Kde som:  Katalóg  >  Vyhľadávanie

Navrat domu

Nájdených:    109 produktov

Návrat domů

John Bradshaw je celosvětově proslulý autorem několika bestsellerů zabývajících se zejména poruchami rodinného systému a jejich přenosem na další generace a technikami napomáhajícími uzdravení tzv. „vnitřního dítěte“. Kniha Návrat domů se zabývá tímto vnitřním dítětem, které se zejména u jedinců z dysfunkčních rodin přestane rozvíjet a ustrne v některé z raných fází, v nichž utrpělo trauma.

Návrat domů

Po divokých válečných zážitcích se vojáci československých legií konečně začali během roku 1919 vracet do vlasti, a sice na palubách zaoceánských lodích cestou kolem celého světa. Kniha popisuje každodennost těchto plaveb, na základě deníků a pamětí vykresluje psychické rozpoložení vojáků, návštěvy exotických přístavů, neobvyklé kratochvíle včetně lovu žraloků a zmiňuje také jeden zajímavý transport na lodi Mount Vernon, jenž se do dějin zapsal jako transport bolševický a který do jisté míry po...

Návrat domů

Strhujúca, kaleidoskopická prvotina predstavuje čitateľom pozoruhodný nový hlas anglicky písanej literatúry. Yaa Gyasi napísala majstrovské dielo modernej prózy.

Návrat domů

Po divokých válečných zážitcích se čs. legie konečně začaly během roku 1919 vracet do vlasti, a to nijak jinak než na zaoceánských lodích cestou kolem celého světa. Kniha se snaží popsat každodennost těchto plaveb, návštěvy exotických přístavů a také zmiňuje jeden zajímavý transport na lodi Mount Vernon, který se do dějin zapsal jako transport bolševický a který do jisté míry pokřivil obraz návratu čs. legionářů do mladého Československa.

Assassin’s Creed: Návrat domů komiks

Bratstvo má problémy. Dlhý súboj s Templármi vyčerpal všetky ich zdroje a teraz sa zúfalo snažia udržať si pozíciu vo svete, ktorý sa neustále mení. Mohli by byť pre nich riešením spojenie s tajnou organizáciou... pokiaľ sa im podarí prekonať neprekonateľné rozdiely. Pokiaľ sa hrdinke podarí prežiť ďalšiu cestu... .

Poutníkův návrat

Poutníkův návrat je první knihou, kterou C. S. Lewis napsal po své konverzi ke křesťanství. Lze říci, že se jedná o záznam jeho vlastního hledání smyslu a duchovního uspokojení – hledání, které ho nakonec přivedlo ke křesťanství.

Návrat domů aneb cesta legionáře Václava Balcara kolem světa

Kniha představuje výběr z kolekce objevených fotografií rodáka ze Rtyně v Podkrkonoší Václava Balcara (1892–1970). Vyučil se malířskému řemeslu, záhy začal fotografovat a tak když byl v roce 1914 povolán k 74. pěšímu pluku rakousko-uherské armády, fotografoval život vojáků v zákopech v Haliči, po zajetí na ruské frontě pobyt v zajateckých táborech, práce u selského dvora na Ukrajině a po nástupu do čs. legií boje v okolí Samary, Buzulku a Nikolajevky a potom pořídil i bohatý obrazový materiál o...

Sloni a kapradí

Sbírka esejů, která přináší Lewisův originální pohled na otázky spojené s krizí autority, možností styku s mimozemským životem, apokalyptickou vizí poslední noci světa, smyslem studia v době války, účinností křesťanské modlitby či podstatou a důležitostí odpuštění v lidském životě. Lewis je obecně znám jako obhájce pravověrného křesťanství.

Katolíci. Čemu opravdu věří?

Alan Schreck je profesorom teológie na Františkánskej univerzite v Steubenville, USA. Je odborníkom na cirkevné dejiny rímsko-katolíckej cirkvi, rímsko-katolícke cirkevné učenie a teológiu.

Evangelikálové

Roger E. Olson jako představitel post-konzervativního amerického evangelikalismu prezentuje evangelikální teologii jako příběh hnutí, které má své historické kořeny i milníky, ale zároveň napětí i zápasy o klíčové otázky ortodoxie a křesťanské identity.

Labyrint upgrade

U stolu seděly čtyři kuchařky. Před sebou měly talíře s polévkou a něco z nich vybíraly pinzetami.

Láska a úcta

Žena má jednu důležitou potřebu - musícítit, že ji manžel miluje. Pokud je tato její potřeba naplněna, je šťastná.

O modlitbě. Dopisy Malcolmovi

Formou srdečných a nestrojených dopisů blízkému příteli uvažuje C. S. Lewis nad mnoha nejasnými otázkami ohledně důvěrného rozhovoru člověka s Bohem. Přemýšlí o praktických i metafyzických stránkách modlitby, například o tom, kdy a kde se modlit.

Obnova srdce

Nenarodili jsme se znovu, abychom pouze setrvávali tam, kde jsme. Kolikrát jsme se však již kolem sebe rozhlédli a s hrůzou zjistili, jak jsou druzí věřící duchovně nezralí?

Rozbitý obraz. Obnova osobní identity skrze modlitbu

Žijeme v porušeném světě. Boží pravdy jsou často rozmělňovány, zamlžovány nebo zcela přehlíženy.

Táta jako velitel oddílu zvláštního určení

Jak být elitním otcem či opatrovníkem dětí. Nezbytná příručka pro výcvik nových rekrutů otcovství.

Úvahy nad žalmy

Autor vychází z vlastního překladu Žalmů z hebrejského originálu. V tomto svazku se zabývá Druhou knihou žalmů a nabízí své úvahy a reflexe založené na těchto starozákonních textech.

Vztahy, sex, rodina

Tato kniha je o vztahu muže a ženy. Vztah muže a ženy je odvěké téma, většina kvalitní beletrie i naprostávětšina uměleckých filmů se tak či onak věnují tomuto tématu.

Adamovo mlčení

Kde byl v biblickém příběhu Adam, když had pokoušel Evu? Byl Adam s Evou celou dobu, když ji had obelhával?

Alternativní medicína

Pomoc alebo nebezpečenstvo? Kresťanský pohľad na alternatívnu medicínu.

Být dobrým tátou...

Kniha odhaľuje svojim čitateľom postupne niekoľko základných princípov, ktoré mužom pomôžu stať sa svojim deťom dobrými otcami.

C.S. Lewis - mýtus, imaginace a pravda

Hošekova precízna štúdia vychádza nielen z poctivého štúdia primárnych a sekundárnych prameňov, ale i z úctivo kritického vzťahu k C.S. Lewisovi ako autorovi...

Cesta ke štěstí. Tajemství vaší duševní pohody

Autor, sociálny psychológ D.G.Myers, zhŕňa vo svojej práci výsledky vlastných rozsiahlych výskumov o povahe a príčinách ľudského šťastia.

Čtyři období manželství

Práca vychádza z mnohoročnej poradenskej skúsenosti autora. Dáva nahliadnuť do jednotlivých období života s ich emóciami, postojmi, spôsobmi jednania a atmosférou vzťahu.

Darwinova černá skříňka

Prakticky všichni seriózní badatelé pokládají Darwinovu evoluční teorii za správnou. Ačkoliv bylo vemi nesnadné tuto teorii prosadit, po více než stoletém úsilí se to, alespoň mezi zasvěcenci, podařilo.

Děti a pět jazyků lásky

Práca dlhoročných spolupracovníkov v oblasti manželského a rodinného poradenstva je určená predovšetkým tým, ktorí sa chcú naučiť lepšie rozumieť svojmu dieťaťu a oveľa hlbšie mu vyjadrovať svoju lásku.

Hranice

Hranica v rôznych oblastiach nášho života vymedzuje, kto sa k nám smie priblížiť, pomáha nám rozhodnúť komu a čomu povieme nie alebo áno, či určiť vzťah k sebe samému. Hranica je rozhodnutie, ktorým definujeme veci a okolnosti, za ktoré sme zodpovední.

Hranice v manželství

Kniha predovšetkým o láske hovorí o jej posilňovaní, pestovaní, rozvoji či náprave. Je určená všetkým manželským párom, ktoré v záujme lásky s odvahou pracujú na svojich hraniciach.

Ježíš, jak jsem ho neznal

Každý člověk, který se někdy tázal po smyslu života, po existenci Boha a setkal se s osobou Ježíše, se ptal: "Vážně Bohu na nás záleží? Má vůbec Bůh zájem o utrpení tady na zemi?"

Jsou muži skutečně takoví, jak si myslíte?

Vyznat se v mužích? „Nemožné!“ říkáte si.

K jádru křesťanství

Vzdejte se sama sebe - a naleznete své skutečné já. Ztraťte svůj život - a naleznete jej.

Kde je Bůh, když to bolí?

Každý, kdo sám prošel trýznivou bolestí či byl svědkem utrpení někoho blízkého, si bez ohledu na svou životní filosofii položil několik existenciálních otázek: – Proč právě já? – Jaký smysl má toto strašné utrpení?

Když nebe mlčí

Hlboká práca, ktorá sa vysporadúva s problémom nevypočutej modlitby, vychádza z autorovej osobnej skúsenosti.Autor ponúka pohľad na to, ako sa môže človek vyrovnať s náročnými udalosťami straty blízkych, resp. inými tragickými udalosťami.

Konec legrace. Německo na kolenou! A co my?

Práce nejznámějšího německého televizního komentátora přináší šokující informace o rozpadu nejen německé, nýbrž celoevropské společnosti i její kulturní tradice. Peter Hahne analyzuje – na základě běžně dostupných informací a vyjádření čelních politických představitelů – aktuální stav německé společnosti, a předkládá ne příliš radostný výhled do budoucnosti.

Křesťanský rádce

Žádný z nás není zcela vybaven k tomu, aby v životě vynikal. Naše slabiny, omezené schopnosti a nedostatek zkušeností - to vše nás vede k vzájemné spolupráci a provázanosti.

Láska jako životní styl

Gary Chapman navazuje na bestseller \Pět jazyků lásky\' moudrou a upřímnou knihou, jež pomáhá rozvíjet sedm vlastností, díky nimž můžeme vytvářet a udržovat láskyplné vztahy. Zatímco jeho práce o jazycích lásky pojednávala především o způsobech, jak lidé projevují a přijímají lásku, tato kniha v kapitolách o laskavosti, trpělivosti, schopnosti odpouštět, pokoře, zdvořilosti, štědrosti a poctivosti podrobně popisuje \'životní styl lásky\'.

Manželství, po jakém jste vždycky toužili

Autor, zkušený manželský poradce, ve své práci shrnuje řadu poznatků, které získal během své dosavadní poradenské praxe. Zamýšlí se nad tím, proč "manželské štěstí nepřichází automaticky", a všímá si nervových bodů partnerského soužití:

Na otci záleží

Mnohé studie prokazují, že otcové vybavují své dcery vlastnostmi, které jsou podstatné pro jejich úspěšný budoucí život. Otec, který aktivně vstupuje do života své dcery, ať už s ní žije ve společné domácnosti, či nikoli, podporuje úspěch své dcery při studiu, posiluje její psychické zdraví, učí ji soucítit s druhými lidmi a dokonce upevňuje i její vědomí jakožto ženy.

Pastýřem dětského srdce

Dnešní rodiče patří ke generaci, která svrhla svou autoritu. Jejich myšlení silně ovlivnily rasové a protiválečné protesty šedesátých let.

Pět znaků láskyplné rodiny

Dnešní rodina zmateně stojí na křižovatce a neví, kterou cestou se má vydat. Rodina je univerzální celek.