Kde som:  Katalóg  >  Vyhľadávanie

Basne a pisne slovensky

Nájdených:    86 produktov

Básně a písně přátelství

Komentovaná kniha překladů obou Langerových básnických knih, Pijutim ve-širej jedidot (Básně a písně přátelství) a Meat cori (Trocha balzámu). Básně vycházejí oboujazyčně, hebrejsky i česky. Vynikají precizní znalostí hebrejštiny (Langer je patrně posledním pražským autorem píšícím hebrejsky) a múzičností (čeština překladů je poetická a zdařile napodobuje obraznost originálu). Čtenářům se tak dostává do ruky knížka, kterou mohou číst jako dobrou poezii, jako informaci o autorovi, jeho osudech a...

Básně a písně přátelství

Komentovaná kniha překladů obou Langerových básnických knih, Pijutim ve-širej jedidot (Básně a písně přátelství) a Meat cori (Trocha balzámu). Básně vycházejí oboujazyčně, hebrejsky i česky. Vynikají precizní znalostí hebrejštiny (Langer je patrně posledním pražským autorem píšícím hebrejsky) a múzičností (čeština překladů je poetická a zdařile napodobuje obraznost originálu). Čtenářům se tak dostává do ruky knížka, kterou mohou číst jako dobrou poezii, jako informaci o autorovi, jeho osudech a...

Štúrovci - najkrajšie básne, prózy a články - Jozef Čertík

Štúrovci zavedú čitateľa do obdobia pre slovenský národ obzvlášť ťažkého, často plného beznádeje a skepsy, do rakúsko-uhorskej monarchie. Kniha ponúka okrem životopisov aj výber diel najlepších osobností štúrovskej generácie.

Štúrovci - najkrajšie básne, prózy a články - Jozef Čertík

Štúrovci zavedú čitateľa do obdobia pre slovenský národ obzvlášť ťažkého, často plného beznádeje a skepsy, do rakúsko-uhorskej monarchie. Kniha ponúka okrem životopisov aj výber diel najlepších osobností štúrovskej generácie.

Báseň a čas - Milan Rúfus

„Nepredpokladám, že by som ešte vydal nejaké básne, a túto zbierku pokladám za svoj závet,“ hovorí o svojej najnovšej knihe Milan Rúfus. Presne, prosto, a pritom so svojráznou filozofickou hĺbkou a poetickou podmanivosťou v nej zobrazuje javy i súvzťažnosti s dobami minulými, obavy o budúcnosť a nádherné splývanie času a večnosti.

Spevy (slov. spis.) - Samo Chalupka

Básne významného predstaviteľa slovenského romantizmu, ktoré sa v najlepšom zmysle slova stali národnými. Mor ho, Turčín Poničan, Branko kto by ich nepoznal.

Spevy (slov. spis.) - Samo Chalupka

Básne významného predstaviteľa slovenského romantizmu, ktoré sa v najlepšom zmysle slova stali národnými. Mor ho, Turčín Poničan, Branko kto by ich nepoznal.

Spevy (slov. spis.) - Samo Chalupka

Básne významného predstaviteľa slovenského romantizmu, ktoré sa v najlepšom zmysle slova stali národnými. Mor ho, Turčín Poničan, Branko kto by ich nepoznal.

Sonety pre Lauru

Kto bola Laura? Bola slobodná, alebo vydatá? Bola to skutočná žena, alebo básnická fikcia? Básne o nej nie sú príbehom Lauriným, ale aj Petrarcovým. Ľúbostný príbeh aj bez deja nadobúda vnútorné bohatstvo a obsah: slovo renesančného básnika je prosté a veľké. Sú to básne vyjadrujúce veľkú hĺbku citu k milovanej bytosti, ktorá je však pre Petrarcu nedosiahnuteľná a zároveň sú vrcholom ľúbostnej lyriky renesančného sveta. Hlboká vášeň a zanietenie pre lásku nekončia u neho ani po smrti milovanej ...

Sonety pre Lauru

Kto bola Laura? Bola slobodná, alebo vydatá? Bola to skutočná žena, alebo básnická fikcia? Básne o nej nie sú príbehom Lauriným, ale aj Petrarcovým. Ľúbostný príbeh aj bez deja nadobúda vnútorné bohatstvo a obsah: slovo renesančného básnika je prosté a veľké. Sú to básne vyjadrujúce veľkú hĺbku citu k milovanej bytosti, ktorá je však pre Petrarcu nedosiahnuteľná a zároveň sú vrcholom ľúbostnej lyriky renesančného sveta. Hlboká vášeň a zanietenie pre lásku nekončia u neho ani po smrti milovanej ...

Ako stopy v snehu - Milan Rúfus

Cyklus štyridsiatich piatich básní – tretí, záverečný diel jedinečného triptychu, ktorým sa zároveň uzavrelo celé básnické dielo Milana Rúfusa. Autor sa, žiaľ, vydania tejto svojej poslednej zbierky už nedožil. Nájdeme v nej básne so známymi motívmi detstva, dozrievania a starnutia, dobra a zla, úvahy o zmysle ľudského bytia. V hĺbkovej reflexii básnik pomenúva základné hodnoty, ktoré určujú osud človeka, a robí to vysoko kultivovaným básnickým jazykom. Zbierka vyšla s ilustráciami akad. mal. ...

Verše a próza - Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský (1821—1856) je zakladatelem české politické žurnalistiky, tvůrcem veršované satiry a nejvýznamnějším autorem časových epigramů devatenáctého století. Jako vyhraněná novinářská osobnost se stal symbolem národního hnutí roku 1848 a zejména odporu vůči nastupujícímu neoabsolutismu v následujících letech. Svazek obsahuje: Obrazy z Rus, Epigramy a aforismy, Brixenské skladby, Satiry a politické písně, Smíšené básně. Na tento svazek naváže druhý díl (Publicistika), plánovaný n...

Verše a próza - Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský (1821—1856) je zakladatelem české politické žurnalistiky, tvůrcem veršované satiry a nejvýznamnějším autorem časových epigramů devatenáctého století. Jako vyhraněná novinářská osobnost se stal symbolem národního hnutí roku 1848 a zejména odporu vůči nastupujícímu neoabsolutismu v následujících letech. Svazek obsahuje: Obrazy z Rus, Epigramy a aforismy, Brixenské skladby, Satiry a politické písně, Smíšené básně. Na tento svazek naváže druhý díl (Publicistika), plánovaný n...

Verše a próza - Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský (1821—1856) je zakladatelem české politické žurnalistiky, tvůrcem veršované satiry a nejvýznamnějším autorem časových epigramů devatenáctého století. Jako vyhraněná novinářská osobnost se stal symbolem národního hnutí roku 1848 a zejména odporu vůči nastupujícímu neoabsolutismu v následujících letech. Svazek obsahuje: Obrazy z Rus, Epigramy a aforismy, Brixenské skladby, Satiry a politické písně, Smíšené básně. Na tento svazek naváže druhý díl (Publicistika), plánovaný n...

Verše a próza - Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský (1821—1856) je zakladatelem české politické žurnalistiky, tvůrcem veršované satiry a nejvýznamnějším autorem časových epigramů devatenáctého století. Jako vyhraněná novinářská osobnost se stal symbolem národního hnutí roku 1848 a zejména odporu vůči nastupujícímu neoabsolutismu v následujících letech. Svazek obsahuje: Obrazy z Rus, Epigramy a aforismy, Brixenské skladby, Satiry a politické písně, Smíšené básně. Na tento svazek naváže druhý díl (Publicistika), plánovaný n...

Verše a próza - Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský (1821—1856) je zakladatelem české politické žurnalistiky, tvůrcem veršované satiry a nejvýznamnějším autorem časových epigramů devatenáctého století. Jako vyhraněná novinářská osobnost se stal symbolem národního hnutí roku 1848 a zejména odporu vůči nastupujícímu neoabsolutismu v následujících letech. Svazek obsahuje: Obrazy z Rus, Epigramy a aforismy, Brixenské skladby, Satiry a politické písně, Smíšené básně. Na tento svazek naváže druhý díl (Publicistika), plánovaný n...

Verše a próza - Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský (1821—1856) je zakladatelem české politické žurnalistiky, tvůrcem veršované satiry a nejvýznamnějším autorem časových epigramů devatenáctého století. Jako vyhraněná novinářská osobnost se stal symbolem národního hnutí roku 1848 a zejména odporu vůči nastupujícímu neoabsolutismu v následujících letech. Svazek obsahuje: Obrazy z Rus, Epigramy a aforismy, Brixenské skladby, Satiry a politické písně, Smíšené básně. Na tento svazek naváže druhý díl (Publicistika), plánovaný n...

Verše a próza - Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský (1821—1856) je zakladatelem české politické žurnalistiky, tvůrcem veršované satiry a nejvýznamnějším autorem časových epigramů devatenáctého století. Jako vyhraněná novinářská osobnost se stal symbolem národního hnutí roku 1848 a zejména odporu vůči nastupujícímu neoabsolutismu v následujících letech. Svazek obsahuje: Obrazy z Rus, Epigramy a aforismy, Brixenské skladby, Satiry a politické písně, Smíšené básně. Na tento svazek naváže druhý díl (Publicistika), plánovaný n...

Verše a próza - Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský (1821—1856) je zakladatelem české politické žurnalistiky, tvůrcem veršované satiry a nejvýznamnějším autorem časových epigramů devatenáctého století. Jako vyhraněná novinářská osobnost se stal symbolem národního hnutí roku 1848 a zejména odporu vůči nastupujícímu neoabsolutismu v následujících letech. Svazek obsahuje: Obrazy z Rus, Epigramy a aforismy, Brixenské skladby, Satiry a politické písně, Smíšené básně. Na tento svazek naváže druhý díl (Publicistika), plánovaný n...

Encyklopédia slovenského jazyka pre deti

Ako a prečo komunikujeme? Ako rastiem do reči? Kde všade hovoria ľudia po slovensky? Môžu slová zostarnúť alebo narodiť sa? Môžu sa slová stratiť? Čo nám pomáha pri porozumení textu? Dá sa kresliť slovami? Je literatúra tajné šifrovanie? Z čoho sa skladá kniha? Ako vyzerajú básne pre oko? Čo nám pomáha pri tvorení textu?

Encyklopédia slovenského jazyka pre deti

Ako a prečo komunikujeme? Ako rastiem do reči? Kde všade hovoria ľudia po slovensky? Môžu slová zostarnúť alebo narodiť sa? Môžu sa slová stratiť? Čo nám pomáha pri porozumení textu? Dá sa kresliť slovami? Je literatúra tajné šifrovanie? Z čoho sa skladá kniha? Ako vyzerajú básne pre oko? Čo nám pomáha pri tvorení textu?

Boh a breh

M. Colonna (1934 – 2009) po štúdiu na univerzite v Syrakúzach pôsobil ako vydavateľský redaktor v Miláne a sám písal po taliansky. V 90. rokoch 20. storočia sa presídlil do Bratislavy, kde začal tvoriť v slovenčine, verše uverejňoval v Literárnom týždenníku a Slovenských pohľadoch. Zbierka Boh a breh (1999) prináša básne-perly, vynikajúce svojou prísnou štylizáciou, zmyslom pre paradox i oxymaron. Vytrháva nás zo zabehnutého spôsobu, z klišé. Smrť je v týchto veršoch motorom, stimulom života. ...

SET 3-Slovensko z neba-Exkluzívna edícia kníh 3.časť - Milan Paprčka a kolektív

Prinášame Vám darčekové balenie v praktickej drevenej krabičke, ktorá obsahuje 5 kníh leteckých fotografií: Stredné Považie z neba - Zalietajte si nad Váhom, Trenčianskym hradom, alebo Vršatcom a spoznajte stredné Považie z neba!Dolné Považie z neba - Dolné Považie neostáva nepovšimnuté ani v našich očiach. Sme hrdí na to, že môžme odprezentovať tento kus krajiny pomocou fotografií, ktoré vyhotovovali fotografi z lietadla počas viac ako 8-ich rokov. Presedené a nalietané hodiny v lietadle sa op...

SET 3-Slovensko z neba-Exkluzívna edícia kníh 3.časť - Milan Paprčka a kolektív

Prinášame Vám darčekové balenie v praktickej drevenej krabičke, ktorá obsahuje 5 kníh leteckých fotografií: Stredné Považie z neba - Zalietajte si nad Váhom, Trenčianskym hradom, alebo Vršatcom a spoznajte stredné Považie z neba!Dolné Považie z neba - Dolné Považie neostáva nepovšimnuté ani v našich očiach. Sme hrdí na to, že môžme odprezentovať tento kus krajiny pomocou fotografií, ktoré vyhotovovali fotografi z lietadla počas viac ako 8-ich rokov. Presedené a nalietané hodiny v lietadle sa op...

SET 3 - Slovensko z neba - Exkluzívna edícia kníh 3. časť - Milan Paprčka a kolektív

Prinášame Vám darčekové balenie v praktickej drevenej krabičke, ktorá obsahuje 5 kníh leteckých fotografií: Stredné Považie z neba - Zalietajte si nad Váhom, Trenčianskym hradom, alebo Vršatcom a spoznajte stredné Považie z neba!Dolné Považie z neba - Dolné Považie neostáva nepovšimnuté ani v našich očiach. Sme hrdí na to, že môžme odprezentovať tento kus krajiny pomocou fotografií, ktoré vyhotovovali fotografi z lietadla počas viac ako 8-ich rokov. Presedené a nalietané hodiny v lietadle sa op...

Cesty proměny - Nálada doby - Pavel Zdražil

Sborník Cesty proměny jsem stavěl intuitivně. Sešly se silné texty mnohých forem: básně, písně, prózy, eseje… i zajímavé ilustrace. Vznikl barevný obraz, který vypovídá jak o době, tak o příběhu člověka: letí výškou a padá hloubkou. Kniha dlouho zrála, samu sebe dotvořila. Mohla by vypadat jako každý pes, jiná ves, avšak citlivý čtenář najde jistě konstantu, a tou je proměna. Sebe a tím i společnosti. Cesty proměny jsou poselstvím tvůrčích lidí, kteří neztratili srdce, vnímavost k celku. Nyní, ...

Cesty proměny - Nálada doby - Pavel Zdražil

Sborník Cesty proměny jsem stavěl intuitivně. Sešly se silné texty mnohých forem: básně, písně, prózy, eseje… i zajímavé ilustrace. Vznikl barevný obraz, který vypovídá jak o době, tak o příběhu člověka: letí výškou a padá hloubkou. Kniha dlouho zrála, samu sebe dotvořila. Mohla by vypadat jako každý pes, jiná ves, avšak citlivý čtenář najde jistě konstantu, a tou je proměna. Sebe a tím i společnosti. Cesty proměny jsou poselstvím tvůrčích lidí, kteří neztratili srdce, vnímavost k celku. Nyní, ...

Cesty proměny - Nálada doby - Pavel Zdražil

Sborník Cesty proměny jsem stavěl intuitivně. Sešly se silné texty mnohých forem: básně, písně, prózy, eseje… i zajímavé ilustrace. Vznikl barevný obraz, který vypovídá jak o době, tak o příběhu člověka: letí výškou a padá hloubkou. Kniha dlouho zrála, samu sebe dotvořila. Mohla by vypadat jako každý pes, jiná ves, avšak citlivý čtenář najde jistě konstantu, a tou je proměna. Sebe a tím i společnosti. Cesty proměny jsou poselstvím tvůrčích lidí, kteří neztratili srdce, vnímavost k celku. Nyní, ...

Cesty proměny - Nálada doby - Pavel Zdražil

Sborník Cesty proměny jsem stavěl intuitivně. Sešly se silné texty mnohých forem: básně, písně, prózy, eseje… i zajímavé ilustrace. Vznikl barevný obraz, který vypovídá jak o době, tak o příběhu člověka: letí výškou a padá hloubkou. Kniha dlouho zrála, samu sebe dotvořila. Mohla by vypadat jako každý pes, jiná ves, avšak citlivý čtenář najde jistě konstantu, a tou je proměna. Sebe a tím i společnosti. Cesty proměny jsou poselstvím tvůrčích lidí, kteří neztratili srdce, vnímavost k celku. Nyní, ...

Cesty proměny - Nálada doby - Pavel Zdražil

Sborník Cesty proměny jsem stavěl intuitivně. Sešly se silné texty mnohých forem: básně, písně, prózy, eseje… i zajímavé ilustrace. Vznikl barevný obraz, který vypovídá jak o době, tak o příběhu člověka: letí výškou a padá hloubkou. Kniha dlouho zrála, samu sebe dotvořila. Mohla by vypadat jako každý pes, jiná ves, avšak citlivý čtenář najde jistě konstantu, a tou je proměna. Sebe a tím i společnosti. Cesty proměny jsou poselstvím tvůrčích lidí, kteří neztratili srdce, vnímavost k celku. Nyní, ...

Mare

Sbírka je dalším krokem v autorčině básnickém tázání. Od milostných básní první poloviny knihy, ve kterých se řeč drolí, aby místy splynula s mlčením, se postupně rodí pokus najít řeč novou, která vrcholí v závěrečné titulní skladbě. Ocitáme se v krajině, kde dušetělo je bezhlavý jezdec ― slova jsou papírové šaty ― a umělecký život prostým rozvojem sebe sama. CD z básnických textů Sylvy Fischerové, včetně textů ze sbírky Mare, vydala Monika Načeva: „Básně Sylvy Fischerové jsou silné emocionáln...

Mare

Sbírka je dalším krokem v autorčině básnickém tázání. Od milostných básní první poloviny knihy, ve kterých se řeč drolí, aby místy splynula s mlčením, se postupně rodí pokus najít řeč novou, která vrcholí v závěrečné titulní skladbě. Ocitáme se v krajině, kde dušetělo je bezhlavý jezdec ― slova jsou papírové šaty ― a umělecký život prostým rozvojem sebe sama. CD z básnických textů Sylvy Fischerové, včetně textů ze sbírky Mare, vydala Monika Načeva: „Básně Sylvy Fischerové jsou silné emocionáln...

Mare

Sbírka je dalším krokem v autorčině básnickém tázání. Od milostných básní první poloviny knihy, ve kterých se řeč drolí, aby místy splynula s mlčením, se postupně rodí pokus najít řeč novou, která vrcholí v závěrečné titulní skladbě. Ocitáme se v krajině, kde dušetělo je bezhlavý jezdec ― slova jsou papírové šaty ― a umělecký život prostým rozvojem sebe sama. CD z básnických textů Sylvy Fischerové, včetně textů ze sbírky Mare, vydala Monika Načeva: „Básně Sylvy Fischerové jsou silné emocionáln...

Doteky duše - Jozef Leikert

Autor sedmi básnických sbírek, ale rovněž výrazný představitel literatury faktu, slovenský básník Josef Leikert (1955) se českému čtenáři poezie představil poprvé sbírkou Pominutelnost. Doteky duše přinášejí typicky „leikertovskou“ lakonickou, metaforicky přesnou, milostně tónovanou lyriku dotýkající se nejcitlivějších míst lidského nitra. Jsou to verše o lásce i o smrti. Jsou to verše připomínající cosi z meditativní poezie Východu. Básně jsou prezentovány jak ve slovenském originálu, tak v ko...

Doteky duše - Jozef Leikert

Autor sedmi básnických sbírek, ale rovněž výrazný představitel literatury faktu, slovenský básník Josef Leikert (1955) se českému čtenáři poezie představil poprvé sbírkou Pominutelnost. Doteky duše přinášejí typicky „leikertovskou“ lakonickou, metaforicky přesnou, milostně tónovanou lyriku dotýkající se nejcitlivějších míst lidského nitra. Jsou to verše o lásce i o smrti. Jsou to verše připomínající cosi z meditativní poezie Východu. Básně jsou prezentovány jak ve slovenském originálu, tak v ko...

Doteky duše - Jozef Leikert

Autor sedmi básnických sbírek, ale rovněž výrazný představitel literatury faktu, slovenský básník Josef Leikert (1955) se českému čtenáři poezie představil poprvé sbírkou Pominutelnost. Doteky duše přinášejí typicky „leikertovskou“ lakonickou, metaforicky přesnou, milostně tónovanou lyriku dotýkající se nejcitlivějších míst lidského nitra. Jsou to verše o lásce i o smrti. Jsou to verše připomínající cosi z meditativní poezie Východu. Básně jsou prezentovány jak ve slovenském originálu, tak v ko...

Doteky duše - Jozef Leikert

Autor sedmi básnických sbírek, ale rovněž výrazný představitel literatury faktu, slovenský básník Josef Leikert (1955) se českému čtenáři poezie představil poprvé sbírkou Pominutelnost. Doteky duše přinášejí typicky „leikertovskou“ lakonickou, metaforicky přesnou, milostně tónovanou lyriku dotýkající se nejcitlivějších míst lidského nitra. Jsou to verše o lásce i o smrti. Jsou to verše připomínající cosi z meditativní poezie Východu. Básně jsou prezentovány jak ve slovenském originálu, tak v ko...

Doteky duše - Jozef Leikert

Autor sedmi básnických sbírek, ale rovněž výrazný představitel literatury faktu, slovenský básník Josef Leikert (1955) se českému čtenáři poezie představil poprvé sbírkou Pominutelnost. Doteky duše přinášejí typicky „leikertovskou“ lakonickou, metaforicky přesnou, milostně tónovanou lyriku dotýkající se nejcitlivějších míst lidského nitra. Jsou to verše o lásce i o smrti. Jsou to verše připomínající cosi z meditativní poezie Východu. Básně jsou prezentovány jak ve slovenském originálu, tak v ko...

Doteky duše - Jozef Leikert

Autor sedmi básnických sbírek, ale rovněž výrazný představitel literatury faktu, slovenský básník Josef Leikert (1955) se českému čtenáři poezie představil poprvé sbírkou Pominutelnost. Doteky duše přinášejí typicky „leikertovskou“ lakonickou, metaforicky přesnou, milostně tónovanou lyriku dotýkající se nejcitlivějších míst lidského nitra. Jsou to verše o lásce i o smrti. Jsou to verše připomínající cosi z meditativní poezie Východu. Básně jsou prezentovány jak ve slovenském originálu, tak v ko...

Smrť Kriváňa - Pavol Országh Hviezdoslav

Výpravná publikácia fotografií Karola Kállaya o bájnom slovenskom končiari Kriváň s pôsobivým textom básne Smrť Kriváňa od P. O. Hviezdoslava. Báseň Smrť Kriváňa (1906) síce nepatrí medzi Hviezdoslavove najznámejšie diela, je však vrúcnym vyznaním Tatrám, horstvu, ktoré naňho mocne zapôsobilo pri častých cestách z rodnej Oravy do Prešova, kde študoval advokátstvo. Čaro tatranskej prírody si tento veľký slovenský básnik spájal s prehlbujúcim sa národným uvedomovaním, so silnejúcim bojom za národ...