Kde som:  Katalóg  >  Vyhľadávanie

Nase slovensko

Nájdených:    43 produktov

Od porážky k porážke. Stredoveké Slovensko - Naše hrôzyplné dejiny

Druhá časť Našich hrôzyplných dejín sa začína tam, kde sa Barbarskí Slovania skončili, v časoch rozpadu Veľkomoravskej ríše. Zoznámime sa s prvými storočiami existencie kráľovstva, ktoré existovalo skoro 1 000 rokov a ktorého súčasťou sme boli i my Slováci, monarchie nazývanej Uhorské kráľovstvo.

Novoveké Slovensko

Univerzitný profesor PhDr. Matúš Kučera, DrSc., renomovaný slovenský historik, v knihe Novoveké Slovensko pútavým spôsobom osvetľuje naše novoveké dejiny. Venuje sa udalostiam od bitky pri Moháči v roku 1526 až po vystúpenie slovenskej revolučnej mládeže v Slovenskej revolúcii v rokoch 1848 – 1849.

Suverénne európske Slovensko

Výber z prác Svetoslava Bombíka, ktorého má táto publikácia vedome napomôcť a pre históriu definitívne priradiť k jedinečným osobnostiam, rozhodujúcim o cieľoch a podobách praktickej zahraničnej politiky samostatnej Slovenskej republiky, dopĺňajú spomienky a postrehy osobností, ktoré s ním prakticky spolupracovali a ktoré dokresľujú jeho osobnostný a ľudský profil, čím navyše ďalej ozrejmujú predovšetkým jeho vnímanie zahraničnej politiky nového štátu. Dvadsať rokov od obdobia, keď tieto texty ...

Ľudové piesne Východné Slovensko- Spievajúce Slovensko 3 - Kolektív autorov

Tento nádherný výber obsahuje piesne z oblasti Východného Slovenska a to: Spiša, Šariša a Zemplína v podaní súborov: Ľudovej hudby BYSTRANY, Ľudovej hudby MAGURA, Ľudovej hudby VRANOVČAN, Ľudovej hudby VÍŤAZ, Ľudovej hudby ŠARIŠAN. Booklet je výnimočne spracovaný v dvoch jazykoch o danom regióne Východného Slovenska, jeho folklóre a skupinách.01A keč se moj milý01:55 02Palenočka božskej moci02:41 03A pod mostom01:54 04Ženo moja, potrepal ja koleno03:00 05Goralské variácie01:27 06Tatry naše, Ta...

Novoveké Slovensko - Matúš Kučera

Univerzitný profesor PhDr. Matúš Kučera, DrSc., renomovaný slovenský historik, v knihe Novoveké Slovensko pútavým spôsobom osvetľuje naše novoveké dejiny. Venuje sa udalostiam od bitky pri Moháči v roku 1526 až po vystúpenie slovenskej revolučnej mládeže v Slovenskej revolúcii v rokoch 1848 – 1849. Často rozporuplný chod dejín približuje príťažlivým jazykom, konkrétnymi príkladmi a obrazovým materiálom. Text plynule nadväzuje na knihu Stredoveké Slovensko z pera toho istého autora....

Bunda so slovenským motívom a praktickým vrecúškom na zbalenie do klbka

Naše Slovensko je krásne. Plné farieb, nádhernej prírody, tradícií... a k nim nepochybne patria aj čičmanské vzory či ľudové motívy, ktoré môžete teraz s hrdosťou nosiť na bundách od značky Naše slovenské.

Kamienka a Viťúz. Rozprávky o drahých kameňoch pre naše najdrahšie poklady

Víla Kamienka a jej syn boli pri tom, keď sa v dávnoveku vytváralo podzemné bohatstvo krajiny, ktorú raz nazvú Slovensko. Rozprávka si pamätá, ako dostali farbu a mená vzácne kamene kornelit, opál, celestín, ametyst, malachit, skôr ako nad nimi vyrástli Štiavnické, Veporské či Bukovské vrchy, Staré Hory, Ľubietová, Pukanec, Smolník, Kremnica...

Slovensko. Príroda, miestopis, pamiatky, dejiny, osobnosti, umenie

Unikátny sprievodca Slovenskom do každej knižnice. Pôvodná encyklopédia Slovensko obsahuje viac než 5 000 abecedne zoradených hesiel zahŕňajúcich portréty vyše 1 000 výnimočných osobností spätých so Slovenskom, profily približne 1 200 slovenských miest a obcí, takmer 200 významných pamiatok a turisticky atraktívnych objektov, množstvo udalostí, dokumentov a umeleckých diel, ktoré utvárali naše dejiny a kultúru.

Slovensko, 2., doplnené a aktualizované vydanie - Kolektív

Slovensko, 2., doplnené a aktualizované vydanie - KolektívVydavateľ: IKAR, Väzba: Knihy viazané, Počet strán: 584, Rok vydania: 2020 Pôvodná encyklopédia Slovensko obsahuje viac než 5 000 abecedne zoradených hesiel zahŕňajúcich portréty vyše 1 000 výnimočných osobností spätých so Slovenskom, profily približne 1 200 slovenských miest a obcí, takmer 200 významných pamiatok a turisticky atraktívnych objektov, množstvo udalostí, dokumentov a umeleckých diel, ktoré utvárali naše dejiny a kultúru. V ...

Slovensko-české, česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy - Pavol Dinka, Petr Žantovský

Eseje a úvahy slovenského a českého žurnalistu spája predovšetkým úsilie o ne¬závislosť a zodpovednosť publicistiky v dobových trendoch, obkružujú po¬litické, ekonomické, morálne konzekvencie, vtláčajúce pečať súčasnej tvári mediálneho sveta, ktorý určujú sily formujúce globálny a lokálny svet. Po¬zadie ich analýz a syntéz je hľadanie kritérií a predpokladov kvalitného žur¬nalizmu, zachovania slobodného slova v službe hľadania pravdy, skúmajú stratégie mediálnej komunikácie, jej zneužívania, ba...

Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908-1913)

Monografia rozširuje a prehlbuje naše poznatky o česko-slovenskej vzájomnosti z obdobia pred prvou svetovou vojnou, keď boli tieto vzťahy najintenzívnejšie, koncentrované v podobe porád organizovaných Československou jednotou v Luhačoviciach v rokoch 1908 - 1913. Autorka poskytuje také spracovanie problematiky slovensko-českých vzťahov, ktoré je nielen zdrojom nových poznatkov, ale vedie aj k ďalším úvahám a otázkam, keďže sa vďaka luhačovickým poradám formuje v rámci habsburskej monarchie u Če...

Rytier a pevec Viliam Turčány

Publikácia Rytier a pevec Viliam Turčáry vychádza k 90. narodeninám tohto významného slovenského básnika a prekladateľa, vedeckého pracovníka SAV na poli literatúry, PhDr. Viliama Turčányho, CSc., Dr.h.c., ktorého si svet aj Slovensko uctili mnohými oceneniami za jeho skvelú a mnohorakú prekladateľskú, odbornú a umeleckú tvorbu. Úvodnú časť publikácie tvoria reminiscencie a zdravice vinšovníkov - rodákov a priateľov, ktorí majstra poznajú a čosi s ním prežili, aj lídrov významných inštitúcií bá...

Rytier a pevec Viliam Turčány

"Publikácia Rytier a pevec Viliam Turčány vychádza k 90. narodeninám tohto významného slovenského básnika a prekladateľa, vedeckého pracovníka SAV na poli literatúry, PhDr. Viliama Turčányho, CSc., Dr.h.c., ktorého si svet aj Slovensko uctili mnohými oceneniami za jeho skvelú a mnohorakú prekladateľskú, odbornú a umeleckú tvorbu. Úvodnú časť publikácie tvoria reminiscencie a zdravice vinšovníkov – rodákov a priateľov, ktorí majstra poznajú a čosi s ním prežili, aj lídrov významných inštitúcií b...

Bolesť v kameni ukrytá - Juraj Babják

Autor na príklade vyše štyristo zmapovaných pamätníkov na Slovensku ukazuje na rôznych úrovniach dobové prístupy k téme, pričom výpovednú hodnotu má nielen ich vzhľad a symbolika, nápisy, umiestnenia či autori, financovanie a materiál, ale aj rituály okolo nich a ich osudy. Rovnako dôležitý je detailnejší prístup k piatim vybraným a azda najzaujímavejším pamätníkom na Slovensku, čo obohacuje naše poznanie, veď takáto práca s celoslovenským záberom vznikla po prvýkrát od čias dnes už klasického ...

Veľkí vojvodcovia na Slovensku - Klubert Tomáš

Slovensko zasiahlo mnoho vojen, povstaní a revolúcií. Vojakov a bojovníkov viedli vojvodcovia, generáli, skvelí i menej skvelí stratégovia. Táto kniha prináša to najzaujímavejšie a najzásadnejšie o štyridsiatich vyznamných mužoch, ktorí neraz rozhodovali o osudoch celých národov a výrazne ovplyvnili naše dejiny. Bojovali, víťazili, mýlili sa. Rodion Jakovlevi...

Pendleri - Tamara Šimončíková Heribanová

Dá sa láska cez hranicu tisícročí zamknúť na niekoľko rokov do poštovej schránky na železničnej stanici? A kde hľadať kľúč, ak je v kabáte primnoho dier? Román Pendleri je aj o hľadaní strateného a cielene zamlčaného. Martin prechádza rekonštrukciou vlastnej minulosti, prepojenej na obdobie počiatku novodobého nomádstva, keď sa po otvorení hraníc mnohí rozpŕchli a prvá generácia slovenských študentov začala navštevovať rakúske školy. Pašovanie kartónov cigariet v neónových lampách, život na pe...

Altevita Repelentný olej 100 ml

Obsahuje éterické oleje známe pre svoje repelentné účinky zmiešané s mandľovým olejom. Ako vám použitie Olejového repelentu pomôže? Éterické oleje, ktoré sa nachádzajú v tomto repelente maskujú produkciu kysličníka uhličitého, ktorý naše telo produkuje a ktorý zároveň priťahuje dotieravý hmyz. Zároveň po aplikácii tohto oleja na pokožku tento olej spôsobí, že pokožka hmyzu “nechutí” a i týmto spôsobom ich odpudí. Čo Olejový repelent nahradzuje? Plne nahradí bežné repelenty, ktorých väčšina...

Ľudová hudba Rada Kertisa - CD Kec som ja bul u Košici

<p dir="ltr">„Kec som ja bul u Košici“ – pomenovanie tohto albumu pramení z textu jednej piesne, zároveň v sebe ukrýva aj symboliku, ktorá je úzko spätá s príbehom každého z nás – členov ĽH Radoslava Kertisa a ostatných interpretov podieľajúcich sa na tomto CD. Všetci sme sa stretli v Košiciach, i keď naše korene pokrývajú celé východné Slovensko.</p> <p><br />Cieľom tohto projektu je zachytiť krásu spočívajúcu v melódiách a textoch piesní, ktoré si v srdci so ...

Odetí do krásy - Jana Kucbeľová, Peter Brenkus

Odetí do krásy - Jana Kucbeľová, Peter Brenkus Vydavateľ: Ikar, Väzba: Knihy viazané, Počet strán: 376, Rok vydania:2018 Slovensko odeté do krásy Slovensko má byť na čo hrdé. Po prvýkrát u nás vychádza unikátna encyklopedicko-zážitková publikácia, ktorá vám prináša dedičstvo našich predkov. Táto kniha – plná jedinečných fotografií – vám predstaví krásu slovenských krojov a poodhalí zabudnuté tajomstvá ich výroby a nosenia. Posolstvo ukryté na stránkach tejto knihy priblíži naše národné ...

Lieskovce výberové jemne pražené SLOWLANDIA 200 g

Toto sú lieskové orechy vo svojej najlepšej forme! Trikrát triedené výberové lieskovce kalibru 15+ rovnomerne citlivo upražené cyklónom horúceho vzduchu. Sofistikovaná a plná pečená chuť, s chrumkavou a zároveň maslovo jemnou textúrou. Skutočná delikatesa v krásnom sklenenom pohári zo Slowlandie. Či už  z bohatého talianskeho Piemontu alebo z neobjaveného Gruzínska, naše lieskovce sú starostlivo ručne triedené už na plantáži po zbere. Pozornému oku pesto...

Altevita Anti stres, roll-on 10 ml

Pomôže aj v prípade, ak sa cítime podráždení a je najvyšší čas zastaviť sa a upokojiť. Obsahuje čisto prírodné ingrediencie, ktoré pôsobia ako balzam na dušu. Ako vám použitie Roll on Anti stres pomôže? Éterické oleje pôsobia blahodárne na našu psychiku, pomôžu upokojiť a zmierniť tempo. Stres negatívne ovplyvňuje naše psychické aj fyzické zdravie, a preto je veľmi dôležité naučiť sa s ním bojovať a pokúsiť sa odstrániť ho z našich životov. Čo Roll on Anti stres nahradzuje? Arómalampu alebo...

EcoHearth Ecoheart zubná pasta Fresh (mäta a eukalyptus), 100 ml

Ecoheart zubná pasta Fresh (mäta a eukalyptus), 100 ml Novinka od Ecoheart v podobe zubnej pasty. 100 % handmade, 100 % prírodná a 100 % rozložiteľná. Účinne odstraňuje povlak baktérií zo zubov a ničí baktérie, ktoré spôsobujú kazenie zubov, zápal ďasien a nepríjemný zápach z úst. V Ecoheart dobre vedia, že naše ústa sú domovom mnohých baktérií, vírusov a iných toxínov a vyčistiť si zuby dvakrát denne niekedy nestačí...

EcoHearth Ecoheart zubná pasta Herbal (harmanček, aníz a smil), 100 ml

Ecoheart zubná pasta Herbal (harmanček, aníz a smil), 100 ml Novinka od Ecoheart v podobe zubnej pasty. 100 % handmade, 100 % prírodná a 100 % rozložiteľná. Účinne odstraňuje povlak baktérií zo zubov a ničí baktérie, ktoré spôsobujú kazenie zubov, zápal ďasien a nepríjemný zápach z úst. V Ecoheart dobre vedia, že naše ústa sú domovom mnohých baktérií, vírusov a iných toxínov a vyčistiť si zuby dvakrát denne niekedy n...

Altevita Migréna, roll-on 10 ml

Migrény a bolesti hlavy dnes trápia mnoho ľudí. Príčiny sú často neznáme. Bolesti neraz prichádzajú úplne nečakane a vyradia nás z bežného života na niekoľko hodín až dní. Môžu súvisieť aj s denným zhonom a stresom. Roll-on Migréna môžete používať aj preventívne. Ako vám použitie Roll on Migréna pomôže? Éterické oleje pôsobia blahodarne na našu psychiku, pomôžu priniesť vytúženú úľavu od migrény alebo bolesti hlavy. Čo Roll-on Migréna nahradzuje? Arómalampu alebo difuzér so sebou bežne neno...

Altevita Energia, roll-on 10 ml

Cítite sa unavený, máte veľa práce a povinností? Máme voňavé riešenie z prírody. Roll on Energia používajte vždy, keď potrebujete naštartovať organizmus energiou a s chuťou sa pustiť do všetkého, čo vás čaká. Vďaka jednoduchej aplikácii ho môžete mať neustále so sebou. Ako vám použitie Roll on Energia pomôže? Éterické oleje pôsobia terapeuticky a dokážu dodať potrebnú energiu pri každodenných činnostiach. Pôsobia na naše zmysly a navodzujú tiež pocity radosti. Čo Roll on Energia nahradzuje?...

Power Cashew BIO Powerlogy 200 g

Power Cashew BIO 200 g Lahodné kešu maslo s kokosom vhodné aj pre vegánov Jemné kešu maslo s kokosom v top BIO kvalite. Bez palmového oleja, cukru a konzervantov. Vyrobené na Slovensku. Ocenené zlatou hviezdou Great Taste Awards. Štandardy kvality a unikátne vlastnosti, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť: - 100 % kešu a kokos výberovej BIO kvality bez palmového oleja, emulzifikátorov a konzervantov. - Prirodzená slad...

Power Almond BIO Powerlogy 200 g

Power Almond BIO 200 g Lahodné mandle, nič viac nič menej Chrumkavé a čerstvé mandľové maslo v BIO kvalite so štipkou morskej soli. Bez palmového oleja, cukru a umelín. Vyrobené na Slovensku. Ocenené zlatou hviezdou Great Taste Awards. Štandardy kvality a unikátne vlastnosti, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť: 100 % BIO mandle prémiovej kvality zo Sicílie, štipka morskej soli, bez cukru a umelín. Nezameniteľnú chuť spôsobuj...

Power Nougat BIO Powerlogy 200 g

Power Nougat BIO 200 g BIO lieskovoorieškový krém Chrumkavý a čerstvý lieskovoorieškový krém v BIO kvalite s pravou 60 % čokoládou. Bez palmového oleja a konzervantov. Vyrobené na Slovensku. Štandardy kvality a unikátne vlastnosti, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť: - 100 % BIO lieskovce top kvality od dodávateľov z Talianska. - 100 % bez palmového oleja, emulzifikátorov a konzervantov. - 100 % prírodné zlož...

Peniaze na Slovensku a v Čechách počas druhej svetovej vojny - Marcel Pecník, Igor Kašper

V roku 2015 sme si pripomenuli okrúhlych 70 rokov od skončenia druhej svetovej vojny. Bol to najkrvavejší a najdramatickejší vojnový konflikt v dejinách ľudstva. Okrem hrôz a utrpenia, ktoré dodnes rezonujú malo to obdobie aj rôzne podoby každodenného života ľudí. Publikácia Peniaze na Slovensku a v Čechách počas druhej svetovej vojny , s príznačným podtitulom "Menový Babylon" prináša pohľad na ojedinelú a atraktívnu historickú zaujímavosť vtedajšej doby. A tým aj trochu inak zameraný pohľad n...

Moringa &quot;Be twiggy&quot; - zlepšenie športových výkonov - Moringly - 120 kapsúl

Moringa "Be twiggy" vo forme kapsúl zlepšuje výkon športovcov, prispieva zdraviu a udržuje naše telo vitálnym, podporuje chudnutie a znižuje chuť do jedla. Superpotravina Moringa nášmu telu poskytuje širokú škálu vitamínov, antioxidantov, minerálov, aminokyselín a iných živín potrebných k správnemu fungovaniu a vitality nášho tela. ...

Lipozomálny vitamín C Adelle Davis 200 ml

Výživový doplnok v lipozomálnej forme, ktorý má najvyššiu vstrebateľnosť vitamínu C spomedzi ostatných foriem. Vitamín C je látka, bez ktorej naše telo nedokáže normálne fungovať (pri extrémnom nedostatku by dokonca zomrelo), ale nedokáže si ho samo vytvoriť. Musí ho teda prijímať zvonku. Zdrojom vitamínu C sú potraviny alebo výživové doplnky. Choroba z nedostatku vitamínu C sa nazýva skorbut a prejavuje sa krvácaním ďasien, vypadávaním zubov, mäknutím kostí. Ak sa nep...

Čistiaci a odličovací olej – ANTI AGE - Solution by Kvitok - 100 ml

Jemný hydratačný čistiaci olej ANTI AGE z kolekcie Solution: jemne a dôkladne zbavuje pleť nečistôt z vonkajšieho prostredia a zvyškov dekoratívnej kozmetiky čím zvyšuje efektívnosť ďalšieho ošetrenia zabraňuje vysúšaniu s ohľadom na p...

Čistiaci a odličovací olej – SENSITIVE - Solution by Kvitok - 100 ml

Jemný hydratačný čistiaci olej SENSITIVE: jemne a dôkladne zbavuje pleť nečistôt z vonkajšieho prostredia a zvyškov dekoratívnej kozmetiky čím zvyšuje efektívnosť ďalšieho ošetrenia zabraňuje vysúšaniu s oh...

Set - Čistiaci a odličovací olej – SENSITIVE - Solution Kvitok + Bavlnené tampóny na odlíčenie pleti - Herbatica

ČISTIACI A ODLIČOVACÍ OLEJ - SENSITIVE - SOLUTION BY KVITOK:  Jemný hydratačný čistiaci olej SENSITIVE: jemne a dôkladne zbavuje pleť nečistôt z vonkajšieho prostredia a zvyškov dekoratívnej kozmetiky čím zvy...

Adelle Davis - Vitamín C, práškový, 500g

POPIS  ZNAČKA : Adelle Davis TRVANLIVOSŤ : 24 ...

Adelle Davis - Vitamín C, práškový, 100g

POPIS  ZNAČKA : Adelle Davis TRVANLIVOSŤ : 24 mesiacov od ...

Trenčan Ražná celozrnná múka na kváskovanie 1000 g

Ražná celozrnná múka sa výborne hodí na prípravu štartéra na chlieb– či už celozrnnú ražnú tehličku alebo nadýchaný pšenično ražný chlieb s tmavšou striedkou. Nakoľko vďaka celozrnnosti obsahuje táto múka cenné látky, dodáva chlebíku veľa prospešného pre naše zdravie. Je zabalená v tyrkysovom obale. Má evokovať začiatok, štart, pretože práve tento druh múky je vhodný na prvé dni zakladania kvásku. Bublinkový lem vo vrchnej časti obalu len umocňuje jej hlavné použitie.

Adelle Davis - Vitamín C, 500 mg, 60 kapsúl

POPIS   ZNAČKA :  Adelle Davis  TRVANLIVOS...