby a prepojenia na ostatné súvisiace predpisy, najmä ...

Biblia – Starý zákon

Audiokniha MP3 Biblia – Starý zákon:Cyklus biblických príbehov, ktorý formou rozhlasovej dramatizácie približuje záujemcom nový, netradičný pohľad na jednotlivé knihy Starého zákona. Celý cyklus sa snaží rešpektovať základný biblický text, ale na mnohých miestach rozkrýva psychologický charakter postáv a v dramatizovaných dialógoch ozrejmuje ich konanie.

Zákon svorky Nekonečné jazero

Kniha Zákon svorky Nekonečné jazero :Šťastkovi a jeho priateľom sa podarilo poraziť Paromovu svorku. Ich nový svet však aj naďalej ukrýva veľa nebezpečenstiev. Jazero, ku ktorému doputovali, sa zdá nekonečné a nedá sa v ňom uloviť nijaká korisť. Zima sa blíži a svorka potrebuje jedlo a nové prístrešie. Alfa všetkým dáva najavo, že jeho potreby majú prednosť pred potrebami ostatných. Britvina svorka ich zatiaľ pomaly, ale isto doháňa, rozhodnutá skoncovať s nimi raz a navždy…...

Zákon svorky Nekonečné jazero

Kniha Zákon svorky Nekonečné jazero :Šťastkovi a jeho priateľom sa podarilo poraziť Paromovu svorku. Ich nový svet však aj naďalej ukrýva veľa nebezpečenstiev. Jazero, ku ktorému doputovali, sa zdá nekonečné a nedá sa v ňom uloviť nijaká korisť. Zima sa blíži a svorka potrebuje jedlo a nové prístrešie. Alfa všetkým dáva najavo, že jeho potreby majú prednosť pred potrebami ostatných. Britvina svorka ich zatiaľ pomaly, ale isto doháňa, rozhodnutá skoncovať s nimi raz a navždy…...

Zákon svorky 2: Skrytý nepriateľ

Zákon svorky pokračujeŠťastko a vôdzkoví psi objavili les plný zveri a čistej vody. Veria, že po nešťastí a útrapách si konečne našli nový domov.

Zákon svorky 5: Nekonečné jazero

Šťastkovi a jeho priateľom sa podarilo poraziť Paromovu svorku. Ich nový svet však aj naďalej ukrýva veľa nebezpečenstiev.

Zákon svorky 5: Nekonečné jazero

Šťastkovi a jeho priateľom sa podarilo poraziť Paromovu svorku. Ich nový svet však aj naďalej ukrýva veľa nebezpečenstiev.

Zákon svorky 2: Skrytý nepriateľ

Zákon svorky 2: Skrytý nepriateľ, Vydavateľ: ALBATROS, Väzba: brožovaná lepená, Počet strán: 224, Rok vydania: 2022, Jazyk: slovenčina Šťastko a vôdzkoví psi objavili les plný zveri a čistej vody. Veria, že po nešťastí a útrapách si konečne našli nový domov. Lenže dokonalé územie už zabrala svorka divých psov a ich krutý vodca sa oň odmieta podeliť. Šťastko sa proti svojej vôli musí vydať do radov nepriateľa – a rozhodnúť sa, ktorí psi budú napokon jeho praví spojenci....

Zákon smečky (3) - Temnota padá

Elektronická kniha Zákon smečky (3) - Temnota padá:Třetí pokračování zvířecí ságy o statečné smečce psů, z níž každý člen je jiné rasy, jiné povahy, přesto jsou svázáni společným poutem přátelství. Divocí a vodítkoví psi přežili útok nepřítele a jejich jedinou šancí je se sjednotit. Vůdce divokých psů Alfa souhlasil, aby se k jeho smečce připojila Bella a vodítkoví psi, ale Štístka ze společenství vyhnal. Samotář Štístko by měl být rád, že znovu získal svobodu, ale zrádný nový svět je pro os...

Biblia - Starý Zákon (1 - 10)

EXKLUZÍVNE iba u nás Obsah Stvorenie sveta Potopa Abrahámova cesta Obetovanie Izáka Krásna Rebeka Jakub a Ezau Jakubovi synovia Jakubov zápas Jozef a jeho bratia Jozef a faraón Jozefove skúšky Jakubove požehnanie Mojžiš a Áron Faraónovo potrestanie Exodus Desatoro Zlaté teľa Archa zmluvy Roky na púšti Vzbura Levitov Rodinná edícia biblických príbehov formou rozhlasovej dramatizácie približuje záujemcom nový, netradičný pohľad na jednotlivé knihy Starého zákona. Cela edícia sa snaží rešpektovať ...

Biblia - Starý Zákon (11 - 20)

EXKLUZÍVNE iba u nás Obsah Balak a Balám Mojžišova smrť Zasľúbená zem Jozue Čas sudcov Samson a Dalila Dve lásky Samuel a Šaul Dávid a Goliaš Kráľ Dávid Absolónova vzbura Múdry kráľ Rozdelené kráľovstvo Prorok Eliáš Jonáš a veľryba Jeremiášov plač Daniel ababylonský kráľ Daniel v jame levovej Kráľovná Ester Návrat Rodinná edícia biblických príbehov formou rozhlasovej dramatizácie približuje záujemcom nový, netradičný pohľad na jednotlivé knihy Starého zákona. Cela edícia sa snaží rešpektovať zá...

Kauza Kristus

Nakoľko spoľahlivý je Nový zákon? Zachovali sa okrem záznamov v Biblii nejaké dôkazy, ktoré potvrdzujú, že Ježiš je skutočnou osobou z histórie?

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář

Elektronická kniha Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář: Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni EU. Smyslem zákona je významně zlepšit postavení osob, jež byly poškozeny omezováním hospodářské soutěže, a to konkrétně zneužitím dominantního postavení nebo nedovolenými d...

Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním minimu. Praktický komentář - 2. vydání

Elektronická kniha Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním minimu. Praktický komentář - 2. vydání:„Nový“, resp. aktualizovaný komentář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi a k zákonu o životním a existenčním minimu přináší navíc podrobný výklad všech změn, které od roku 2016 v této oblasti nastaly. Především rok 2017 byl pro systém pomoci v hmotné nouzi náročný, protože v něm začaly být účinné rovnou dvě novely. Jedna z novel navrátila do systému hodnocení vlastní aktivity příjemce dávek...

Křesťanství bez antijudaismu

Pohľad do dejín Židov a kresťanov, objav Izraela a teologická revízia antijudaizmu, nové hodnotenie 'nového judaizmu', Biblia v rukách Židov a kresťanov, Nový zákon - kniha židovská...

Zákon svorky 3: Temnota padá - Erin Hunterová

Diví a vôdzkoví psi prežili útok nepriateľa. Ich jedinou šancou je spojiť sa. Vodca divých psov Alfa súhlasil, aby sa k jeho svorke pripojila Bella a vôdzkoví psi, no Šťastka zo spoločenstva vyhnal. Samotár Šťastko by mal byť rád, že znovu získal slobodu. Zradný nový svet je však pre osamoteného psa príliš nebezpečný…

Stručný úvod do kníh Starého zákona

V úvodoch do Kníh Starého zákona nemožno obísť literárnokritické otázky vich súčasnom ponímaní (genéza, pramene, línie tradície, prostredie, rôznorodosť literárnych druhov, autor, čas a miesto vzniku). Na drihej strane Starý zákon, rovnako ako aj nový zákon, je Božím slovom.

Zákon svorky 5: Nekonečné jazero - Erin Hunterová

Šťastkovi a jeho priateľom sa podarilo poraziť Paromovu svorku. Ich nový svet však aj naďalej ukrýva veľa nebezpečenstiev. Jazero, ku ktorému doputovali, sa zdá nekonečné a nedá sa v ňom uloviť nijaká korisť. Zima sa blíži a svorka potrebuje jedlo a nové prístrešie. Alfa všetkým dáva najavo, že jeho potreby majú prednosť pred potrebami ostatných. Britvina svorka ich zatiaľ pomaly, ale isto doháňa, rozhodnutá skoncovať s nimi raz a navždy…

Potřebuje člověk náboženství?

Kniha představuje výbor z článků dr. Karla Hašpla z 30. až 50. let 20. století. Objevují se v nich témata jako smysl náboženství, mystika, unitářské principy, náboženská autorita, Absolutno, Ježíš Nazaretský, Starý zákon, Nový zákon, modlitba, zázraky, svátosti, církev a posmrtný život.

Skutky apoštolů 1

Jako Nový zákon po evangeliích plynule pokračuje knihou Skutky apoštolů, tak i vydání čtyř svazků komentářů k jednotlivým evangeliím by nebylo úplné, kdyby chyběla část, jež se týká období vzniku a šíření prvotní křesťanské církve.

Skutky apoštolů 2

Jako Nový zákon po evangeliích plynule pokračuje knihou Skutky apoštolů, tak i vydání čtyř svazků komentářů k jednotlivým evangeliím by nebylo úplné, kdyby chyběla část, jež se týká období vzniku a šíření prvotní křesťanské církve.

Bez šance

Fascinují a temná dystopie ze světa, kde společnost zavedla nový zákon: Každé dítě má právo na život od chvíle početí až do věku třinácti let. Mezi třinácti a osmnácti je ale na rodičích, jestli ho vychovají až do dospělosti, anebo ho pošlou rozpojit.

Bible

E-kniha Bible:ak je to vlastně s Biblí: Kdo napsal tento první světový bestseller? Jaký význam má Starý zákon - pro křesťany a pro židy? O čem pojednává Nový zákon? Právě tady najdete jasný přehled a přesné informace o nejnovějších výsledcích bádání. Všechno, co jste chtěli vědět o Bibli - zde jsou odpovědi.

Teologická etika Nového zákona

'Nový zákon nepozná pojem etiky, zdôrazňuje však úlohu premýšľať nad životom a ukázať, ako má vyzerať patričné konanie... Všetky novozákonné spisy sa vzťahujú na určitú situáciu ranokresťanského spoločensztva a nie sú teda systematickou rozpravou o etike, ktorá by sa venovala určitým témam na spôsob traktátu.

Daňové zákony 2014

E-kniha Daňové zákony 2014:Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2014 — jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí (nové označení zákona), zákon o dani z nabytí nemovitých věcí (nový zákon), zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, zákon upravující tři energetické daně a daňový řád. Obsahuje všechny změny včetně změn reagujících na nový občanský zákoník. Předností s...

Bůh sestupující

Druhé vydání dlouho rozebrané knihy, již autor, profesor evangelické teologické fakulty v Praze, výstižně přibližuje ve své předmluvě takto: Proč Bůh sestupující? Proto, že poselství o Bohu, který se sklání, ba sestupuje k člověku, považuji za to hlavní, co jako červená nit prochází celou biblí a nejzřetelněji a nejhlouběji spojuje Starý a Nový zákon.

Biblický humanismus Jana Blahoslava

Jan Blahoslav, bratrský biskup s pozoruhodnými intelektuálními zájmy, přeložil a v letech 1564 a 1568 nechal v Ivančicích vytisknout Nový zákon, který byl v 90. letech 16. století přejat do Bible kralické. Jde o první překlad biblického textu do češtiny podle původní řecké předlohy. Zrcadlí se v něm charakter Blahoslavova vzdělání, které bylo orientováno na filologický přístup k teologii.

Ruah-Pneuma-Duch, Duch Svätý v biblickom zjavení

Jezuita Leopold Slaninka v knihe syntetizuje pohľad na Ducha Svätého, ako ho môžeme poznať z najpôvodnejšieho zdroja poznania, zo Svätého Písma. Ide o opis prípravy prijatia Ducha Svätého, respektíva Ruah, počas Starého zákona, o jeho podstatu, ako nám ho podáva Nový zákon, keď ho pomenúva gréckym Pneuma, a nakoniec je to vývin náuky o Duchu Svätým v prvých kresťanských storočiach až po vyhlásenie dogmy o Duchu Svätom v roku 381.

LINGEA-Grécko-slovenský slovník-Od Homéra po kresťanských autorov - Helena Panczová

O B S A H S L O V N Í K A· 32 000 hesiel· prvý slovník starej gréčtiny zachytávajúci slovnúzásobu od Homéra cez klasických autorov, helenistickéobdobie, Nový zákon, až po kresťanských spisovateľovneskorej antiky/ranej Byzancie· každé základné heslo uvádza významy, všetkyštandardné gramatické údaje, etymológiu, výskytdaného výrazu v rôznych obdobiach, u rôznych autorova v rôznych dialektoch· obsahuje krátky prehľad dejín gréckeho jazyka· slovník je určený ...

Grécko-slovenský slovník. Od Homéra po kresťanských autorov

O B S A H S L O V N Í K A: · 32 000 hesiel · prvý slovník starej gréčtiny zachytávajúci slovnú zásobu od Homéra cez klasických autorov, helenistické obdobie, Nový zákon, až po kresťanských spisovateľov neskorej antiky/ranej Byzancie · každé základné heslo uvádza významy, všetky štandardné gramatické údaje, etymológiu, výskyt daného výrazu v rôznych obdobiach, u rôznych autorov a v rôznych dialektoch · obsahuje krátky prehľad dejín gréckeho jazyka · slovník je určený pre študentov starej gréčtin...

Dům, ve kterém… Osm dní Šakala

Elektronická kniha Dům, ve kterém… Osm dní Šakala:Život v Domě vybočuje ze dne na den ze zajetých kolejí. Byl totiž vyhlášen nový zákon, který vrací do uzavřených klučičích smeček děvčata, dlouhá léta opomíjená a přehlížená. Atmosféra v Domě se mění. Ale ani nová přátelství, zklamání či lásky nedokážou odvést pozornost od hrozby, která se nad obyvateli Domu vznáší. Blíží se totiž ukončení – den, kdy budou všichni nuceni opustit známé zdi a postavit se obávanému světu tam venku....

Vnitřní smysl Nového Zákona

Elektronická kniha Vnitřní smysl Nového Zákona:V knize jsou vybrány citáty ze všech čtyř evangelií, Skutků apoštolů a některých epištol Nového Zákona. Jsou doprovázeny vysvětlujícími komentáři. Křesťanské učení Nového Zákona je zde ukázáno jako nauka o vědění, moci a osvobození, která člověka vede cestou spásné mravnosti až do úplného ozdravění a nabytí moudrosti. Květoslav Minařík obhajuje hloubku a velikost přínosu křesťanství, které někteří lidé podceňují ve srovnání s orientálními naukam...