Kde som:  Katalóg  >  Vyhľadávanie

Nabozenstvi v 19 storocia

Nájdených:    975 produktov

Spišské oltáre 19. storočia

Kniha mapuje oltáre 19. storočia v historicky a kultúrne bohatom regióne Spiša z pohľadu dejín umenia. Približuje ich vývoj, špecifické vplyvy (a importy) z bližšieho i vzdialenejšieho prostredia, držanie sa tradícii a implementácie nových módnych prvkov. Hoci aj pre odborníkov predstavuje toto obdobie (medzi)dobu úpadku po veľkých slohoch (romanika, gotika, renesancia, barok) a pred nástupom moderny, jej pamiatky odzrkadľujú jedinečné podnety a hmotné reminiscencie na konkrétne osobnosti a uda...

Podoby autobiografickej literatúry 19. storočia

Antológia Podoby autobiografickej literatúry 19. storočia (pripravená Ivanou Taranenkovou) prináša memoáre a prozaické texty s autobiografickou intenciou, ktoré špecifickým spôsobom komplementarizujú vývin slovenskej romantickej a relistickej literatúry 19. storočia. Autentickú memoárovú literatúru predstavujú spomienky Jozefa Miloslava Hurbana, Jána Francisciho, Jonáša Záborského, Alberta 3karvana, ale v modifikovanej podobe aj voľnejšie epické príbehy so silnými autobiografickými znakmi (Mart...

Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia

Kniha Jany Laslavíkovej vychádza v roku osláv storočnice Slovenského národného divadla a osvetľuje etapu predchodcu našej národnej inštitúcie – Mestského divadla, dnešnej Historickej budovy SND. Publikácia vychádza v koprodukcii Hudobného centra a Historického ústavu SAV v spolupráci s Katedrou muzikológie FiF UK a na základe výskumu pramenného materiálu prináša doposiaľ neznáme fakty o divadelnej prevádzke v rokoch 1886 – 1899.

Krátka próza druhej polovice 19. storočia

Antológia Krátka próza druhej polovice 19. storočia predstavuje žáner krátkej prózy (poviedka, besednica, fejtón, kresba, črta, žánrový obrázok, humoreska), ako sa rozvíjal v slovenskej literatúre druhej polovice 19. storočia. Autori zaradených próz poväčšine (s výnimkou G. K. Zechentera-Laskomerského a M. Kukučína) za sebou nezanechali rozsiahlejšie dielo, mnohokrát sa dostali na okraj literárnohistorického záujmu, ich tvorba však v dobovom kontexte znamenala tematické a výrazové inovácie žánr...

Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia

Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia predstavujú vedno so Sondami do slovenskej literatúry 20. storočia čítanie kľúčových diel slovenskej literatúry od prelomu 18. a 19. storočia do prelomu 20. a 21. storočia. Zahrnujú celé obdobie slovenskej literatúry, tvoriace jej novdobú tradíciu. Čítanie textov kľúčových autorov slovenskej literatúry 19. storočia ukazuje, že ich možno vidieť novou, živou a otvorenou čitateľskou optikou. Zároveň poukazuje na to, že slovenská literatúra 19. storočia j...

Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia

Unikátny literárny slovník zostavený kolektívom pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV prináša syntetizujúci, fundovaný a zároveň pútavý pohľad na vybrané diela slovenskej poézie a prózy 20. storočia – prvé dielo vyšlo v roku 1901, posledné v roku 2000. Prístup autorov hesiel, ktoré prinášajú interpretácie diel a uvádzajú ich do literárnohistorického kontextu, vychádza z poznania slovenskej literárnej vedy na začiatku 21. storočia. Odborný pohľad je v tomto encyklopedickom diele prepojený...

Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. storočia

Monografia mladej historičky na základe analýzy obsiahleho pramenného materiálu vytvára celistvý obraz o historickom vývoji evanjelickej cirkvi v Uhorsku v druhej polovici 19. stor. a ďalej až po zánik Rakúsko-Uhorska, o zmenách v zákonnom postavení, vnútornej organizácii a správe ev. cirkvi v Uhorsku, o vplyve politickej situácie na postavenie a život evanjelických veriacich slovenskej a maďarskej národnosti a o zástoji výrazných osobností politického a spoločenského diania v tomto kontexte. D...

Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. storočia - Miriam Viršinská

Monografia mladej historičky na základe analýzy obsiahleho pramenného materiálu vytvára celistvý obraz o historickom vývoji evanjelickej cirkvi v Uhorsku v druhej polovici 19. stor. a ďalej až po zánik Rakúsko-Uhorska; o zmenách v zákonnom postavení, vnútornej organizácii a správe ev. cirkvi v Uhorsku, o vplyve politickej situácie na postavenie a život evanjelických veriacich slovenskej a maďarskej národnosti a o zástoji výrazných osobností politického a spoločenského diania v tomto kontexte. ...

Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia

Kniha prvýkrát v slovenskej historiografii spracúva široké spektrum vojenských a vojenskopolitických otázok súvisiacich s organizačným vývojom armády, s prípravou prvej svetovej vojny a vzťahom armády a spoločnosti.

Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20. storočia

Zborník z vedeckej konferencie k 140. výročiu narodenia Spišská Kapitula 14. 15. november 2017 Kniha obsahuje 19 štúdií, ktoré prinášajú výsledky najnovšieho vedeckého výskumu k rôznym aspektom života J. Vojtaššáka: rodinné zázemie, príchod do biskupskej služby, pastoračné aktivity, zástoj pri budovaní školstva a cirkevných inštitúcií, poľská problematika, vzťah k židovskému obyvateľstvu, vzťahy so Svätou stolicou a so slovenským exilom, postoj k totalitným ideológiám a režimom a ich postoj k ...

19 Crimes Chardonnay 0,75l

19 Crimes Chardonnay Vínna línia 19 Trestných činov je oknom do minulosti a pripomína zločincov, ktorí boli odsúdení vo Veľkej Británii a ktorí boli začiatkom 18. storočia vyhostení do Austrálie. FARBAFarba zlatožltá.VÔŇA A CHUŤ V SKRATKE Aróma kôstkového ovocia a zrelého ovocia s príchuťou duba, masla a medu. PODÁVAME Výborne sa hodí k hydine, bielemu mäsu, ázijskej kuchyni, čerstvým cestovinám a syru.

19 Crimes Cabernet Sauvignon 0,75l

19 Crimes Cabernet Sauvignon Vínna línia 19 Trestných činov je oknom do minulosti a pripomína zločincov, ktorí boli odsúdení vo Veľkej Británii a ktorí boli začiatkom 18. storočia vyhostení do Austrálie. FARBA Jasná fialová. VÔŇA A CHUŤ V SKRATKE Intenzívne vanilkové arómy a tóny červenej ríbezle a moruše, ktoré sa opakujú na podnebí a sú doplnené tónmi čokolády a jemných tanínov.

19 Crimes The Uprising Red Wine 0,75l

19 Crimes The Uprising Red Wine Vínna línia 19 Trestných činov je oknom do minulosti a pripomína zločincov, ktorí boli odsúdení vo Veľkej Británii a ktorí boli začiatkom 18. storočia vyhostení do Austrálie. FARBA Tmavo červená s fialovým odleskom.VÔŇA A CHUŤ V SKRATKE Vôňa plná, intenzívna s tónmi karamelu, čiernych ríbezlí korenia a čokolády. Chuť je dlhotrvajúca, plná, korenistá.

19 Crimes The Banished Dark Red 0,75l

19 Crimes The Banished Dark Red Vínna línia 19 Trestných činov je oknom do minulosti a pripomína zločincov, ktorí boli odsúdení vo Veľkej Británii a ktorí boli začiatkom 18. storočia vyhostení do Austrálie. FARBA Tmavo červená s fialovým odleskom.VÔŇA Vôňa plná, intenzívna s tónmi vanilky, černíc, sliviek a tmavej čokolády. CHUŤ V SKRATKE Chuť je dlhotrvajúca a plná. Výrazná chuť sladkosti s tónom tmavej čokolády, škorice, vanilky a klinčekov.

Dejiny filozofie 20. storočia - II. diel

V predošlých rokoch predstavil som vám filozofiu jednotlivých dejinných úsekov(renokresťanský, scholastický, barok a renesancia, osvietenstvo, 19. storočie), teraz prichádzam s filozofiou 20. storočia. Verím, že touto cestou prispejem k rozšíreniu vášho poznania a myslenia v časoch, kedy európsky kontinent zasiahli dve strašné svetové vojny. Snažil som sa zachytiť čo najpodrobnejšie snahu o obnovenie toho, čo v minulosti prinieslo generáciam uspokojenie.

Dejiny filozofie 20. storočia - I. diel

V predošlých rokoch predstavil som vám filozofiu jednotlivých dejinných úsekov (renokresťanský, scholastický, barok a renesancia, osvietenstvo, 19. storočie), teraz prichádzam s filozofiou 20. storočia. Verím, že touto cestou prispejem k rozšíreniu vášho poznania a myslenia v časoch, kedy európsky kontinent zasiahli dve strašné svetové vojny. Snažil som sa zachytiť čo najpodrobnejšie snahu o obnovenie toho, čo v minulosti prinieslo generáciam uspokojenie.

Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství

Předkládaná publikace nastiňuje dějinný vývoj dvou základních teoreticko-metodologických přístupů v oblasti studia náboženství. První, historická část práce popisuje ustavení naturalistického a protekcionistického paradigmatu u předsókratovských filozofů a v raně křesťanském myšlení a jejich další rozvinutí v dílech předních postav religionistiky 19. a 20. století. Druhá, systematická část práce se blíže věnuje vybraným aspektům kognitivní vědy o náboženství na pozadí metodologického konfliktu ...

Každodenný život a bývanie v Bratislave v 19. a 20. storočí

Ako sa bývalo v Bratislave v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia? Čo sa jedávalo, ako sa obliekali rôzne spoločenské skupiny, ako sa zabávali, ako trávili voľné chvíle? Publikácia predstaví vily, paláce, nájomné domy, kolónie, sídliská v Bratislave, ich obyvateľov a životný štýl.

Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí

Práca slovenského historika, právnika a slavistu načrtáva problematiku viacerých alternatív vývoja slovenskej národnej identity v zložitých podmienkach mnohonárodnostného Uhorska 19. storočia.

Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka

Žalostne málo vieme o architektonických a umeleckých skvostoch okolo nás! A ani tí, ktorí v nádherne zdobených kostoloch žasnú nad vzácnou freskovou výzdobou, netušia, kto je jej autorom. V našej publikácii vystupuje z anonymity jeden z najvýraznejších sakrálnych umelcov19. storočia, františkánsky maliar, sochár a reštaurátor Konrád Švestka (Schwestka). Objavná práca význačných bádateliek, opretá o rozsiahly archívny výskum, skladá pôsobivú mozaiku života tohto nevšedného umelca a prezentuje je...

Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka - Katarína Chmelinová, Katarína Beňová

Žalostne málo vieme o architektonických a umeleckých skvostoch okolo nás! A ani tí, ktorí v nádherne zdobených kostoloch žasnú nad vzácnou freskovou výzdobou, netušia, kto je jej autorom. V našej publikácii vystupuje z anonymity jeden z najvýraznejších sakrálnych umelcov 19. storočia, františkánsky maliar, sochár a reštaurátor Konrád Švestka (Schwestka). Objavná práca význačných bádateliek, opretá o rozsiahly archívny výskum, skladá pôsobivú mozaiku života tohto nevšedného umelca a prezentuje ...

Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století

Publikácia sa venuje mimoškolskej ľudovej výchove v českých zemiach v posledných desaťročiach 19.stor a v prvých desaťročiach 20. storočia.

Němci v Praze 1861-1914

Americký historik stopuje kultúrnu a politickú históriu pražských Nemcov a vznik liberálnej spoločnosti v druhej polovici 19. storočia.

Krásný, báječný a nešťastný Egypt. Čeští cestovatelé konce 19. a první poloviny

Ďalší zväzok edíciečeských cestovateľov na Orient zachytil éru rozmachu cestovania vďaka železnici, paroplavbe i automobilizmu v 19. a prvej polovici 20. storočia.

Ray-Ban New Wayfarer Flash RB2132 622/19

Ray-BanPočas svojej takmer osem dekád dlhej histórie Ray-Ban neustále posúval hranice nielen v inováciách očnej optiky, no taktiež v pop-kultúre. Od prezidentov až po hviezdy strieborného plátna, od umelcov až po topmodelky Ray-Ban bol neodmysliteľnou kultúrnou ikonou pre každú generáciu. New Wayfarer Flash RB2132 622/19Ray-Ban Wayfarer je bezpochyby najznámejším modelom v histórii očnej optiky. Prvé Wayf...

Tempur® ORIGINAL 19 - tuhší matrac Tempur®, snímateľný poťah

ORIGINAL 19 - tuhší matrac Tempur® Matrac ORIGINAL 19 patrí k prvým výrobkom z materiálu Tempur®. Poskytuje zmiernenie tlaku vo všetkých tlakových bodoch a terapeutickú oporu. Horná vrstva je tvorená 8 cm materiálu Tempur® Spodnú vrstvu tvorí 11 cm vysoká pružná základňa z polyuretánovej (teda studenej) peny. Medzi vrstvami je zabezpečené prúdenie vzduchu a tento systém zvyšuje aj pružnosť matraca. Samotný materiál TEMPUR® je jedinečný, novodobý materiál, ktorý bol vyvinutý v...

Tempur® CLOUD 19 - mäkký matrac Tempur®, snímateľný poťah

CLOUD 19 - mäkký matrac Tempur® Matrac CLOUD 19 poskytuje ako ostatné matrace Tempur® zmiernenie tlaku vo všetkých tlakových bodoch, ale aj terapeutickú oporu. Hornú vrstvu tvorí 4 cm špeciálneho materiálu Tempur Extra Soft Pod ňou je umiestnená Tempur podporná vrstva s hrúbkou 4 cm Spodnú vrstvu tvorí 11 cm vysoká pružná základňa z polyuretánovej (teda studenej) peny. Medzi vrstvami je zabezpečené prúdenie vzduchu a tento systém zvyšuje aj pružnosť matraca. Samo...

Tempur® SENSATION 19 - stredne tuhý matrac Tempur®, snímateľný poťah

SENSATION 19 - stredne tuhý matrac Tempur® Matrac SENSATION 19 je výnimočný matrac strednej tuhosti. Zaistí oporu, ale aj odľahčenie vo všetkých tlakových bodoch. Hornú vrstvu tvorí 4 cm Tempur podpornej vrstvy Pod ňou uľahčuje pohyb a poskytuje primeranú flexibilitu Tempur High Mobility 4 cm vrstva Základňu matraca tvorí profilovaná 11 cm pružná základňa z polyuretánovej (teda studenej HR) peny. Profilácia zabezpečuje nielen pružnosť a prispôsobivosť matraca, ale...

Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa

Publikácia sa podrobne zaoberá premenou konceptu zločinu a jeho vzťahom k hriechu, resp. k duševným poruchám a chorobám v 18. storočí a prvých desaťročiach 19. storočia v Európe.

Rosenthal Sixty and Twelve váza Format, Tangerine, 19 cm

Menšia porcelánová váza s cylindrickým okrajom, vysoká 19 cm, súčasť limitovanej kolekcie 60 ikonických váz, vytvorených v rokoch 1961–2021 podľa návrhov slávnychdesignérov, architektov či inýchumelcov. Vázu Format vytvoril v roku 2011 pre Rosenthal luxemburgský designér Christophe de le Fontain. Výročná edícia Sixty & Twelve je poctou k 60 rokom Rosenthal studia-line. Kolekcia je prevedená v 12 nových farbách, vychádzajúcich z prírody, z jej zemitých, bielych a modrých odtieňov. Nejde tentoraz...

Týrání a zneužívání dětí ve Vídni v době Freuda

Kniha hovorí o smutnej senzácii z prelomu 19. a 20. storočia vo Viedni.

Slobodomurárske lóže v Bratislave. Tajné dejiny Bratislavy

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia bol Prešporok a neskôr Bratislava vďaka liberálnej klíme miestom stretávania rakúskych, maďarských a slovenských slobodomurárskych lóží. Schádzali sa v chýrnych reštauráciach hotela National, Savoy, Lerchner...

Cesty na východ / Češi v korespondenci M. F. Rajevského

Osobnosť ruského spisovateľa a pravoslávneho kňaza Rarevského sprevádza veľký paradox česko-ruských vzťahov 19. storočia. Edícia prináša všetkú jeho dostupnú korešpondenciu.

Tanier na sushi Earth & Sky 33 x 19 cm MIJ

POPIS Tanier na sushi od výrobcu MIJ je vyrobený ručne z odolnej a prírodnej keramiky, ktorá neobsahuje zdraviu škodlivé prímesy ani ťažké kovy. Vyrábajú ich japonskí majstri, ich tradícia siaha až do 12. storočia. Farby sú kvalitné, neodlepujú sa a rovnako neobsahujú zdraviu škodlivé látky. Preto sú produkty MIJ vhodné do umývačky riadu aj do mikrovlnej rú...

Levi´s Levi's Lv 1002 807 19 51 Dioptrické okuliare

Jednou z najväčších módnych značiek a svetovým lídrom v oblasti výroby džínsov je bezpochyby značka Levi's. Kto by nepoznal legendárne Levi's 501 Jeans, ktoré boli dokonca časopisom Time zvolené odevom 20. storočia. Značku Levi's ale nedefinuje len oblečenie, ale aj okuliare, v ktorých sa odráža odvaha, originalita a predovšetkým autentické sebavyjadrenie. Kolekcia okuliarov Levi's je osobitá a jedinečná, vyhľadávaná medzi naozajstnými milovníkmi módy. Dioptrické okuliare Levi's LV 1002 807 19 ...

Levi´s Levi's Lv 1002 086 19 51 Dioptrické okuliare

Jednou z najväčších módnych značiek a svetovým lídrom v oblasti výroby džínsov je bezpochyby značka Levi's. Kto by nepoznal legendárne Levi's 501 Jeans, ktoré boli dokonca časopisom Time zvolené odevom 20. storočia. Značku Levi's ale nedefinuje len oblečenie, ale aj okuliare, v ktorých sa odráža odvaha, originalita a predovšetkým autentické sebavyjadrenie. Kolekcia okuliarov Levi's je osobitá a jedinečná, vyhľadávaná medzi naozajstnými milovníkmi módy. Dioptrické okuliare Levi's LV 1002 086 19 ...

Levi´s Levi's Lv 1006 Ddb 19 52 Dioptrické okuliare

Jednou z najväčších módnych značiek a svetovým lídrom v oblasti výroby džínsov je bezpochyby značka Levi's. Kto by nepoznal legendárne Levi's 501 Jeans, ktoré boli dokonca časopisom Time zvolené odevom 20. storočia. Značku Levi's ale nedefinuje len oblečenie, ale aj okuliare, v ktorých sa odráža odvaha, originalita a predovšetkým autentické sebavyjadrenie. Kolekcia okuliarov Levi's je osobitá a jedinečná, vyhľadávaná medzi naozajstnými milovníkmi módy. Dioptrické okuliare Levi's LV 1006 DDB 19 ...

Bluetooth stereo slúchadlá s mikrofónom AiAiAi Comfort Wireless 19-90049, čierna

S modelom TMA-2 Comfort Wireless uvádza kodanský výrobca zvuku a dizajnu AIAIAI nový, jedinečný koncept slúchadiel pre 21. ročník Storočia. Nástupca populárneho TMA-1, ktorý sa teraz tešil kultovému statusu, ponúka širokú škálu vymeniteľných zvukových, dizajnových a komfortných možností, pomocou ktorých je možné konfigurovať najmodernejšie slúchadlá. Bezdrôtové slúchadlá TMA-2 Comfort Wireless majú dynamické a výkonné prehrávanie. Pohodlné vankúše do uší s mäkkou pamäťovou penou a vegánskou kož...