Kde som:  Katalóg  >  Knihy a filmy  >  Knihy  >  Náučná literatúra  >  História - literatúra

História - literatúra

Nájdené:    202 produktov

Niall Ferguson

Bubáky, fuky, love, prachy, šupy. Nazývajte si ich, ako chcete, dnes na nich záleží viac ako kedykoľvek predtým. Vo Vzostupe peňazí známy britský historik Niall Ferguson ukazuje, že za celou históriou treba vidieť dejiny financií. Od bankárskej dynastie, ktorá financovala taliansku renesanciu, až po bublinu na akciovom trhu, kotrá zapríčinila Francúzsku revolúciu, je to rozprávanie o konjunktúrach a krachoch, o akých sa predtým nehovorilo. Nikdy nebol vhodnejší čas pochopiť vzostup a pád peňazí, ako vo chvíli, keď sa svet zmieta v najväčšej finančnej kríze od Veľkej hospodárskej krízy.

Viac informácií
od 13,76 €
Kúpiť najlacnejšie

Ouředník Patrik Europeana

Co je pravda? Historická pravda? Literární pravda textu? Pravda utopií? Pravda paměti? K těmto otázkám nám Ouředník řešení neposkytne, nebo přesněji řečeno nám jich nonšalantně nabídne tolik - trochu jako ve výprodeji zlevněného zboží u vetešníků 20. století -, že to vyjde nastejno.

Viac informácií
od 7,78 €
Kúpiť najlacnejšie

El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra + CD (B1) - Tirso de Molina

La figura de Don Juan se ha convertido en un clásico de la literatura universal y otras artes como la pintura o el cine. Este ombre apasionado, mentiroso y embaucador ha conseguido encandilar a mujeres y despertar las iras de maridos y padres a lo largo de los siglos. El burlador de Sevilla presenta el origen del mito que dio pie a la historia de este célebre bribón. "Postava Dona Juana sa stala klasikou svetovej literatúry, ale aj maliarstva alebo kinematografie. Tento vášnivý klamár a podvod...

Viac informácií

Cumbres borrascosas - Emily Bronte

El caso de la escritora inglesa Emily Brontë es verdaderamente excepcional dentro de la literatura. Falleció muy joven, dejando tan sólo una novela, Cumbres borrascosas, la épica historia de Catherine y Heathcliff, situada en los sombríos y desolados páramos de Yorkshire, constituye una asombrosa visión metafísica del destino, la obsesión, la pasión y la venganza. Publicada por primera vez en 1847, un ano antes de morir su autora, esta obra rompía por completo con los cánones del «decoro» que l...

Viac informácií

El telón: Ensayo en siete partes

Sólo el gran arte de la novela es capaz de desgarrar por un instante el telón de prejuicios y preinterpretaciones con que desciframos no sólo nuestra vida sino la historia entera de la humanidad. Más aún: tal vez la novela sea el último observatorio que nos permite abrazar la existencia humana en su conjunto y lanzar «una mirada al alma de las cosas». El novelista y ensayista milan kundera nos invita en el telón a participar en el secreto diálogo que mantienen los grandes nombres de la tradició...

Viac informácií

Escucha la canción del viento y Pinball 1973 - Haruki Murakami

Escucha la canción del viento (1979), la ópera prima de Murakami, sigue a un estudiante de veintiún anos, sin nombre, de vacaciones en su ciudad natal, en agosto de 1970. El joven pasa el tiempo en companía de su mejor amigo, apodado el «Rata», una chica con cuatro dedos en la mano izquierda y un barman. A estos personajes se suma la fi gura de un escritor (inventado): Derek Heartfield, con quien se abre y se cierra la obra. Pinball 1973 (1980) se desarrolla tres anos después. Ese mismo joven v...

Viac informácií

Teddies Súboj mozgov

Hra obsahuje stovky otázok z najrôznejších odborov - veda, história, zemepis, literatúra, maliarstvo, hudba, film, šport a veľa ďalších - ale aj z aktuálneho diania. Spravidla si vystačíte so znalosťami základnej alebo strednej školy (resp. Toho, čo si z nej pamätáte). Väčšina opýtaných vecí vám bude určite povedomá a odpoveď budete mať, ako sa hovorí "na jazyku". Je tu tiež pár hádaniek a zákerných chytákov, ktorých odpovede sú na hranici logiky. Poradiť si aj s týmto typom otázok je...

Viac informácií

Teddies Súboj mozgov

Hra obsahuje stovky otázok z najrôznejších odborov - veda, história, zemepis, literatúra, maliarstvo, hudba, film, šport a veľa ďalších - ale aj z aktuálneho diania. Spravidla si vystačíte so znalosťami základnej alebo strednej školy (resp. Toho, čo si z nej pamätáte). Väčšina opýtaných vecí vám bude určite povedomá a odpoveď budete mať, ako sa hovorí "na jazyku". Je tu tiež pár hádaniek a zákerných chytákov, ktorých odpovede sú na hranici logiky. Poradiť si aj s týmto typom otázok je...

Viac informácií

Očima elity - Historie, jazyk a literatura

Ve svých oborech ti nejuznávanější, nejlepší z nejlepších. Takoví jsou protagonisté rozhovorové edice, již do knihkupectví zavedlo vydavatelství EMPRESA MEDIA. Knižní řada je věnována inspirativním osobnostem, ne uměle vytvořeným celebritkám. Aniž by rezignovala na populární formu podání, důsledně se soustředí na lidi, kteří vědí a umějí. První z dílů edice cílí na profese z oblasti filmu a divadla, druhý představuje lékaře a vědce. Třetí svazek rozhovorů je zaměřen na historiky, literáty, ling...

Viac informácií

Literatura - přehled SŠ učiva - Dvořáková Polášková, Milotová,

Ve 3. vydání této učebnice byly rozšířeny úvodní části jednotlivých kapitol, jež přinášejí základní představu o historicko-společenském a kulturním vývoji v daném období. V části literární byly aktualizovány zejména kapitoly 19, 20 a 21, které zahrnují období české a světové literatury od konce 2. světové války do současnosti. V historicko-společenském kontextu jsou představeny základní atributy daného literárního období, jež bylo vždy spjato s dobovými společenskými, kulturními a politickými u...

Viac informácií

Historie světové špionáže - Janusz Piekalkiewicz

Vzhledem k tomu, že příslušníci tajných zpravodajských služeb jsou vázáni k mlčenlivosti, existuje jen velice málo literatury, která se spolehlivě zabývá jejich činností -vznik této knihy umožnilo pouze otevření velice těžko přístupných archivů. Historie světové špionáže se tak stala hlubokou studnicí odborně zpracovaných materiálů, ake také dramatickou a napínavou četbou o špionáži od starověku až po současnost.

Viac informácií

Historický žáner v slovenskej próze - René Bílik

Kniha Historický žáner v slovenskej próze je prvou monograficky konštruovanou reflexiou historického žánru v kontexte slovenskej literatúry a literárnej vedy. Autor sa v nej sústreďuje na dva základné rozmery problematiky: na odkrytie žánrotvorných princípov historického žánru, teda na rozmer genologický a na analyticko-interpretačné čítanie reprezentatívnych próz napísaných v tomto žánri v slovenskej literatúre, ktoré predstavuje rozmer literárnohistorický. Na oboch týchto úrovniach produktívn...

Viac informácií

Návraty - K české literatuře od K. J. Erbena po Ladislava Fukse - Jaroslava Janáčková

Doménou literární historičky a editorky Jaroslavy Janáčkové je česká literatura 19. století. Po řadě autorských monografií nebo problémově koncipovaných souborů studií představuje přítomná kniha první výbor z jejích kratších statí publikovaných v obtížně dostupných časopisech nebo sbornících, doplněný o příspěvky dosud netištěné. Stati autorka vybírala ze zralého období své vědecké práce, sahajícího od sklonku šedesátých let 20. století do současnosti. Přihlížela k tomu, aby na dílčích příklade...

Viac informácií

Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre - Jana Cviková

KU_konceptualizacii_rodu_v_mysleni_o_literature.jpgMonografia Jany Cvikovej vydaná v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV načrtáva v širšom kontexte feministických teórií a hnutí rôzne hľadiská využívania analytickej kategórie rodu v literárnej vede. Kriticky približuje rozmanité podoby feministickej literárnej vedy ako radikálneho obratu vo výskume literatúry, pričom sa dotýka aj situácie na Slovensku a v Českej republike po roku 1989. Možnosti interdisciplinárneho uplatnenia kategóri...

Viac informácií

Literatura na dlani - Přehled světové a české literatury s ukázkami textů

Kniha pojednává o teorii a historii literatury, zahrnuje vývoj slovesného umění od nejstarších písemných památek až po současnost, a to jak tvorby světové, tak i české. Nejvýznamnější literární díla přibližuje čtenáři také kratšími textovými ukázkami, názornosti přispívají i bohaté doprovodné ilustrace. Rejstříky autorů a literárních děl dodávají knize na přehlednosti, podobně napomáhá čtenáři i slovník důležitých literárněvědních pojmů. Je tedy souhrnnou učebnicí literatury pro všechny typy st...

Viac informácií

Podoby autobiografickej literatúry 19. storočia

Slovenská literárna historiografia v súvislosti s bohatým korpusom autobiografickej literatúry 19. storočia dlhodobo zdôrazňovala jej dokumentárny a historický rozmer, pričom literárne vlastnosti jednotlivých textov reflektovala len okrajovo. Táto antológia má zámer pripomenúť vybrané autobiografické texty predovšetkým ako literárne diela. Okrem toho chce ukázať, ako sa v nich kryštalizujú a prezentujú kolektívna a individuálna identita a pamäť. Texty v predkladanom výbere reprezentujú rôzne p...

Viac informácií

Staroměstský Orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje - Jakub Malina

Na pozadí doby vlády »posledního zasvěceného císaře Svaté říše římské« Karla IV. přibližuje úroveň okultních znalostí pozdního středověku a jejich umělecké zachycení v architektuře, výtvarném umění i urbanistice celého města. Za vznikem pražského nachází tato kniha odkaz jedné z prvních uzavřených zasvěceneckých lóží, která do svých řad přijímala i laiky, tzv. pražské bratrstvo Obruč a kladivo, nad nímž měl záštitu sám král Václav IV., syn Karla IV. Výklad symboliky umožňuje datovat vznik stavb...

Viac informácií

O historii (Antická knihovna)

Antická knihovna č. 86 Plútarchos (po 45-po 120) z řecké Chairóneie patří k nejznámějším jménům antické literatury. Proslavily ho především Životopisy slavných Řeků a Římanů (vyd. v AK 2006 a 2007), v nichž vylíčil životní osudy významných řeckých a římských osobností. Mimoto je autorem více než dvou set drobnějších děl, jež věnoval nejrůznějším, především etickým otázkám lidského života (v AK soubory O lásce a přátelství, 1987, O politické činnosti, 2014). Z nich čerpá i svazek O historii, o...

Viac informácií

Historici a čas - Jean Leduc

Historik Jean Leduc patrí k vedúcim postavám novej línie francúzskych spoločenských vied. V knihe Historici a čas predkladá nezvyčajný prístup k objektu skúmania – môžeme ho nazvať metavedou o histórii. Používa napríklad nové prístupy, ktoré problematizujú čas, chápanie času historikmi a rozličné predstavy o tomto jave, zaoberá sa aj literatúrou, jej interpretačnými metódami.

Viac informácií

Panství ideologie a moc literatury - Studie, kritiky, portréty (1991–2008)

Literární historik, vysokoškolský pedagog, kritik a editor Jiří Brabec (1929) je bezesporu výrazná autorita oboru, přesto nebyly jeho texty roztroušené po časopisech a sbornících knižně dosud zveřejněny. Příčinu lze snad hledat v autorově pracovním vytížení, pedagogické činnosti a práci ediční (zvláště příprava Spisů T. G. Masaryka a Díla Jaroslava Seiferta). Svazek, který má tuto citelnou mezeru alespoň z části zaplnit, je výborem ze studií, přednášek, konferenčních příspěvků a bohaté tvorby p...

Viac informácií

O českou literaturu naukovou - Kateřina Piorecká

Antologie v jednom svazku zpřístupňuje základní texty, jež napomohly formovat české humanitní vědy. Jako nejdůležitější se jevilo zajistit humanitním vědám institucionální podmínky, otázky teoretické a metodologické nebyly na prvním místě, byť v některých textech byly alespoň implicitně přítomny. První oddíl antologie nabízí všechny texty diskuse Jak zvelebovati naši literaturu naukovou?, jež v osmdesátých letech proběhla v Athenaeu. Polemika byla vedena v teoretické rovině, její podněty se pro...

Viac informácií

Maxwellův démon - Objekty, slovníky a řečové akty v literatuře

Maxwellův démon je koncipovaným souborem studií, které se zabývají zejména tématem reprezentace objektů a událostí v literárních textech, problematikou řečových aktů v literatuře a otázkou, zda literatura existuje jako specifický institucionální fakt. Nemalý prostor je pak věnován i vztahu fikce a ne-fikce (resp. zde literatury a ne-literatury), kterýžto je ohledáván na nejrůznějších typech takzvaně nefikčních textů (cestopis, deníkově stylizovaný záznam, memoár, historický výklad). Konceptuali...

Viac informácií

USA na dlani - Historie, zajímavosti, kuriozity - Erich Václav

Autor, povoláním lesník, se v prvém vydání knihy USA na dlani (2007) věnoval historii Spojených států. Druhé vydání knihy (2013) má tyto nové kapitoly z posledního vývoje USA: Závěrečné období prezidenta G. Bushe ml., Amerika má nového prezidenta B. Obamu a Kam kráčíš, Ameriko – podruhé? Tři nové kapitoly mají časovou uzávěrku 31. ledna 2013. Druhé vydání knihy má též novou obálku, autorův životopis a tři nové obrázky ve čtvrté obrazové příloze. Nový je i seznam výročí USA k roku 2013 a knihu ...

Viac informácií

Intimní historie od antiky po baroko - 2. vydání - Vlastimil Vondruška

V učebnicích historie a vědeckých dílech najdeme údaje o panovnících, slavných bitvách, hospodářství i umění, ale o základních lidských potřebách se toho dozvíme málo či vůbec nic. Kniha Intimní historie čtenáře seznamuje s tím, co doprovázelo každodenní život lidí už od starověku. Autor si vytkl za cíl čtenáre nejen poučit, ale predevším pobavit. A tak se vedle základních dějepisných faktů objevují historky ze života, ať již ze starých kronik, či z renesanční satirické literatury. Vybrané doku...

Viac informácií

Partyzánská odysea a osud Věry Pilařové - Milan Kubín, Jurman Hynek, Vomela Pavel

Nová kniha popisuje peripetie odbojářů ke konci druhé světové války a to v letech 19444/1945 na území Protektorátu Čechy a Morava, ať už vlastních partyzánů, tak jejich pomocníků, kteří přinášeli oběti ještě větší. Na skutečném osudu spojky partyzánské brigády Mistr Jan Hus ( PB MJH), mladé dívky Věry Pilařové, je ukázán v celé prostotě její nezáviděhodný život, který podobně jako desítkám dalších nešťastníků, jimž zkřížil život, zničil Miroslav Pich – Tůma, politický komisař štábu PB MJH...

Viac informácií

Bouře a vzdor - Sturm und Drang

J. W. Goethe patří ke klasikům německé literatury. Götz z Berlichingenu je idealizovaná historická postava rytíře, který s mečem v ruce obhajuje právo a spravedlnost. Při četbě vám pomůže česko-německý zracadlový text.Na konci knihy najdete cvičení vhodná před četbou, během četby i po četbě.

Viac informácií

Majster a Margaréta - Michail Bulgakov

Dnes už klasický román, ktorý knižne vyšiel až dvadsaťpäť rokov po autorovej smrti, vzbudil živý ohlas už v čase svojho vydania. Radí sa medzi originálne diela svetovej literatúry a predstavuje syntézu náboženstva, histórie a grotesky, prenikavej satiry a svojskej filozofie umelca obdareného nezvyčajnou obrazotvornosťou. Začítate sa do príbehu, kde sa striedajú obrazy zo života dobovej Moskvy a jej obyvateľov, Majstra a jeho mladej milenky Margaréty. Román je poprepletaný fantastickými výjavm...

Viac informácií

Boží hody - Jak jedli Židé v Čechách a na Moravě - Ruth Bondyová

Předně ujasnění: ač jedná o jídle, není to kuchařka, nýbrž knížka ke čtení; pojednání o vztahu Židů v Čechách a na Moravě (a nejen tam) k jídlu a o významu jídla v jejich životě. Sama jsem chtěla vědět, jak to bylo v dřívějších generacích, nejen co Židé jedli, ale také jak se víra a jídlo prolínaly, jaký byl postoj rabínů k tomu či onomu pokrmu převzatému od křesťanského okolí a které požehnání k němu patřilo, jak se různé pokrmy vyvinuly, jaký je původ jejich jmen a co z toho všeho zbylo dodne...

Viac informácií

Wolf Messing - Stalinův jasnovidec - Topsy Küppers

Trvalo dlouho, než u nás vyšla kniha o Wolfu Messingovi – muži, jehož proroctví sdělená J. V. Stalinovi změnila běh událostí II. světové války. Byl bezpochyby největším jasnovidným fenoménem své doby, mnohem věrohodnějším než například údajný Hitlerův našeptavač Erik Jan Hanussen. V parapsychologické literatuře 20. století lze k Messingovi přirovnat snad pouze legendárního Gérarda Croiseta. Wolf Messing se narodil roku 1899 v Polsku. Hodně cestoval a pracoval v různých cirkusech a varieté, tehd...

Viac informácií

V zajetí džungle - Milan Syruček

První válka v Indočíně vypukla rok po skončení druhé světové války, když Ho Či Min vyhlásil Vietnamskou lidovou republiku. Skončila v květnu 1954, kdy Francie opouští Vietnam, ale již za tři roky později vypukne vnitřní konflikt, jenž vyústí v roce 1964 útokem na válečnou loď USA a skončí příměřím až v roce 1973. O pár let později se opět ve Vietnamu bojuje, tentokrát s čínskou armádou. Tyto války daleko překročily regionální rámec a znamenaly trauma jak pro asijskou, tak pro americkou i evrops...

Viac informácií

Rožmberkové - první po králi aneb Dramatické osudy pánů z Růže - Jan Bauer

Žádný jiný ze starožitných českých rodů se do naší historie nezapsal tak, jak se to podařilo Rožmberkům (a jejich předkům Vítkovcům). Navzdory faktu, že vymřeli po meči před více než pěti sty lety, jako by byli stále mezi námi. Vděčíme jim za líbeznou krajinu jižních Čech, protkanou rybníky, za gotické i renesanční skvosty, ale také za věhlas, který kdysi daleko přesahoval hranice Českých zemí. Vždyť v jejich rodokmenu nalezneme dvě české královny – a kdo jiný mohl ohrožovat samotného krále či ...

Viac informácií

Shakespeare - CDmp3 - Renáta Fučíková

Průvodce dílem geniálního renesančního dramatika pro děti a mládež představí dvanáct jeho divadelních her v chronologickém pořadí (Kupec benátský, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic, Romeo a Julie, Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Hamlet, Král Lear, Mackbeth, Othello a Bouře), ale přiblíží také jejich inspirační zdroje, kulturní kontext a okolnosti jejich vzniku. Každá z her je doplněna vstupy věnovanými vnějším projevům doby – např. renesanční módě, architektuře, i...

Viac informácií

Absurdity dejín - Ladislav Švihran

Neznáme, šokujúce podrobnosti o známych historických udalostiach. Podujal sa vypátrať ich Ladislav Švihran, autor vyše dvadsiatich kníh literatúry faktu. Čitateľa zavedie najprv na začiatok dejín, k starogréckemu dobyvateľovi Pyrrhovi, ktorému zmeny na mape sveta zatrhla tehla – padla mu na hlavu. Autor si medziiným všíma udalosti okolo katastrofálnej bitky pri Moháči v roku 1526, keď ťažko posúdiť, kto väčšmi raboval, Turci alebo uhorské vojsko. Ladislav Švihran osobitnú pozornosť venuje novov...

Viac informácií

Drátenictví - 2. vydání

Druhé, rozšířené a celobarevné, vydání úspěšné publikace o populárním řemesle přináší nejen málo známá historická fakta, ale také překvapivé poznatky o obrazu dráteníků v dobové literatuře či žurnalistice. Především však představuje bohatou paletu nových výrobků, které vznikly v posledních deseti letech v českých řemeslnických dílnách a výtvarných ateliérech. Jejich kvalita a rozmanitost dokazují, že se současné české drátenictví stalo plnohodnotným uměleckým řemeslem. Nejenže navazuje na bohat...

Viac informácií

Parížska mierová zmluva z roku 1947 - Ignác Romsics

Parížska mierová zmluva z roku 1947 až na jednu malú zmenu obnovila maďarské hranice spred roka 1938, ako boli stanovené v trianonskej mierovej zmluve z roku 1920. Zmena sa týkala slovensko-maďarskej hranice pod Bratislavou. Maďarsko muselo na tomto území odstúpiť Československu ďalšie tri obce – Jarovce, Rusovce a Čunovo. Známy maďarský historik Ignác Romsics sa vo svojej knihe venuje maďarským strategickým cieľom v období 2. svetovej vojny, vzťahu Maďarska so susednými štátmi, ako aj diplomat...

Viac informácií

Dom prízrakov - Stanisław A. Wotowski

Kriminálny prípad, ktorého vyriešenie komplikujú nevysvetliteľné úkazy. Vraždí nadprirodzený démon alebo ľudský páchateľ? Román Dom prízrakov (1931) žánrovo kombinuje detektívku s okultným hororom. Súkromný detektív Den prichádza na prosbu svojho priateľa Freda Podbereského na pohraničie v Podbereží do jeho paláca, v ktorom „straší“. V jednej z komnát dochádza k nadprirodzeným úkazom: počuť v nej stony, zjavujú sa obrovské nenávistné zelené zrenice, neviditeľná ruka zovrie hrdlo obete... Zakr...

Viac informácií

Dotyky budúcnosti - Martin Králik, Zuska Stožická

Láka vás vzdialený vesmír budúcnosti, či znepokojivé výjavy alternatívnej histórie? Exotická farebnosť nepoznaných planét, hrdzavý prach postkatastrofických miest, alebo jednoducho iný uhol pohľadu na našu každodennosť? Vedecká fantastika tvorí všade na svete významnú časť literatúry. Tretia z radu antológií vydavateľstva Artis Omnis dokončuje prehľad slovenskej fantastickej literatúry reprezentatívnym výberom sci-fi. Dotyky budúcnosti (po hororových Farbách strachu a fantasy Čase hrdinov) prin...

Viac informácií

Cesta rudého kata - Ladislav Šalda

Tato kniha rozhodně nepatří k oddechové literatuře. Je svědectvím o mnoha letech plných nezákonností, které na nevinných občanech naší země páchala neomezeně vládnoucí Komunistická strana Československa ve spolupráci se sovětskými poradci z NKVD, KGB a s pomocí dalších represivních domácích a sovětských orgánů. Není to pouhý statistický výčet zločinů. Je to pohled tak trochu z druhé strany, za oponu historických událostí. Kniha je výpovědí člověka, jehož život se ubíral pozoruhodnou cestou. J...

Viac informácií

Vreštiaca lebka a iné poviedky - Francis Marion Crawford

Francis Marion Crawford sa narodil roku 1854 v talianskom mestečku Bagni di Lucca ako jediný syn amerického sochára Thomasa Crawforda. Po ukončení štúdií na prestížnych školách v USA odišiel do Indie, kde pôsobil ako redaktor novín Herald. V britskej kolónii síce strávil len dva roky, ale tamojší mysticizmus výrazne ovplyvnil jeho neskoršiu literárnu tvorbu. V decembri roku 1882 publikoval svoj prvý román Pán Isaacs: Príbeh modernej Indie, v ktorom sa obraz anglo-indickej spoločnosti miesil s n...

Viac informácií

Letokruhy jako kalendář i záznamník - Zajímavosti z dendrochronologie - Josef Kyncl

Do letokruhů zapisuje příroda svou minulost. Ačkoliv se tomu nechce věřit, můžeme z nich z vyčíst spoustu informací. Dokládá nám to nesmírně zajímavá vědní disciplína - dendrochronologie. Před více než 100 lety byla původně založena jako pomocná věda pro astronomii a od té doby prodělala složitý vývoj s mnoha nečekanými zvraty. Dnes slouží jako významný datovací servis pro historiky, archeology, klimatology, pracovníky památkové péče a vulkanology. Populárně-naučné dílo o určování stáří strom...

Viac informácií

Tichý dom - Orhan Pamuk

Orhan Pamuk reprezentuje to najlepšie zo súčasnej svetovej prózy. Je nositeľom Nobelovej ceny za literatúru a mnohých ďalších ocenení. Slovenských čitateľov už presvedčil svojimi románmi Čierna kniha, Nový život, Moje meno je Červená či Múzeum nevinnosti. Jeho diela boli preložené do viac ako 50 jazykov a časopis TIME ho zaradil medzi sto najvplyvnejších ľudí na svete. Román Tichý dom dostal francúzsku cenu Prix de la Decouverte Européene. Literárni fajšnmekri si pri jeho čítaní určite prídu na...

Viac informácií

Průvodce lidovou kulturou

Přehledný výklad dnes již historických reálií a projevů tradiční kultury venkovského života, které byly ještě běžné pro generaci našich prarodičů a s nimiž se stále setkáváme; a to nejen ve skanzenech a muzeích, ale také v živých žánrech lidové slovesnosti, starší literatuře, výtvarném umění a v řadě případů i v dnešní vesnici. Mnohá pojmenování, slovní spojení a rčení jsou součástí i současného hovorového jazyka, ne vždy jim však jejich uživatelé dobře rozumí.V jednotlivých kapitolách je čtená...

Viac informácií