Kde som:  Katalóg  >  Vyhľadávanie

Dejiny slovenskej literatury iii

Nájdených:    18 produktov

Dejiny slovenskej literatúry

J. G. Tajovský vo svojich spomienkach opisuje, ako počas svojho učiteľovania v Banskej Bystrici ukradol túto knihu z knižnice pravotára Hanzlíka: „Všetko budeš vedieť, keď tú knižku budeš mať,“ šepkal mi biblický pokušiteľ. Tam ju čítať, to nevydržím.

Dejiny slovenskej literatúry II.

Druhý zväzok Dejín slovenskej literatúry pokrýva z časovéhohľadiska 19. storočie (klasicizmus, romantizmus a realizmus) a prvú polovicu 20. storočia.

Dejiny slovenskej literatúry I.

Autor ponúka verejnosti prácu, ktorá svojou jednotnou ideovou koncepciou i metódou, neraz diskurzívnou, no súčasne jasnou sujetovou líniou výkladu a konečne vari aj svojským rukopisom podania vie zaujať pozornosť kultúrne vyspelého čitateľa.

Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960

Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 nadväzujú na dielo Ondreja Sliackeho Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960. Koncepčne identické s hodnotovou reflexiou klasickej detskej literatúry, sú podrobnou žánrovou anylýzou prózy, poézie, literatúry faktu a odbornej literatúry v jej modernom vývinovom období.

Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960

2. rozšírené vydanie. Prvé literárnohistorické dielo o vývine slovenskej literatúry pre deti mládež od osvietenských počiatkov do polovice 60. rokov 20. storočia. Druhé vydanie autor rozšíril o nové pramenné literárnovedné výskumy v najstaršom období, keď vznikali prvé „knižečky“ pre deti. V publikácii nejde len o chronologické zoraďovanie faktov, ale aj o výklad jednotlivých literárnych javov.

Dejiny Slovenskej akadémie vied. I.,II. diel

Roku 2013 si Slovenská akadémia vied pripomínala 60. výročie svojho vzniku. V porovnaní s historicky staršími akadémiami, ako je napríklad francúzska, ale aj akadémie vied susedných krajín, je naša Akadémia pomerne mladá. Ale šesťdesiat rokov už predstavuje obdobie, ktorá je hodné pozornosti historikov.

Dějiny české literatury 1945-1989 - III. 1958-1969 + CD

Třetí díl rozsáhlého čtyřdílného kompendia, jež podává ucelený výklad o vývoji české literatury v období od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu v roce 1989, je věnován období šedesátých let, kdy došlo k částečnému politickému uvolnění a česká literatura, stejně jako další oblasti kultury, procházela obdobím rozkvětu. Na publikaci, která je projektem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, se autorsky podílí řada literárních vědců z nejrůznějších institucí, vedle pražského a brně...

Literárnohistorické kolokvium III. Barok

Súbor štúdií k problematike barokovej poetiky a kultúry je v poradí tretím výstupom z cyklického projektu odborných stretnutí s názvom Literárnohistorické kolokvium, ktorého cieľom je oživiť vedeckú diskusiu o interpretačných možnostiach diel staršej slovenskej literatúry v kontexte troch línií: identifikácia výkladových stereotypov, aplikácia nových metodologických prístupov pri interpretácii textov a význam sprístupňovania literárneho umenia v rámci vysokoškolského vyučovania dejín staršej sl...

Vatikánsky denník III

Tretia, doteraz nepublikovaná časť denníkov slovenského novinára a politika Karola Sidora pochádza z obdobia jeho pôsobenia v Ríme, opisuje dianie na slovenskom veľvyslanectve pri Svätej stolici a vzťahov pomníchovskej Slovenskej republiky a Svätej stolice, ale aj politický vývoj na Slovensku a v okolitých krajinách v dramatickom období druhej svetovej vojny. Odborne edované, vybavené poznámkami a hodnotiacou štúdiou, predstavujú unikátny, cenný prameň, ktorý nemôže obísť žiadny historik, zaují...

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. Svazek III.

Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech představují doplněné a rozšířené vydání třetího dílu souboru Dějin cisterckého řádu v Čechách (1142–1420), který původně vyšel v roce 2009. Oproti prvnímu vydání byl tento svazek doplněn o výsledky dalšího studia pramenů, stejně jako o nové poznatky české i zahraniční literatury.

Geschichte der slowakischen Literatur und ihrer Rezeption im deutschen Sprachrau

Dejiny slovenskej literatúry od uznávaných literárnych vedcov sú stručným, ale zároveň syntetizujúcim pohľadom na literárny vývoj na Slovensku od vzniku národného písomníctva až po súčasnosť. Sú určené záujemcom o slovenskú literatúru v nemeckej jazykovej oblasti, prekladateľom a vydavateľom slovenskej literatúry.

Dúchanie do pahrieb/Návraty k prevratu - Vladimír Mináč

Medzi najlepšie diela Vladimíra Mináča, výraznej osobnosti slovenskej literatúry v 2. polovici 20. storočia, patria brilantné esejistické diela Dúchanie do pahrieb a Návraty k prevratu. V prvej knihe autor sprostredkúva a hodnotí historické fakty a osobnosti zo života slovenského národa (Francisci, Štúr, Daxner, Slovenské povstanie a i.), v druhej hľadá odpovede na základné otázky jestvovania a smerovania nášho národa od prvej Slovenskej republiky až po nedávnu minulosť, kde novodobú históriu p...

Planina snov - Božena Lenčová

BOŽENA LENČOVÁ (1937) si ako svoju profesiu zvolila bábkoherectvo, no vo voľnom čase písala knihy pre malých čitateľov. Hoci tvorbe pre deti zasvätila svoj umelecký život a v spisovateľkinej bibliografiitakto ladené diela výrazne prevažujú, publikovala aj niekoľko poviedok pre dospelých. Tie svojho času vyšli knižne ako súčasť zborníkov. Okrem toho sa dospelí poslucháči mohli tešiť poviedkam a hrám z autorkinho pera, ktoré odvysielal rozhlas. Prózy, ktoré obsahuje táto zbierka sa od nich temati...

Sňatky z rozumu

Snaha skloubit vlastenectví s byznysem někdy připomíná sňatek z rozumu...V první části pětidílné rodové ságy ožívá Praha padesátých a šedesátých let 19. století, kde společně s majetkem rodin Bornů a Nedobylů roste i nespokojenost českých vlastenců s postavením Čechů a ostatních Slovanů v habsburské monarchii.Provinční město se i zásluhou ambiciózních obchodníků, jako jsou Jan Born a Martin Nedobyl, a pod vlivem průmyslové revoluce pomalu mění ve skutečnou českou metropoli. Konec šedesátých let...

Knieža Matúš - Ján Čomaj

Kniha Jána Čomaja o Matúšovi Kučerovi sprítomňuje tvorbu dvoch naoko profesne odlišných majstrov vo svojom odbore, ale vnútorným zaujatím skutočnosťami o dejstvovaní i zápasoch o seba i so sebou ako rodných bratov. Nemuseli sa hľadať. Patria k sebe nielen generačne. Matúš Kučera nie je však len historik, profesor a tvorca literatúry faktu, aj pre deti, lež i (načas) politik, diplomat a múzejník. J. Čomaj predstavuje M. Kučeru citlivým pátraním, čo podnecovalo jeho vývin a záujmy, vďaka osobnému...

Lovci mamutov a tí druhí

Audiokniha MP3 Lovci mamutov a tí druhí:Audiokniha pre mladých čitateľov, kde autor na základe nových paleontologických objavov vyrozprával históriu Slovenska v pravekuDevätnásť príbehov o dejinách praveku a životných osudov objaviteľov vyšlo po prvý raz v roku 1983. Autor už mal za sebou prvé štyri knihy o archeológii z edície Odkryté dejiny, piata, Lovci mamutov a tí druhí, sa zrodila z očarenia nad dobrodružstvom, ktoré mu priniesli praveké príbehy.Názov audioknihy je ponáškou na slávny r...

Lovci mamutov a tí druhí

Audiokniha MP3 Lovci mamutov a tí druhí:Audiokniha pre mladých čitateľov, kde autor na základe nových paleontologických objavov vyrozprával históriu Slovenska v pravekuDevätnásť príbehov o dejinách praveku a životných osudov objaviteľov vyšlo po prvý raz v roku 1983. Autor už mal za sebou prvé štyri knihy o archeológii z edície Odkryté dejiny, piata, Lovci mamutov a tí druhí, sa zrodila z očarenia nad dobrodružstvom, ktoré mu priniesli praveké príbehy.Názov audioknihy je ponáškou na slávny r...

Egypťan Sinuhet: patnáct knih ze života lékaře

Audiokniha MP3 Egypťan Sinuhet: patnáct knih ze života lékaře:Legendární Waltariho román ze starověkého Egypta v plné verzi„Toto vše jsem napsal já, Sinuhet, Egypťan, pro sebe sama. Nikoli pro bohy, ani pro lidi, ani pro zachování svého jména navěky, nýbrž pro sebe sama, ubohého a ztrápeného, a pro své srdce, jež dostalo svou míru plnou.“Rákosová loďka se houpe na hladině Nilu. Jaký dar bohů v ní najdou vesetský lékař chudých Senmut a jeho žena Kipa? Nalezenec se stává jejich jediným synem a...