Kde som:  Katalóg  >  Vyhľadávanie

Fyzika pre 6 rocnik zakladni skoly

Nájdených:    23 produktov

Fyzika pre 6. rocnik zakladnej skoly - Viera Lapitková

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu javov, k zisteniu skutočností či k dokázaniu určitých tvrdení.

Fyzika 1 pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit Fyzika pre 6. ročník 1. polrok je zameraný na tematický okruh vlastnosti kvapalín, plynov a pevných látok. Zhrnutie v závere každého učiva obsahuje najpodstatnejšie informácie, pomocou ktorých si žiak overí, či si zapamätal dané učivo správne. Keďže pracovný zošit slúži aj ako študijný materiál, žiak nebude mať problémy so zvládnutím učiva ani počas neprítomnosti v škole. Pracovný zošit svojím obsahom a štruktúrou pomáha žiakom dosiahnuť lepšie výsledky....

Fyzika 2 pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom - Klára Velmovská

Pracovný zošit Fyzika pre 6. ročník 2. polrok základných škôl je študijným materiálom, cvičebnicou a pracovným zošitom v jednom. Žiaci si pomocou neho učivo nielen osvoja, ale majú možnosť aj zistiť, či sú ich naučené vedomosti správne. Paleta rôznorodých úloh a cvičení im poskytne priestor na rozvíjanie myslenia a zručností, ktoré nadobudli. Pracovný zošit je kompatibilný s metodickým materiálom pre učiteľa, teda učiteľ si môže byť istý, že v tom, čo preberá na hodine, žiaci pokračujú i pri do...

Fyzika pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s inovovaným ŠVP pre základné školy – ISCED 2, sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného pracovného zošita na celý školský rok. Žiak si pomocou pracovného zošita upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca prípr...

Fyzika 1 pro základní školy - Fyzikální veličiny a jejich měření - 2.vydání - Jiří Tesař, František Jáchim

Tato učebnice je první částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmín...

Fyzika 1 pro základní školy - Fyzikální veličiny a jejich měření - 2.vydání - Jiří Tesař, František Jáchim

Tato učebnice je první částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmín...

Fyzika 1 pro základní školy - Fyzikální veličiny a jejich měření - 2.vydání - Jiří Tesař, František Jáchim

Tato učebnice je první částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmín...

Fyzika 1 pro základní školy - Fyzikální veličiny a jejich měření - 2.vydání - Jiří Tesař, František Jáchim

Tato učebnice je první částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmín...

Fyzika 1 pro základní školy - Fyzikální veličiny a jejich měření - 2.vydání - Jiří Tesař, František Jáchim

Tato učebnice je první částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmín...

Fyzika 1 pro základní školy - Fyzikální veličiny a jejich měření - 2.vydání - Jiří Tesař, František Jáchim

Tato učebnice je první částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmín...

Fyzika 1 pro základní školy - Fyzikální veličiny a jejich měření - 2.vydání - Jiří Tesař, František Jáchim

Tato učebnice je první částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmín...

Fyzika 2 pro základní školy - Síla a její účinky - pohyb těles - 2.vydání - Jiří Tesař, František Jáchim

Tato učebnice je druhou částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ, případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmí...

Fyzika 2 pro základní školy - Síla a její účinky - pohyb těles - 2.vydání - Jiří Tesař, František Jáchim

Tato učebnice je druhou částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ, případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmí...

Fyzika 2 pro základní školy - Síla a její účinky - pohyb těles - 2.vydání - Jiří Tesař, František Jáchim

Tato učebnice je druhou částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ, případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmí...

Fyzika 2 pro základní školy - Síla a její účinky - pohyb těles - 2.vydání - Jiří Tesař, František Jáchim

Tato učebnice je druhou částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ, případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmí...

Fyzika 2 pro základní školy - Síla a její účinky - pohyb těles - 2.vydání - Jiří Tesař, František Jáchim

Tato učebnice je druhou částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ, případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmí...

Fyzika 2 pro základní školy - Síla a její účinky - pohyb těles - 2.vydání - Jiří Tesař, František Jáchim

Tato učebnice je druhou částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ, případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmí...

Fyzika 2 pro základní školy - Síla a její účinky - pohyb těles - 2.vydání - Jiří Tesař, František Jáchim

Tato učebnice je druhou částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ, případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmí...