Kde som:  Katalóg  >  Knihy a filmy  >  Knihy  >  Náučná literatúra  >  Ostatné literatúra

Ostatné literatúra

Nájdené:    200 produktov

Orodovnice - 2. vydanie - Jana Juráňová

Ružena, Klára, Elena, mama. A jedna rodinná oslava, kde je takmer všetko inak. Alebo je všetko práve že tak. A jeden pohreb na konci. Ženské postavy Jany Juráňovej sa nemôžu sťažovať na to, že by zanikali v Žene, ktorú nielen literatúra tak často ťahá za nohy. Ženy sú orodovnice. Alebo kradnú mužov iným ženám, alebo sú krkom, čo hýbe hlavou, i keď veľmi dobre vieme, že je ľahšie pohnúť čímkoľvek iným než takou hlavou. No a tie ostatné sú orodovnice.

Viac informácií

Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie - Pavel Janoušek

Cílem knižní studie je postihnout pravidla platící v agonálním prostoru, do něhož literární znalci svými promluvami a texty jako subjekty vstupují a v jehož rámci jsou vzájemně poměřováni, posuzováni a hodnoceni. Autor přitom vychází z předpokladu, že myšlení o literatuře spoluformuje nadosobní paměť určitého kolektiva (tradičně národa, ale stále více i samotné vědecké komunity) a současně je také prostorem pro individuální tvořivost znalců. Literární historiky, teoretiky, kritiky či učitele in...

Viac informácií

Open Channels - Britská literatura 20. století - Michaela Čaňková

Netradiční učebnice současné britské literatury určená pro studenty 3. a 4. ročníků gymnázií jako příprava k maturitě, dále pro výběrové semináře anglické literatury na gymnáziích, pro jazykové kursy i ostatní zájemce o moderní anglickou literaturu. Autorka se ve svém uceleném díle soustřeďuje na rozvoj jazyka jako prostředku komunikace pomocí krásné literatury. Atmosféra doby je dokreslena ukázkami výtvarných a hudebních děl. Kromě čítanky textů s medailonky autorů se komplet skládá z metodick...

Viac informácií

Panorama české literatury - 1. díl (do roku 1989) - Lubomír Machala a kolektiv

Praktická přehledová příručka mapující dějiny české literatury od počátků do roku 1989, určená především pro studenty středních a vysokých škol, jako pomůcka pro přípravu k maturitě či ke zkouškám, ale užitečná i všem ostatním zájemcům o literaturu.

Viac informácií

Panorama české literatury - 2. díl (po roce 1989) - Lubomír Machala a kolektiv

Panorama polistopadové české literatury (Česká literatura po roce 1989) navazuje na literárněhistorické kompendium Panorama české literatury. Zaměřuje se ve výkladových kapitolách na obecnou charakteristiku polistopadového literárního dění, na soudobou prózu, poezii, drama a literární vědu a hodlá pomáhat při orientaci v záplavě knih, která po roce 1989 vycházela. Užitečná a praktická příručka pro studenty i všechny ostatní zájemce o literaturu.

Viac informácií

Koule - Věda na Zeměploše - Terry Pratchett

Mágové ignorují existenci všech ostatních bytostí a pokud si snad někdo jejich pozornost vynucuje neustálým pokukazováním na svoji služební nadřazenost snaží se co nejrychleji jeho existenci snížit pod měřitelnou hodnotu. Kupříkladu kuší. Proto se na arcikancléřův pokyn vydali mágové do přírody a uvolňují nahromaděné napětí pomocí paintballových kouzel. To ovšem ještě nevědí že se najednou ocitnou na Zeměploše kterou kdysi sami vytvořili. Mágové tentokrát budou muset zjistit co z lidí dělá fung...

Viac informácií

Slavné vyzvědačky dvou světových válek

Války jsou tragédií dějin, k historii však neodmyslitelně patří... A v moderních válkách hrála vždycky svou roli špionáž a ve dvou světových tím spíš, vždyť šlo o osud mnoha zemí a vlastně i celé planety. Do bojů na frontách šly miliony mužů v uniformách, zatímco žen, které oblékly stejnokroj, bylo nesrovnatelně míň, jenže ve špionážním přítmí to už tak jednoznačné nebylo. Proslulých vyzvědaček se za obou světových válek i v nervózním meziválečném dvacetiletí dá najít tolik, že o nich Karel Pac...

Viac informácií

My nie sme žiadne céčka

Rovnako ako v predošlých ročníkoch, tak aj v tom roku sa v Literárnej súťaži o detskú poviedku zišli veľmi dobré texty. Najlepšie z nich vám predstavujeme v tomto zborníku. Ak by sme literatúru vnímali ako zrkadlo reality, v tom prípade môžeme tvrdiť, že autori súťažných poviedok najväčšie problémy súčasných detí vidia v samote, v odcudzení. V mnohých textoch sa objavujú motívy outsiderov, detí, ktoré sa akosi nezaradili do kolektívu ostatných, či už vďaka tomu, že sú v niečom iné, zvláštne, má...

Viac informácií

Smrť sa volá Engelchen - Ladislav Mňačko

Román Ladislava Mňačka (1919 – 1994) Smrť sa volá Engelchen je jedna z najsilnejších a najvydarenejších próz o druhej svetovej vojne v slovenskej literatúre. Sugestívny príbeh partizánov v beskydských horách je zároveň dramatickým opisom zániku kopaničiarskej dedinky Ploština na sklonku najničivejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Dej sa odvíja ako sled spomienok raneného partizána, ktorý sa nedokáže vyrovnať so skutočnosťou, že činnosť jeho jednotky zavinila smrť dedinčanov. Problém, s ktorým...

Viac informácií

Reštavrácia a iné

Ján Kalinčiak je súčasťou kultúrnej pamäti slovenských čitateľov predovšetkým ako autor prózy Reštavrácia a možno ešte povesti Púť lásky. Takáto redukovaná podoba obrazu tvorby jedného z kľúčových prozaikov slovenského literárneho romantizmu je výsledkom predovšetkým školského litrárneho vzdelávania. Jeho jednostranný dôraz najmä na " realistickú líniu" v slovenskej literatúre spôsobil spolu s problematickým hodnotením práve Reštavrácie ako realistickej prózy spomínanú redukciu. Tak sa do širš...

Viac informácií

Píseň písní - CD

Interpretují: Magdaléna Borová a Petr Lněnička Píseň písní je součástí Starého zákona Bible. Text svatebních židovských písní měl svůj prvopočátek už ve staroegyptské lyrice. Patří jednoznačně mezi nejznámější sváteční skladby, které se předávaly ústní tradicí na Středním východě od starověku! Krásný milostný, silně erotický, ale také velmi symbolický a alegorický příběh o tajemství lásky, jejím zrodu,úskalích, zrání, odvaze, opojení útočnosti, souladu, neprodejnosti a vznešenosti obohacuje čl...

Viac informácií

Český jazyk pro SOŠ a SOU UČ - Ivo Martinec a kolektiv

Jednosvazková publikace zahrnuje učivo probírané během celého středoškolského studia - pokrývá jazykovou část předmětu i část komunikace a sloh, koncepčně rozdělené do jednotlivých tematicky uspořádaných celků (Obecné poznatky o jazyce, Český jazyk v mluvené a psané podobě, Slovní zásoba češtiny, Tvarosloví českého jazyka, Skladba českého jazyka, Tvorba a analýza textu, Český jazyk v současné společnosti). Ty se dále dělí na kapitoly s jednotnou strukturou: teorie, řešené úlohy a cvičení. Jedn...

Viac informácií

O němčině pro Čechy - Alena Šimečková

Publikace je určena především začínajícím germanistům, ale i ostatním zájemcům. Podmínkou je znalost němčiny v rozsahu středoškolského studia. Kniha přináší pohled na minulost i přítomnost němčiny, přibližuje čtenáři jazykovou situaci v zemích, kde se německy mluví, až už je zde němčina jazykem většiny či menšiny. Závěrečná kapitola nahlíží němčinu z perspektivy českého mluvčího a učí jej tak poznávat skrze mateřštinu její výhody i úskalí. Každá kapitola je doplněna doporučenou literaturou k pr...

Viac informácií

Sezóna potkanov - Jozef Banáš

Jozef Banáš sa stal neprehliadnuteľnou súčasťou slovenskej literatúry. Azda aj preto, lebo každou svojou knihou zatína do živého. Skrátka – neserie sa. Tento román je dosiaľ najodvážnejším potvrdením tohto banášovského pravidla. Keď som o Zóne nadšenia napísal, že nenechá nikoho ľahostajným, pri Sezóne potkanov mám pocit, že po jej prečítaní bude zopár ľudí ťažko spávať. Možno aj sám autor... Osudy hlavných hrdinov sa mi zdajú až podozrivo podobné s príbehmi niektorých verejne známych osôb. V...

Viac informácií

Jeden, žiaden a stotisíc - Luigi Pirandello

Posledný román nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Luigiho Pirandella Jeden, žiaden a stotisíc (Uno, nessuno e centomila) je uceleným súhrnom spisovateľovej filozofie. Sám autor sa o ňom vyjadril ako o románe „najtrpkejšom zo všetkých, hlboko humoristickom, hovoriacom o rozklade života“. V tomto románe reakcia na psychologický relativizmus je radikálna. Človek v snahe strhnúť si masku, ktorú mu nanútili druhí, reaguje zúfalo. Nevie si ju sňať, lebo tak to chce svet. Rozhodne sa teda byť tak...

Viac informácií

Slovenská národná strana 1918-1938 - Jaroslava Roguľová

Publikácia sa prostredníctvom analýzy činnosti Slovenskej národnej strany (SNS) v rokoch 1918 – 1938 zameriava na vzťah politiky a ideológií na Slovensku v medzivojnovom období. Na tomto základe približuje profil strany, ktorá po prvej svetovej vojne v zmenených spoločensko-politických pomeroch prešla významnou programovou, personálnou i organizačnou transformáciou. Politiku založenú na slovenskom nacionalizme v medzivojnovom období rozvíjala aj v konfrontácii s pravicovými i ľavicovými prúdmi ...

Viac informácií

Zberateľ - Evelyn Grillová

Téma outsiderstva, človeka na okraji spoločnosti v kontraste so svetom etablovaných a úspešných patrí medzi zásadné témy najnovšej literatúry. Autorka vo svojom ostatnom románovom opuse rozohráva veľmi pútavý príbeh, práve takéhoto outsidera, ktorý sa stal outsiderom z vlastného rozhodnutia. Snaha okolia, priateľov žijúcich v iných svetoch pomôcť mu musí, celkom prirodzene viesť ku krachu. Autorka v tomto románe nemoralizuje, nepokúša sa, aspoň nie prvoplánovo vysielať akési posolstvá, napriek ...

Viac informácií

Moudrost vědy v citátech - František Houdek

Věda je nepřehlédnutelnou součástí moderního života. Součástí významnou a mocnou, ale i tajemnou a uzavřenou, s vlastním životem pochopitelným jen omezenému okruhu badatelů. Jak a čím tito „dobyvatelé neznáma“ žijí? Čeho si cení, co je těší, co pálí – dokonce tolik, aby jim to stálo za komentování? Na to se snaží odpovědět tato kniha. Způsob výběru, třídění a řazení výroků slavných i neznámých učenců a literátů spolu s občasnými poznámkami a odkazy autora nabízejí jedinečnou procházku světem př...

Viac informácií

Politika

Predslov: Jaroslav Martinka Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a filozofii politiky, ako ju prezentovala jedna z najväčších osobností antického sveta. Preklad Aristotelovej Politiky rozhodne zapĺňa medzeru vo všeobecnom vzdelaní, prispieva k doplneniu našich znalostí o oblasti poznania, ktorá sa týka každého z nás. „Je teda zrejmé, že štát je p...

Viac informácií

Ivana Zemanová - Nechtěla být první dámou - Michaela Košťálová

Jde o nevšední knižní zamyšlení, věnující se osobnostnímu profilu současné první dámy České republiky – paní Ivaně Zemanové. Nakladatelství se pro toto nevšední dílo podařilo získat autorku (profesí historičku), jejímž primárním účelem nebylo ve svém díle podat pokus o jakýsi „žurnalisticky kriticko-politologický obraz“, nýbrž naopak snaha o vystižení současné první dámy jako pozoruhodné ženy, zajímavé osobnosti a člověka s mnoha zájmy, koníčky, názory, postoji a především vlastním osudem, ...

Viac informácií

Protektin (Energy)

Protektin, 50ml je bioinformačný širokospektrálny regeneračný krém s vyváženým bylinným komplexom a vysokým obsahom termálnej vody žriedla Podhájska. Ovplyvňuje a harmonizuje predovšetkým energetickú dráhu pečene, žlčníka, žalúdka, sleziny, dráhy riadiacu, opasku, jangovú spojivovú, a tým stavy spojené s disharmóniou týchto dráh. Protektin a ostatné bioinformačné krémy firmy Energy sú bez chemickej konzervácie. Vďaka vysokému podielu výlučne prírodných a osvedčených látok má Protektin jedineč...

Viac informácií

Buzíčci - Jan Folný

Líbající se muži nebo dívky vedoucí se za ruce jsou dnes výjevy asi stejně pohoršlivé, jako když někdo nosí do sandálů ponožky. A to je dobře. Spisovatelé pak totiž nemusejí aktivisticky dokazovat, že gayové a lesby jsou „stejní lidé jako ostatní“, nebo naopak ostentativně vystavovat své nejrůznější úchylky. Důvodem k příběhu už zkrátka nemusí být fakt, že homosexuálové „jsou“. A právě to si velmi dobře uvědomuje Jan Folný ve sbírce povídek Buzíčci. Už sám název jako by naznačoval autorův post...

Viac informácií

Cuba - Záštita japonského meče / Tsuba - Japanese Sword Guard - Jakub Zeman

Publikace Cuba, záštita japonského meče vydávané společností Bušidó: Ojedinělá publikace, popisující z historického, technologického kunsthistorického úhlu pohledu záštitu na japonský meč (cuba), jejíž námět je jakýmsi oknem do duchovního a estetického světa dávných Japonců. Rozsáhlé zpracování námětů seznamuje čtenáře s japonskou i čínskou historií, mytologií, literaturou, poezií, a vytváří tím náhled do duchovního světa starého Japonska. Přírodní náměty často nesou kulturně ukotvený význam, s...

Viac informácií

Křest svatého Vladimíra - CDmp3 (Čte Jan Přeučil) - Karel Havlíček Borovský

Vsazení boha Peruna do šatlavy a jeho utopení vyvolá potřebu hledat nové říšské vyznání, je vypsán konkurz na nové náboženství a mezi ostatními vírami a sektami zaznívá i pověstný jezovitský marš… Křest svatého Vladimíra, poslední ze tří satirických veršovaných skladeb napsaných v době Havlíčkova pobytu ve vyhnanství v Brixenu, patří mezi nesmrtelnou klasiku české literatury. Mistr satirických epigramů v ní v roce 1855 zveršoval vyprávění středověkých spisů o příchodu křesťanství na Rus a...

Viac informácií

Hitler a síla estetiky - Frederic Spotts

Tato kniha není oním typem publikací o Hitlerovi, které zaplavují knihkupectví po celém světě. V tomto případě se jedná o vskutku originální pokus, jak ještě hlouběji objasnit Hitlerův charakter a činy. Jde o zajímavě psanou literaturu faktu s ukázkami řady artefaktů vzniklých z "pera" nebo "štětce" Hitlera-laika, který se stylizoval do role Hitlera-profesionála (od akvarelů z jeho vídeňského mládí až po skici lidových automobilů a monumentálních budov oper, výstavních hal, památníků a dálnic)....

Viac informácií

Slováci a Maďari - Zoltán Pástor

Predkladaná monografia je syntetickým pohľadom na viac ako tisícročie vzájomnej koexistencie a konfrontácií, s dôrazom na retrospektívu bilaterárnych politických vzťahov za ostatné dvadsaťročie. Čitatelia na oboch stranách hranice by mali mať na pamäti autorovo krédo, ktoré v diele vyjadruje nie vlastnými slovami, ale dvojnásobnou citáciou výroku Imricha Kružliaka: "Objektívna situácia je taká, že musíme ísť so svetom. Nemôžeme viac vstúpiť do nacionálneho izolacionizmu, musíme ísť s Európou a ...

Viac informácií

Řezníkova žena - Li Ang

Kniha Řezníkova žena vychází ze skutečné události ze Šanghaje z let čtyřicátých. Li Ang tragický osud ženy, kterou tradiční společnost utiskuje natolik, že je dohnána k vraždě vlastního manžela, okamžitě zaujal. Li Ang v této své vůbec první novele popisuje nejen vykořisťovatelský charakter tradičního manželství, ale zejména prostřednictvím postavy A-wang-kuan také krutost některých žen, jejichž potlačovaná sexualita je proměňuje v spolupachatele patriarchální společnosti v pronásledování a u...

Viac informácií

Legenda Aurea - Jakub De Voragine

„Zlatá legenda“ (Legenda aurea) je vyvrcholením více než tisíciletého vývoje latinské legendy, tj. vyprávění o životě a zázračných skutcích svatých. Složil ji nejspíše koncem padesátých let 13. století dominikánský mnich a pozdější janovský arcibiskup Jakub de Voragine. Autor ji koncipoval jako základní příručku pro dominikánské kazatele, ať působili kdekoli. Na základě dosavadní legendistické literatury zpracoval a podle sledu církevního roku seřadil 176 vyprávění o svátcích Kristových a o sva...

Viac informácií

S československou vlajkou na Kilimandžár - Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund

Dvě pečlivě vybrané kapitoly z legendárního debutu Afrika snů a skutečnosti I.-lI.-IlI. (1952) slavné cestovatelské dvojice vyšly poprvé dva roky po jeho vydání jako první výbor z něj a byly určeny především pro dětského čtenáře. I tak si ale knížku hojně nacházeli čtenáři dospělí, stejně jako výbory následující. S napětím v nich sledovali odvážný výstup na nejvyšší africkou horu Kilimandžáro a zrození sopky, které cestovatelům dopřála náhoda na březích jezera Kivu. I tyto reportáže byly, ostat...

Viac informácií

Protektin XXL (Energy)

Protektin, 250ml je bioinformačný širokospektrálny regeneračný krém s vyváženým bylinným komplexom a vysokým obsahom termálnej vody žriedla Podhájska. Ovplyvňuje a harmonizuje predovšetkým energetickú dráhu pečene, žlčníka, žalúdka, sleziny, dráhy riadiacu, opasku, jangovú spojivovú, a tým stavy spojené s disharmóniou týchto dráh. Protektin a ostatné bioinformačné krémy firmy Energy sú bez chemickej konzervácie. Vďaka vysokému podielu výlučne prírodných a osvedčených látok má Protektin jedine...

Viac informácií

Pneumologie - 3.vydání - Vítězslav Kolek a kolektiv

Třetí, aktualizované a rozšířené vydání úspěšné celostátní učebnice Pneumologie. První i druhé vydání bylo rozebráno vždy během necelého jednoho roku. Kniha získala nejprestižnější ocenění za lékařskou literaturu v ČR – 1. cenu předsednictva České lékařské společnosti JEP. Hlavní autoři opět přizvali k práci na knize přední experty jednotlivých podoborů a klíčových témat moderní pneumologie ze všech významných pracovišť České republiky. Kniha je určena především pro pneumology – jak pro příprav...

Viac informácií

Eleanor se má vážně skvěle - Gail Honeymanová

Svérázná, asociální Eleanor Oliphantová všechno zvládá sama. Vystudovala klasickou literaturu, ale pracuje jako účetní a je jí úplně jedno, co si o ní ostatní myslí. Po Glasgow chodí v kožené vestě a s taškou na kolečkách. Nemá žádné kamarády a víkendy tráví s lahví vodky, aby vytěsnila vzpomínky na otřesné dětství. Když ale naváže nečekané přátelství s kolegou Raymondem, začne jí docházet, že takhle to dál nejde a že musí vystoupit ze své ulity....

Viac informácií

O němčině pro Čechy - Alena Šimečková

Publikace je určena především začínajícím germanistům, ale i ostatním zájemcům. Podmínkou je znalost němčiny v rozsahu středoškolského studia. Kniha přináší pohled na minulost i přítomnost němčiny, přibližuje čtenáři jazykovou situaci v zemích, kde se německy mluví, až už je zde němčina jazykem většiny či menšiny. Závěrečná kapitola nahlíží němčinu z perspektivy českého mluvčího a učí jej tak poznávat skrze mateřštinu její výhody i úskalí. Každá kapitola je doplněna doporučenou literaturou k pr...

Viac informácií

Zeď vzpomínek - Anthony Doerr

Povídková kniha Anthonyho Doerra se odehrává na čtyřech světadílech. Titulní novela získala ocenění National Magazine Award v kategorii krásné literatury, druhá povídka byla označena za „mistrovské dílo vynikajícího pozorovatele a ukázku intuitivního smyslu pro poetiku,“ čtvrtá povídka dostala Cenu O. Henryho a za pátou povídku autor obdržel cenu The Pushcart za rok 2011. U proslulého autora a čerstvého držitele Pulitzerovy ceny se ostatně není čemu divit. Navzdory tomu, že Doerr získal prestiž...

Viac informácií

Upíři, démoni a spol.

Putují nicotou mezi světem živých a světem mrtvých, straší v noci na opuštěných hřbitovech i v ozářených velkoměstech, a zakusují se krásným ženám do krku. Do postav upírů vtělujeme naše nejtajnější představy a úzkosti – a snad právě proto upír dosáhl ve světě literatury a filmu takového triumfu, jaký mu mohou ostatní strašidla jen závidět. Začtěte se do čtrnácti povídek mapujících vývoj upířích příběhů od 19. století!

Viac informácií

Protektin (Energy)

Protektin, 50ml je bioinformačný širokospektrálny regeneračný krém s vyváženým bylinným komplexom a vysokým obsahom termálnej vody žriedla Podhájska. Ovplyvňuje a harmonizuje predovšetkým energetickú dráhu pečene, žlčníka, žalúdka, sleziny, dráhy riadiacu, opasku, jangovú spojivovú, a tým stavy spojené s disharmóniou týchto dráh. Protektin a ostatné bioinformačné krémy firmy Energy sú bez chemickej konzervácie. Vďaka vysokému podielu výlučne prírodných a osvedčených látok má Protektin jedineč...

Viac informácií

Protektin XXL (Energy)

Protektin, 250ml je bioinformačný širokospektrálny regeneračný krém s vyváženým bylinným komplexom a vysokým obsahom termálnej vody žriedla Podhájska. Ovplyvňuje a harmonizuje predovšetkým energetickú dráhu pečene, žlčníka, žalúdka, sleziny, dráhy riadiacu, opasku, jangovú spojivovú, a tým stavy spojené s disharmóniou týchto dráh. Protektin a ostatné bioinformačné krémy firmy Energy sú bez chemickej konzervácie. Vďaka vysokému podielu výlučne prírodných a osvedčených látok má Protektin jedine...

Viac informácií

Upíři, démoni a spol.

Putují nicotou mezi světem živých a světem mrtvých, straší v noci na opuštěných hřbitovech i v ozářených velkoměstech, a zakusují se krásným ženám do krku. Do postav upírů vtělujeme naše nejtajnější představy a úzkosti – a snad právě proto upír dosáhl ve světě literatury a filmu takového triumfu, jaký mu mohou ostatní strašidla jen závidět. Začtěte se do čtrnácti povídek mapujících vývoj upířích příběhů od 19. století!

Viac informácií

Pavel Vilikovský - Peter Darovec

Zasvätená monografia súčasného slovenského spisovateľa Pavla Vilikovského je podľa slov autora viac hľadaním problémov ako ich riešením; viac navrhovaním možností, ako nazerať na Vilikovského texty, ako hodnotením jeho tvorby. Prozaické výkony tohto spisovateľa sú najmä v ostatných rokoch predmetom obsiahlej diskusie, ktorá sa okrem vlastného Vilikovského diela týka i podstaty a možností slovenskej literatúry a myslenia prelomu dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia. Ambíciou tejto práce je ...

Viac informácií

Upíři, démoni a spol.

Putují nicotou mezi světem živých a světem mrtvých, straší v noci na opuštěných hřbitovech i v ozářených velkoměstech, a zakusují se krásným ženám do krku. Do postav upírů vtělujeme naše nejtajnější představy a úzkosti – a snad právě proto upír dosáhl ve světě literatury a filmu takového triumfu, jaký mu mohou ostatní strašidla jen závidět. Začtěte se do čtrnácti povídek mapujících vývoj upířích příběhů od 19. století!

Viac informácií